БИБЛИОТЕКА  НА  СВЕТЛИНАТА    DOWNLOAD

 

 

РАЗГОВОРИ  С  ПОУКА

ОТ  МОИТЕ  КОСМИЧЕСКИ  ПРИЯТЕЛИ

 

ТОМ 1

 

 

 

 

Мото:

 

„Чак, когато започнете всички да вървите по този път и да заживеете като нас, и да умеете всичко да поделяте с другите, да умеете по този начин да работите и да отдавате своята работа за общото, но всички по този начин, ще бъде друго …“

 

„Командирът на Космическата флотилия от Плеядите Птаах.“

 

 

 

 

 

Иво А. Бенда                                                                                   Юли 1997

 

 

www.angeli-raja.eu


 

 

 

 

МОЛБА КЪМ НАШИЯ СЪТВОРИТЕЛ И КОСМИЧЕСКИТЕ
ПРИЯТЕЛИ ЗА КОНТАКТ В ТЕЛЕВИЗИЯТА

 

 

 

ЗА ДА НАПРАВИМ ВЪЗМОЖНО ЗА НАШИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРИЯТЕЛИ – ЗА АЩАР ШЕРАН И ДРУГИ КОСМИЧЕСКИ ХОРА, ИЗПЪЛНЕНИ С ЛЮБОВ, ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В НАШАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, Е НЕОБХОДИМО ДА МЕДИТИРАТ ЗА ТОВА МНОГО ХОРА ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ. ЗАТОВА ЩЕ МЕДИТИРАМЕ И ЩЕ МОЛИМ С ЛЮБОВ И СМИРЕНОСТ НАШИЯ ОБИЧАН СЪТВОРИТЕЛ И НАШИТЕ МИЛИ КОСМИЧЕСКИ ХОРА, ЗА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА В ЧЕШКИТЕ ЗЕМИ В НЕДЕЛЯ В 22:00 ЧАСА.

 

ТАЗИ МОЛБА ЩЕ ИЗЛЪЧВАМЕ ВСЯКА НЕДЕЛЯ В 22:00 ЧАСА МИНИМАЛНО 10 МИНУТИ.

 

Виж граф „Брой молби” в притурката с картинки.

 


 

 

Мото:  Комуникациите с миролюбиви извънземни
в чешките земи са в пълен разгар

 

С любов, Иво Бенда.

 

 

 

Посветено с любов на всички миролюбиви хора на чешката
страна и нашите Космически приятели и нашия Сътворител,
които толкова обичам.

 

 

Скъпи читатели,

 

бях упълномощен заедно с г-жа Милослава Дръскова от нашите извънземни приятели, предимно от Плеядите, но и отдругаде (планета Ерра, Тасиила, Риддх, Зетор, Яйацит и други), да разпространя публично „Разговори с поука от моите Космически приятели“, което правя с радост и любов.

 

Още от детството съм жадувал за Космически хора, и сега ми се отдаде да реализирам този копнеж, сега под формата на тази книга.

 

Бих искал да Ви уверя, че тези цивилизации, които разговарят с нас са изключително миролюбиви същества, по външен вид в преобладаващото мнозинство са подобни на нас и представляват съставна част на огромна общност от други цивилизации в цялата Вселена. Те са наши по-големи братя и например с Плеядианците имаме частично общи предци, но и с други разумни същества.

 

Само в нашата Галактика има около 2 000 000 от тези цивилизации. Ръководството на нашата Галактика се намира в съзвездието Водолей и е представлявано от ВИСШИЯ СЪВЕТ в ПЕТАЛА. Тук най-възрастният член е ГОРЛОЙ.

 

Важно е хората от нашата малка, но духовно почти най-развитата страна на нашата планета Земя да имат възможност точно в този миг да узнаят за тези цивилизации, които искат да установяват контакт с нас в голям мащаб и едновременно искат да предупредят всички миролюбиви хора, които го заслужават, срещу огромната опасност от страна на Силите на тъмнината. Това са тези вагабонти, които в САЩ и други западни държави извършват масови отвличания на хора, сега след въвеждането на тяхната литература се приготвят за същото и тук в тази малка страна, и то в масов мащаб.

 

Хората, които ще бъдат запознати с тези поуки (виж притурката), могат да се ориентират много по-лесно в този непрегледен свят, пълен със зло. Нашата планета Земя включително нашата малка чешка страна е в голяма опасност.

 

Нашите книги (освен книгите НЛО КОНТАКТИ, НЛО: И НАИСТИНА ЛЕТЯТ …) и статии в списание Magazin 2000, разбира се поотвориха малко очите на мнозина, но само много малко. С това как виждат картинките на тези вагабонти с големи черни очи и четат статии за разрушения и отвличания, несъзнателно излъчват множество мисловни импулси в цялата Вселена, и с това масивно привличат следващите вагабонти със злите намерения върху себе си, което е осигурено от езотеричния закон, важащ в цялата Вселена, че същият привлича себеподобния !!!

Затова поставям във вашата библиотека книгата „Разговори с поука от моите Космически приятели“, така че нашите хора, които са толкова обичани от извънземните от Силите на светлината, да имат възможност да се запознаят с тях и по-късно да осъществят телепатични и по-нататък и дори лични контакти.

 

Всичко, което е представено тук в притурките е със съгласието (коригирано) от нашите Космически приятели. Всичко, което правим тук и това, всяка дума, моите и вашите погледи, е хилядократно наблюдавано и записвано, бъдете сигурни в това. Наблюдават ни милиони цивилизации във Вселената, всичко, което правим. Един път това е необходимо поради причината, че тук правим огромна бъркотия, едновременно с това се поучават от множество наши постъпки, или също се забавляват. Вземат от наша качествена чешка музика, и то не само класическа, но също от времето на „социализма“, нашите хуморески, литература (например романа Бабичка от Божена Немцова е високо ценен) и нашите приказки, които дават на своите деца !

 

В същото време периода на капитализъм в Чехия оценяват като стъпка назад. С това обаче не казват, че „социализмът“ е бил наред.

 

Бих искал още да Ви насоча вниманието, че първото официално предложение за налагане на нов световен ред от Силите на светлината се осъществи в САЩ на 20.2.1954 във военната база Muroc AFB (днес Edwards AFB) и то от извънземни от пет кораба от планетата EISA от звездата Бетелгейзе в Орион към президента Айзенхауер. Били отхвърлени.

 

Вие, мили хора, които не разбирате защо тези правдиви информации, средствата за осведомяване и издателствата не искат да представят без изопачаване, не се чудете. Това е така, защото нашата планета Земя е била и е 300 000 години под влияние на Силите на тъмнината. Благодарение на началото на века на Водолея (навлизането на планетата Земя и Слънчевата система във фотоновия пояс на Галактиката) нашата околна среда е наводнявана от множество финовибрационни енергии от Централното слънце в средата на нашата Галактика. Самото наше Слънчево тяло с короната се потапя във фотоновия пояс от началото на 1998 г. до 2001 г. И в тази околна среда имаме уникалната възможност да се измъкнем от влиянието на Силите на тъмнината (техните мисловни импулси, които са нисковибрационни), можем да се променим от марионетки в истински свободни Космически хора, на които им е позволено да пътуват свободно във Вселената, да опознават множество други миролюбиви същества и да работят за нашия Сътворител. Понеже Силите на тъмнината през религии и други информационни канали непрекъснато са ни внушавали мисълта, че нашите създатели са те, но това съвсем не е така, понеже те само са забравили, кой е ги създал тях (затова са Сили на тъмнината, понеже Сътворителят е любов, а те говорят и се държат точно противоположно).

 

Затова, мили хора, аз, Иво Бенда ви призовавам да престанете да бъдете марионетки и да бъдете истински хора така, както ви е сътворил нашият обичан Сътворител.

 

Съществуват много вселени, всяка една вселена има свой сътворител, и над тях съществува още Първичен Сътворител, най-висшият Сътворител, Бог – Дух.

 

Сътворителят твори Вселената, за да създаде същества, които ще имат същите способности като него и които ще създават в бъдеще свои собствени Вселени. Най-добрият път е да се обърнеш към себе си, понеже всеки човек е една вселена, и съставна част от нашия Сътворител. Всеки човек вътре в себе си има огромно количество информация, много повече, отколкото някой може да си представи. Мултидименсионалните същества MDB (те са 12 включително ние) имат свои информационни канали (молекули ДНК в клетките на човешкото тяло и чакрите) вътре в себе си, а ние сме 3-то MDB. Останалите MDB копнеят много за свързване с нас, и затова към всеки човек се обръщат неговите MDB, и така не чакайте и осъществявайте връзка. Това също е целта на книгата „Разговори“, достатъчно е да се изпълнят определени условия – виж притурката и самия текст.

 

Към самата книга:

 

Книгата излиза по време, когато 950 милиона човека вече са прочели част от съобщенията към дата 6.7.1998 г., от тях 3,6 милиона човека в чешките земи. Към тази дата 670 000 човека в чешките земи комуникират с Космически хора. Книгата се е разпространяваше под формата на самиздат от едностранно копирани листи формат А4 в 3 дяла. Тази книга прави възможно осъществяването на връзка с Космически хора, защото още само с четенето на книгата читателя е наблюдаван от Космическите хора и върху него са изпращани енергии на любовта. С помощта на прочитане на книгата читателят винаги повече или по-малко ще си повиши вибрационното ниво на духовното и физическото тяло, и с това допринася за изграждането на финовибрационно поле на любовта върху планетата Земя. Чрез просто излъчване на мисълта читателят може да поздрави Космическите приятели, да ги погали, или да им сподели своето мнение. В случай, че изпълни условията за връзка (виж по-нататък), може да записва съобщения с химикалка и хартия (подходящо е да се записва мястото, датата и часа), и след записване на съобщението така да се прочете. Без химикалка също е възможно да се комуникира.

 

Този вид литература е публикувана за първи път у нас, книгата е създавана предимно от оригинални проверени съобщения в група от хора, разположени по целите чешки земи. За да бъде максимално запазена оригиналността на съобщенията и минимално изопачаването на информацията (възниква чрез излъчване и приемане от двете същества), не са извършвани никакви корекции на текста в приетите съобщения !

 

В библиотеките най-вероятно ще бъде категоризирана в отдел НЛО литература, и макар да заслужава самостоятелен отдел, понеже това не е НЛО (неидентифицирани летящи обекти - материални), но това са чувстващи космически същества - ЧКС.

 

Съобщенията са преписи от оригинали, за които гарантирам аз, Инж. Иво А. Бенда.

 

Като заключение, необходима е много обич, да се разпространява любов, за да бъде възможно да се издигнем в по-висши светове, никаква материална техника няма да помогне за това, това е един от триковете на черните фланелки.

 

След това ще ни се отворят огромни възможности във Вселената, сътрудничество и съжителство с миролюбиви цивилизации, огромни възможности за познание, спрямо което земният живот е само живеене в тъмнина и незнание. Самият човек е „най-добрия уред“, казано на ограничен материален език, това е Вселена в самия него, и точно с любов и смирение към Сътворителя е възможно да издигнем самите себе си на по-висше ниво на битието, където човек наистина ще бъде свободен, и то както в чувстването и мисленето, така и в свободата на познанието и предвижването в самата Вселена. Космическите хора се намират в нас, те са наши мултидименсионални същества (MDB), тоест не е необходимо да се търси далеч във Вселената. Вярвам, че читателят ще почувства тези същества щом така се стреми, и сам ще осъществи комуникация с тях така, както самият аз. Винаги съм много радостен, когато чувствам Космическите приятели в себе си, когато ми помагат в ситуации в живота, които се разгръщат в живота на човек.

 

За комуникацията не са необходими никакви пари, никакви преводи от чужд език, за лична среща не е необходимо разрешение от ведомствата. Единственото, което е необходимо е искрен копнеж, любов и смирение, спокоен подреден живот.

 

Благодаря за разбирането и с любов,

 

Инж.  ИВО  А.  Б Е Н Д А.

 

Разработка, идеи и редакция на текста, Инж. Иво А. Бенда.

 

27 август 1998 г. Чехия, Европа, планета Земя, 4-ти сектор = Бела, на Вселената. 
1-во издание.

 

Бележка: Тези разговори са живи, и така всеки 2-3 дена се добавя 1 съобщение.

 


 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЗКА С ХОРА ОТ ВСЕЛЕНАТА

 

www.angeli-raja.eu

www.universe-people.com

 

Съобщение:1603.                                                 изработил: Иво А. Бенда      26.02.1998.

 

Мото:   Комуникациите с миролюбиви извънземни

в чешките земи са в пълен разгар ...

 

Предадено с любов на всички миролюбиви хора на тази чешка страна и нашите Космически приятели.

 

Уважаеми читатели,

 

Сега ви представям условията за връзка с приятели от Вселената и с нашия Създател. Тези условия са представени в текста на книгата „Разговори“ и тук само накратко ще ги представя. Вие, които имате прекалено много материалистични мисли и имате подтиснато чувство, ориентирайте се към отстраняването на тези бариери.

 

Тези условия всъщност са и условията за спазване на Космическите закони на нашия Създател, и благодарение на тях си повишавате и стабилизирате своето вибрационно – духовно ниво.

 

1. Да живеете пълен с любов, хармоничен и духовно - чувствено основан, подреден живот. Да обичате своя Първичен Създател на всичко и всички, своя Дух и своето физическо тяло, по този начин също обичате своя Създател, понеже вие сте част от Него. Да не пиете алкохол прекалено, най-добре изобщо, пушачите да намалят цигарите, най-добре никакви. Да простите на близките си и на себе си.

 

2. Да обичате останалите човешки същества и тези, които ви нараняват, понеже те правят само това, което знаят.

 

3. Да обичате всичките останали Създания, „живи“ и „неживи“, природа, растения, животни и планетата Земя, която е по-висше същество, отколкото ние самите.

 

4. Да ограничите яденето на месо на минимум, най-добре никакво.

 

5. Да ликвидирате – да унищожите негативната литература, това са книги и списания за войни, еротика и негативни извънземни (НЛО – отвличания, падане и разрушаване на кораби и т.н.) – излъчвател на грубовибрационни енергии.

 

6. Да не четете негативни книги и списания, да не гледате негативни филми, добре е да игнорирате политиката, защото е пълна с груби вибрации.

 

7. Да не притежавате излишно имущество (2 и повече къщи за себе си, 2 и повече коли за себе си ... и подобни.).

 

8. Да помагате на хората в нужда според собствените възможности.

 

9. Да работите поне минимално за хората в смисъл разпространение на информации за Космическите Приятели и то по мирен, ненатрапчив начин.

 

10. Да не наранявате други създания.

 

При собствено обръщение трябва да се постъпи така:

 

„Скъпи Първоначален Създателю, обичан от мен, моля за връзка

- с Теб (по-лесно свързване)

- с моите Космически приятели

- с Ащар, Птаах, ...“

 

При това е необходимо да имате най-чистите мисли и любов в сърцето, в ръцете химикалка и подготвен лист и при писането изпращайте само любов и не влагайте свои мисли и предимно съмнения. Комуникацията протича най-добре през 4-та - сърдечна чакра („в духа“, не е глас, който се чува), която когато е отворена служи като филтър пред негативните същества, или през 7-ма чакра (глас, който се чува), тук могат да бъдат и двете страни, тоест и негативни същества – по-трудно за интуицията ! Много радост, поуки и красиви преживявания при изграждането на приятелство с Космическите хора !

 


 

 

 

ПРОШКА

 

 

ЕДИНСТВЕНО БОГ (СЪЗДАТЕЛЯТ) ИМА МОГЪЩЕСТВОТО ДА ОЦЕНЯВА ИЛИ ДА ПРОЩАВА НА НАС, ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА

 

НИЕ ХОРАТА СЕ ОТДАВАМЕ НА ИЛЮЗИИ, ЧЕ МОЖЕМ ДА ЗАМЕСТИМ БОГ ПРИ ПРЕЦЕНКАТА НА МОТИВА И ПОВЕДЕНИЕТО НА ДРУГИТЕ.

 

ЕДИНСТВЕНИЯ ЧОВЕК, КОГОТО ИМАМ ПРАВОТО ДА СЪДЯ ИЛИ ДА МУ ПРОЩАВАМ, СЪМ САМИЯТ АЗ.

 

НАЙ-ДОБРОТО, КОЕТО МОГА НА НАПРАВЯ С ДРУГИТЕ ХОРА, Е ДА ГИ ПРИЕМА ТОЧНО ТАКИВА, КАКВИТО СА.

ПОНЕЖЕ ТЕ ПРАВЯТ САМО ТОВА, КОЕТО ЗНАЯТ.

 

 

В психологичните, религиозните и в метафизичните кръгове „Прошката“ стана чувствителна тема. Или иначе казано: „По-лесно е да простиш, отколкото да застанеш лице в лице с човека.“

 

Много хора са въодушевени от възможността, че прошката ще ги отърве от бремето на минали злоупотреба и болка, и от все сърце се стремят да убедят самите себе си, че са по-съвършени от тези, които грешат повече, отколкото те. Събират всичката си смелост, за да простят тържествено на тези, за които са убедени, че са ги наранили.

 

Работи ли това?  Ще се приключили цикълът?  Този начин на извинение на самия себе си ще предотврати ли прилива на минали злоупотреба и болка?

 

При повечето хората, отдаващи се на това „залепяне на левкопласт“ за заздравяване на раните от живота, то … да кажем, май работи, поне за малко.

 

Но ще отстрани ли емоционалните ефекти от припомнянията на стресови ситуации, които подценяват „чувство на нужда“ да се прощава ? Не, няма да отстрани. Тлеещите въглени са непрекъснато готови да разпалят пламъците на посрамването и себеобвинението и обвиняването на другите.

 

До какво всъщност ще се стигне между другото, което изглежда, че прошката ни предлага облекчение в даден момент, щом като се завърне същият гняв, страх и чувство на откъснатост, за да ни преследва със същите въпроси ?

 

Защо „то“ работеше ? Защо продължаваме да се състезаваме с непрекъснато повтарящи се чувства ? И ако не работи прошката, какво пък работи ?

 

При прошка може да изглежда, че нещо си в даден миг е приключило, но докато не разблокираме спомените, които са виновни за споменатите отрицателни чувства, продължаваме да бъдем безмилостно овладявани от тях.

 

И … съществува ли алтернатива за прощаване на другите с техните грехове, които са допуснали спрямо нас ?

 

 

ПРОСТИ НА САМИЯ СЕБЕ СИ

 

 

Първата възможност започва с лечението на самия себе си – прости си. Какво и защо? Отговорът е много прост и извънредно сполучлив.

За мнозина това обаче може да означава нещо напълно ново.

 

Ти си този, който чувства болката, и/или се срамува. Ти си този, който продължава със своите нежелани (отрицателни) емоции и реакции.

 

Не се ли разболя вече от своята тревога ? Твоя е, нали ? Ти си човекът с „проблема“, защото ти го чувстваш като проблем. И само ти можеш да направиш нещо с това.

 

 

ПРОСТИ СИ, че си допуснал това негативно въздействие да продължава.

 

ПРОСТИ СИ, че също както си НАКАЗВАЛ и ОТМЪЩАВАЛ на самия себе си, отмъщавал си на другите и си посрамвал, обвинявал и наказвал тези, които са злоупотребили с теб.

 

ПРОСТИ СИ, че си използвал злоупотребата за ИЗВИНЕНИЕ за пропиляване на голяма част от своя живот чрез неуспех и съмнение в самия себе си.

 

ПРОСТИ СИ, недостатъка на осъзнаване и охотата да лъжеш самия себе си, което е предизвикало твоята податливост към злоупотреба, от която си страдал.

 

ПРОСТИ СИ, че си приписал на самия себе си статус на светец заради изстраданото.

 

ПРОСТИ СИ, че си забравил за собствената си СИЛА.

 

ПРОСТИ СИ, че си се отказал от собствената сила и си я предоставил на другите !

 

ПРОСТИ СИ, предположението, че прошката ще промени всеки към по-добро, само не тебе.

 

ПРОСТИ СИ, че оценяваш животите на други хора, но не своя собствен.

 

ПРОСТИ СИ, че си си приписал статус на жертва.

 

 

Истинският проблем е, че до злоупотребата, която си изстрадал, не би могло да се стигне без твоето участие. Тази злоупотреба може да продължава само със съгласието на жертвата (било то по желание или по нежелание).

 

В края на краищата, щом като заговорим за „Злоупотреба“, всички сме съгрешили. Погледнем ли нещата обективно, всички сме виновни за злоупотребата.

 

 

Това е малка част от работата върху себе си, която е необходима за това, че да разберем и прочувстваме колкото се може по-добре съдържанието на книгата, точно която държите в ръце. Областта, която мога да ви препоръчам е КНИНЕЗИОЛОГИЯ, т.е. ОБЕДИНЕН МОЗЪК. Чак като сами започнете да работите над себе си (а не над материалното както досега), и имате определени резултати, тогава ще ни бъде позволено от нашия Сътворител да се издигнем в по-висши светове, иначе не. Същото важи и за контактите с Космическите хора, подчертавам го за тези, които чакат „материални доказателства“.

 

Още сега работят няколко групи по този метод, и то под ръководството на Космическите хора от Силите на светлината, конкретно Ащар Шеран, висше духовно същество, командир на Голямата космическа флотилия, която отговаря за тази част от Вселената, в която се намира нашата Слънчева система с планетата Земя.

 

Представям това тук, тъй като сега има доста „лечители“, които лекуват също без висши същества, или даже със същества от Силите на тъмнината, чиито последствия от „работата“ е възможно да се познаят чак много по-късно след „лечението“.

 

                 С любов Иво Бенда.

 

 

 

 

 


 

Съобщения приети от Космическите хора от Силите на светлината работещи за Сътворителя

 

Контактери: Милослава Дръскова, Инж. Иво БЕНДА и други хора от чешките земи.

Метод на предаване: телепатичен запис. (Необозначените съобщения е приела Милослава Дръскова).

 

 

1. Модерен живот.                                                                           Декември 1994 г.

 

Чак когато започнете всички да вървите по този път и да заживеете като нас, и да умеете всичко да поделяте с другите, да умеете по този начин да работите и да отдавате своята работа за общото, но всички по този начин, ще бъде друго. Много хора търсят само печалба, и добре си го чула. Това, което се случи преди години, отмина и те така се държат. Много е лошо да искаш това, което не заслужаваш. (Приватизация). Всичко принадлежи на Сътворителя, и ние и вие сме Негови деца. Както казах, правите крачки назад, не напред. Само ти вървиш и няколко човека с теб. Човекът, който напредва, който навлиза във Вселената и ни разбира, така разбира закона на Сътворението и с това можем да се срещаме така и след това и лично. Знаеш, че след години човек от Земята ще ни види. Така продължавай да се стремиш към това учение. Това е да живееш и работиш със съзнанието, че не живееш само един живот, но навлизаш след това в друг живот, това си го определяш сама чрез всеки ден на добро деяние, или само да осъзнаеш, че има защо да живееш. Не само за хората, но и за себе си. С това искам да кажа живот след това, и затова толкова обичаме природата. Обичайки природата, обичаш нашия Сътворител. Това е истинската религия, тази голяма почит, и тогава живееш красив модерен живот. Модерният живот е любов към всичко и към всички и плодотворна работа.

 

После идва наред и техниката и тя е използвана по този начин, а при това всичко е толкова чисто у нас. У нас техниката крачи ръка за ръка с истинското духовно учение. Това е всичко. Само така да го разберете и не както правят у вас. Свещеници в храмове и този апарат на властта ви удря спирачки на всичко това, вашия път както по духовната страна, така и по техническата страна. Затова живеете в такова незнание. Единствено разбиране на правия път ще ви помогне, иначе изобщо нищо.

 

Командирът на Космическата флотилия от Плеядите Птаах.

 

 

2. За живота на планетата Ерра.

 

„Когато тялото е болно, казва си своето, а това се случва и при нас. Но този човек веднага е под грижата на специалисти, и то каква грижа ! По-старите хора се стремят да бъдат от полза чак до края, никога не правим ситуацията тежка, и така всичко е както трябва да бъде. Работа, почивка, забавление предимно в природата и не както при вас по нощите каквото виждаме, и в телевизията. Имаме много места, където младите се забавляват. Обществени библиотеки, зали, където се образоват наши хора с помощта на най-модерна техника. И Вселената им се показва в триизмерен образ. Техниката, всичко, което човек трябва да знае, е достъпна за всички. Не както у вас, това си го познала. И младите хора имат толкова интереси. Всичко се върши през деня и през нощта се спи спокоен сън, и то така, че всеки ще си направи медитация, тиха, но искрена, и това е достатъчно. Иначе празнуваме деня чрез работа и ползотворното забавление. Пешеходните зони са навсякъде у нас. Така изглежда нашето време. Чрез образоване, чрез работа, която отдаваме на нашия Сътворител, и така върви ден след ден. Младите хора под ръководството на учители, и само как слушат. Какъв приветлив учител имах аз, както говоря с теб, или моите хора, така те ни говорят. А не е както у вас. Заменяте деня за нощ. Но ние стоим будни, само когато искаме поука за Вселената, гледаме така, както вие от астрономическата обсерватория. Иначе всичко се оставя за през деня. Нощният шум не ви носи здраве, у нас е винаги тихо, природата отпочива и ние се подчиняваме също. През деня работа, образоване, забавление и през нощта почивка. До колко часа стоите будни и това е лошо. И то от това, че не спите поради притеснения за утрешния ден. Живейте като нас под закона на Сътворението, подчинете се на космическия ред и ще ви бъде така добре като на нас. Затова ви предаваме това учение за всички ваши хора, които искат и живеят като хора помежду ви.

 

Командирът на Космическата флотилия от Плеядите Птаах.

 

3. Йети.

 

„Питаш за този йети, него също го има, но е между маймуна и човек. Той не е бил тук, защото беше докаран от друга планета и ето го тук. Там беше на изчезване, беше доста интелигентен и работата на изследователите е това, че също ще помогнем да друго създание, за да преживее и планините бяха подходящи за това. Ние също го направихме, скоро го взехме и също докарахме. Свикнал е с планини, и така е и ще бъде там. Няма да нарани, ще се скрие, хитър е по свой начин, но дълго време мина, откакто сме го поставили тук.

 

Както заявих, вършим мирна работа. Помагаме не само на хора, но и на създания от природата, когато другаде има заплаха, планетата е в упадък, така е даден закон в Сътворението, и затова ние толкова си го уважаваме, че нашите кораби пътуват през пространството и времето, просто помагаме на всички. Много си уважаваме това, че можем да видим много живот, който е разнообразен на различни планети, да така е, и затова са изследванията, къде какво да се спаси, къде да се помогне, и така е и така ще бъде. Това е правилният път и бъдеще на човечеството, така го разбери, нали? Не да се биете помежду си, но да помагате не само на себе си за спокоен живеене, но предимно на другите, и тогава бихте имали такива възможности като нас. Помагаме не само на хората, но и да опазим ценни видове животни от природата, за да оцелеят, не се държим като вас, ами всичко е в природата.

 

Командирът на Космическата флотилия от Плеядите Птаах.

 

 

4. Годишни времена.

 

Да, у нас също се редуват, защото природата трябва също да си почине, но у нас не е това, което имате вие. Има сняг у нас, но тук-там, и това е такава радост за нашите хора, дава им се възможност за всичко, за да използват всичко, в планините е така красиво, всичко се поддържа така чисто, че ни доставя истинско удоволствие. Не както някой у вас. Промишлеността е само в неблагоприятна област, това тук е същото, но иначе то тук е така уравновесено, че всеки сезон изживяваме доволно и непрекъснато нещо ново ще се появи, нашата природа е така обичана по всяко време, че само си разговаряме за нея и нашите жени и деца направо я обожават, всичко така обичаме, времето, когато всичко цъфти, зрее, и есента е така красива, само у вас хората се оплакват, но у нас това не е възможно, имаме толкова интереси, прекарваме миговете винаги с някаква дейност, а зимното време се прекарва най-вече с образованието, не само с книга, но и с помощта на това, което имате вие, но ние си показваме неща от природата, и после, когато долетят нашите изследователи, те го насочват така, това се пуска (на екран), нашите хора ги интересуват и други планети, какъв е живота там, не само общественият, но главно природата, тук всеки иска да види и много хора у нас съжаляват вашата планета Земя, и много хора се включват точно в тази област „изследовател по пътищата“ така, както съм го направил аз, защото искаме да помогнем на страдащите хора, дали ще го приемат или не. Нашите хора само горят от жаждата да помагат, защото знаят, че с това помагат на нашия Сътворител и такова поведение има всеки правилен човек във Вселената. И вие можете да се включите, за да оздравее всичко така, както у нас.

 

Командирът на Космическата флотилия от Плеядите Птаах.

 

 

5.  Признание.

 

Аз толкова исках да разказвам,

но нямах на кого.

Защото вече не ги интересува нищо,

само кой колко богатство има.

 

Не ги интересува природата,

не ги интересува любовта,

и така с това мислене си

останах тук напълно сама.

 

               Милослава Дръскова.

 

     Отговор

 

„Но теб те интересува наша любима,

все пак знаеш, че тук не си сама.

Та нали ние сме тук от друга планета,

и толкова жадуваш за това.

 

Ние, които тук толкова летим,

търсим такива хора.

 

Следователно не живееш в самота,

нас ни интересува твоя разказ.

 

               Космически приятели.“

 

 

6. Разговор                                                                                              Август 1995 г.

 

„Ти погледна към нощното небе, нали, това са нашите прелитания, и аз така ще прелетя, но сега бях точно там, където погледна, знаеш, това е такава наша станция, знаеш, и в нея съм било то аз или, знаеш, нашите хора и оттук там ти идват наши импулси, така се разполагаме и непрекъснато наблюдаваме Земята, какво правите. Изглежда като звезда, но не е, знаеш, това е нашата наблюдателница и после както видиш тези летящи точки, знаеш, това са моите хора, понеже и аз съм там и непрекъснато кръжим тук около вашата Земя, или летим другаде, например у дома, знаеш, но болшинството наши хора е тук, понеже вие наистина правите тук бъркотия и е нужно да ви надзираваме и всичко да си записваме, знаеш. Особено много в това време, знаеш, нашите изследователи в областта на биолог-медицината извършват тук свои изследвания, или помагат тайно на хората, и между тях принадлежиш и ти, и то ние смятаме за една от задачите, какво всъщност трябва да правим, знаеш, и правим всичко доброволно, знаеш, защото после, знаеш, как би било прекрасно да се присъедините към нас, а след това и планетата Земя би била чудесна като нашата Ерра, знаеш, и други, и ние би трябвало и би могло тук помежду ви, и да ви учим да живеете, знаеш така, както го разбра ти.

 

Командирът на Космическата флотилия от Плеядите Птаах.“

 

 

7. Разговор.                                                                                             Август 1995 г.

 

„Аз много се учудвам, какво хората непрекъснато толкова мислят над това, нито споменаване на духовното учение, но предимно все търсят тези загадки, както ги наричат те, но този човек все пак има свой запис, защо тогава. Но и то също е забавно, ние така го направихме, че то се погълна за нашите лаборатории, каквито там имате, всичко може да се направи, и то как, а те хората непрекъснато размишляват над това, това го правят нашите изследователи от специалността биолог-медицина, каквато имате тук, с какво се храните и после изследванията в самата природа. Непрекъснато тук се вземат проби, главно в периода на зреене, и после много наши хора също остават тук този знак. Иначе доста сме работили по света, истина е, но сега и у вас. Но ние все тук ще работим по такъв начин, забавно ни е, аз съм свикнал с това, вашия живот непрекъснато се изследва.

 

Гуетзал, заместник командирът на нашата космическа флотилия от Плеядите, но само тук на земните станции.“

 

 

8. Част от разговор.                                                                        Септември 1995 г.

 

„Този знак го дадоха други, това са символи, с други думи знаци на наши планети, които са във връзка с нас, правим го чрез силови полета, приготвяме си го и после там го отпечатваме със сила, но не с корабите, прави се изцяло по друг начин, развива се притискаща вълна, и така се прави то, спомняш си за себе си, как то те обгърна, това е същото, изработваме такава спирала от силови вълни и след това се отпечатва, знаеш, и го правим от височина, знаеш.

 

Изследовател биолог-лекар Ямахама.“

 

 

9. Загадъчни кръгове в полята.

 

Доверих се веднъж

на своя нов приятел.

Разкажи ми, моля те,

от какво са тези кръгове,

които от време на време се появяват

в нашите поля.

 

               Милослава Дръскова.

 

     Отговор

 

„Това е все едно да вземеш печат,

и да го притиснеш върху писмо.

Това е нашият знак,

за да видят хората на Земята,

че сме тук.

 

               Хаатинг.

 

 

10. Любовта на Хаатинг.

 

Ако някога през нощта почувстваш,

сякаш някой те гали.

Ако се разтрепериш,

и при това имаш усет за блаженство.

 

Тогава това съм бил аз

или моите другари,

които прелетяха тук,

точно, когато си спала.

Повярвай ми скъпа моя,

това са докосвания

от самия Бог.

 

               Хаатинг.“

 

 

Чак, когато понякога почувствате,

сякаш някой ви гали.

Чак, когато понякога почувствате,

че сте в блаженство,

тогава мои скъпи,

тогава това ще бъдат те.

 

Моите Космически приятели,

все така се спускат,

в своите летящи чинии,

на тази планета Земя.

 

Това са техните вибрации,

които те така ширят,

между хората,

които непрекъснато търсят Истината.

 

Как трябва да се обичаме помежду си,

как трябва да си помагаме един на друг,

така, както правят те.

 

               Милослава Дръскова.

 

 

11.  Част от разговор.                                                                    Септември 1995 г.

 

„Биолог-лекарят при нас осъзнава своята работа не само да лекува, но и учим младите хора, какво трябва да правят, за да има любов помежду им както подобава, трябва да се посветят на духовното развитие и после на останалото, за да бъде живеенето хармонично между тези, които искат и се радват наистина един на друг, това е работа за нас биолог-лекарите и психолозите същевременно, правим го приятно и също доста се посвещаваме на пострадалите, когато самият човек даде всичко за обществото, той също има правото на всякаква грижа, и затова у нас няма болести и когато има, тогава този човек е обгърнат от нашата любяща грижа, наша задача е и вършим я с радост и виждаш. Техниците пък изработват за нас всичко необходимо, ние пък се грижим за тях, и всичко е под наш контрол, главно природата, така сме загрижени у нас, че е така прекрасна, и после всички имат интерес от това да живеем така в прекрасна и чиста околна среда и всичко грижливо се обработва, и всичко непрестанно се изследва, обгрижва, от растенийца чак до човека, това всичко е необходимо, и затова у нас така се наричаме биолог-лекар, а не само един, ами всички трябва да преминат през обучението, най-напред изучаваме биология и после медицинска наука, всичко това отново ние трябва да го знаем. Впрочем нашият командир е техник, но също трябва да познава основата, тоест духовното учение, то е основата на всичко, и отново трябва съвършено да се овладее техниката на полет във Вселената и тази техника иска своето, и така се ценим един друг.

 

Биолог-лекар Ямахама.“

 

 

12.  Разговор.                                                                              24 септември 1995 г.

 

„А то при нас е и ще бъде, понеже без тази дисциплина няма нищо, запомни го, и затова всичко това сега преживяваш така, защото си се оставила в наши ръце, и това е пътят на спасението, но дисциплината, главно там трябва да бъде тя, и то в самата мисъл, това ти разказвам аз Гуетзал,тъй като без нея нищо не би било и не е. Затова само си вземи книгата на Вселената, нейна градивна структура, и подобно, както всяко тяло има своя предопределена траектория, дни се редуват равномерно с нощи, природата също изпълнява своето, и затова, че всичко това е управлявано от нашия общ Сътворител, само вие хората на Земята сте го извършили против Космическия порядък и Сътворението изобщо, и затова се случва всичко това, но ти, че си намерила това, дисциплината, тогава ще ти върви добре, щом нищо няма да искаш както сега, и продължиш да даваш и помагаш. Така както ние го правим, така както правиш и ти, и аз ти гарантирам, че това за нас беше такава изненада, че точно в това време някой тук намери смелост и така се държи.

 

               Гуетзал.“

 

 

13.  Съобщение.                                                                        24 септември 1995 г.

 

„Голяма е любовта ти към нас и нашата към теб. Стигна чак до нас, как точно ти работиш саможертвено за хората и не се даваш на никого и нищо. Сама без любов в такова страдание, и затова саможертвено си се заела с задачата, която ти беше дадена. Ти съзря тези стари текстове, макар че в този свят много не си изгубила от това, но знаеш добре този народ в тази малка страна, който все е живял само така, и непрекъснато е давал на някого, но точно от този народ въстанаха неколцина, между които сега и ти, за да опази правото на сносен живот за всички, и ние много съжалявахме, че не сме пробвали у вас. Ние наистина се срещнахме с този човек този път, но за какво търсеше съвети, и то затова, че се страхуваше от хората, но ти не. И виждаш, за каква те смятаха, но ти се защити, и то с това разкошно поведение, и сега как стоиш зад убеждението си. Това е истинската работа за благото на човешкото общество, и затова също ти изпращаме нашия поздрав, изпълнен с любов и блажеността, която сега усещаш, това са нашите общи вибрации, изпратени към теб, ти миролюбива дъще на планетата Земя. При своето изследване се срещнахме с хора, но нямаха достатъчно смелост да го кажат на останалите, а ти веднага. Разбери го като самата Истина, че това е така и така ще бъде. Понеже хората от Земята тук в последно време изпопривлякоха такава сган, която няма аналог в това кътче на Вселената, и затова долитаме тук и ние, точно от съзвездието Кентавър. Нашата планета се нарича Зетор, за да ви помогнем за Истината, и вие най-накрая разбрахте, къде ви е мястото, и ти го разбра, така че към теб се стремиха толкова хора. И затова този командир, но ни го позволи, поне да изпратим поздрава си и горещи благодарности, че си се присъединила към тази работа и помагаш, както можеш. Това е всичко засега от нас.

 

Твоите нови Космически приятели Атхар с Кохун.“

 

 

14. Космически хора.

 

Често си излизам надвечер вън,

да гледам небето пълно със звезди.

Аз не съм като другите,

които непрекъснато правят сметки,

колко пари дневно ще им се влязат в джоба.

 

Най ми е приятно

да гледам красотата на природата,

а една от тях

е точно небе пълно със звезди.

Често виждам между звездите,

да летят някакви светещи точки.

И това не са само падащи звезди,

ами космически кораби.

 

Корабите летят из Вселената,

и в тях седят хора.

Това са хора като нас,

само че от други населени планети.

 

Космическите хора

също живеят помежду си

в любов и смиреност.

Затова имат така напреднала техника,

че живеят, работят и се молят

само на един Бог.

 

Техният водещ деятел

е самият голям Сътворител

и те се ръководят само от Неговия закон.

Само ние си мислим през годините,

че не е над нас,

и затова непрекъснато живеем

в толкова тежко страдание.

 

Даваме думата на тези,

които мислят само за себе си.

За какво са им останалите !

Те искат да имат всичко само,

единствено и само за себе си.

 

Затова не се колебаят,

да насъскват останалите един срещу друг,

а самите скрити зад паравана,

само да се смеят на това.

 

Защо ние не можем да живеем,

като космическите хора,

в любов и смиреност.

Вярвайте ми.

Бихме живели после

също така добре.

 

               Милослава Дръскова

 

 

15.  Разговор.                                                                                    Октомври 1995 г.

 

„Що се отнася до останалите хора, които се стремят към духовната наука, така си разбрала даже доста добре след духовното ти пробуждане, какво всъщност трябва да правиш и как трябва да се държиш. Да не търсиш блаженство само за себе си, както го правят останалите хора, и това е добър път, но пътят, по който ти крачиш сега и наистина неколцина индивида, е правилния, това означава, че тази работа и правилната работа за всички хора, тя ще помогне на човека, а не да търсиш в духовното само себе си, но там има живот, изпълнен с работа. И после да разбереш, че не сте сами на планетата Земя, тоест, че и Вселената е населена и то по този начин. В различните съзвездия и галактики е пълно със слънчеви системи и в тях също се движат планети и на тях също има живот, не само у вас, както някои наивно предполагат. Та нали имате събития, които ще ви кажат много, че някога тук е имало развита култура, и тя е била дадена от нас. И затова трябва всички най-после да разберете, че има живот навсякъде във Вселената, и не е само тук. Да, тук само Земята е обитавана от тази Слънчева система, но ние точно, че разбрахме истинския духовен живот, изпълнен с работа за всички, ето защо сме тук.

 

Ръководител на биологично-медицински изследователски център Ямара.“

 

 

16.  Част от разговор.

 

„Тук хората са внимателни, но и смели, и точно такъв беше мъжът на Семясе, и неговият паметник е тук, но в нашето сърце, така се прави, само тих спомен, иначе ние нищо не строим, не правим тържества като вас, само така се събираме, тихо си спомняме помежду си, и това е всичко, но иначе не. Давам ти това, тъй като вие всичко го преувеличавате, със всичко, с празненствата, но останалото, то ви убягва. Но ние точно, че се държим така, и ти си с нас сега по този начин, само работа и това учение, така се разбира човек с нас.

 

               Гуетзал.

 

 

17.  Речта на Вселената.

 

„Така както сега разговаряме

с теб помежду си.

Когато имаш мисъл, изпълнена с добро,

тогава с друга такава се среща.

 

При своите изследвания ние търсихме

кой от вас има същото мислене.

Тогава се свързахме с теб

и по такъв начин се разбирахме.

 

               Хаатинг.

 

 

18.  Съобщение.                                                                                5 ноември 1996 г.

 

„Да, аз не го дадох на вашите хора само ей така да си го прочетат, но също трябва наистина да се грижите за хората, които сега така живуркат, и затова сме тук, и ще бъдем тук, за да ви помагаме по този начин, отначало със съобщения и после имаме също такива способности, че можем да се посветим на пострадалите и по друг начин. Даваме на пострадалите разнообразни съвети, те се направляват от тях, а също вземаме мерки и по друг начин. Ние от Ащаровата флотилия на всички вас изпращаме това, че не само да четете разнообразните съобщения, но трябва да си помагате, не само да се отдадете на молитва, това на никого няма ей така да помогне, но да работите, всичкото имущество да си разделите по равно между всички хора и да не се карате за него, на кого то принадлежи. Аз не съм го съобщавал на хора от различни епохи само заради това, че духовните хора да си помислят, че единствено те могат да присвоят всичко, и да не правят изобщо нищо за сиромасите. И затова вашата църква изобщо няма за вас такава цена. Преди със сигурност е правила нещо, и узнахме за това с помощта на различни съобщения, но поне сега във вашата страна не прави изобщо нищо. Ние ценим безкрайно хората, които се стремят да живеят така като истински хора. Но вие останалите гледайте да се опомните, за да не се окажете така и да не пострадате отново по друг начин. Аз Ащар се грижим за хората, че ги разпределяме на различни планети, но по това отношение съм и ще бъда твърде строг, главно към вас, които все пак се стремите да извисите мисъл към самия Сътворител, но наистина са малко и такива хора ще бъдат отсъдени на живот, в който ще се родят при нови условия, че сами ще се чудят изключително, че не са се осъществили целите им, били ли се иначе егоистични. Понеже не само, че учението за Сътворителя, което е общо за всички хора, и не само на планетата Земя, но и в самите други светове, които съществуват, но вие все не искате да повярвате на това, но определена част от хората още се стремят да убедят останалите хора, че освен този свят, тоест вашия, че нищо друго не е населено във Вселената, но всички тези хора изключително грешат, понеже и в самото космическо пространство има живот, и то такъв. В междупланетарното пространство има големи космически станции, и те са пълни с живот, тоест, че тук пребиваваме и ние, истински хора, и то не само командирите на космически флотилии, но и учени от различен вид и писатели, лекари и техници от различен вид. За всички тези хора, не само които летят от тези станции тук на планетата Земя, но и другаде летим, понеже има населени планети в разнообразни слънчеви системи.

 

Голяма част ви предаде командирът на космическата флотилия Ащар от своя космически кораб, иначе пребиваващ на станцията  Шаре. Нещо ми помагаха наши приятели пребиваващи на Птааховата флотилия.

 

Ваш приятел, командирът на космическата флотилия - Ащар.

 

 

(Аз още не познавах толкова речта ви, и защото тук командирът на космическата флотилия от Плеядите Птаах я владееше, затова сега ми помогна с това съобщение, и също останалите приятели, тоест братя.

 

Това е допълнително съобщение проведено на 22 юли 1996 г.)“ Допълнил Ащар – бел. на изработилия.

 

 

19.  Част от разговор.                                                                         Ноември 1996 г.

 

„Толкова исках да ти дам от това, как се живее тук на космическите станции, но тук има живот така, както някъде другаде на планетата Земя, така се редуваме тук, едни изследователи отлитат, други се приземяват, но аз оставам тук засега, а тук са и Гуетзал и Алена, само Плея, тя летеше пък в друга посока, разбираш ли, също върши работа, дори на дъщеря си нищо няма да смекча, но всичкото удобство я чака при завръщане, топла каюта и всичко, което и е необходимо, а при завръщането на родната планета чист и уютен дом, а и младите имат всичко, само трябва да слушат, разбираш ли, а и ти, когато се поддадеш на нашето ръководство, също знаеш какво имаш да правиш и затова отново те очаква помощ от нас.

 

Командирът на Космическата флотилия от Плеядите Птаах.

 

 

20.  Част от разговор.

 

„Ако си забелязала, че аз самият ти го изпратих, колко е голям нашият кораб-майка, тоест станция, където пребиваваме и ние биолог-лекарите, и така затова всичко тук ни е така просторно, но нашите условия в тях са такива, че движещи се пътеки или други оборудвания ни закарват, където ни трябва, било до помещението на командира, където правим събрания, или до различни оборудвани каюти, където имаме всичко необходимо, това ти съобщавам аз Ямара, и го приеми като истина.“

 

 

21.  Част от разговор.

 

„Нека всички се поучат от това, разбираш, да, нещо преувеличихме, но много истина има там, разбираш, това е ад, това е време на война, което тук сега толкова се показва, доведоха го тук вашите предци, а нещо е от тези вагабонти.“ (Дотук е от миналата година, а сега 24 юли 1996 г. това съобщение е от моите Космически приятели) „Това са те с големите очи, които сега ви се мотаят тук, и затова ви изпращаме на всички това предупреждение, че докато не заживеете като хора помежду си, и главно не разбирате истинското духовно учение, също трябва да ни различавате, кой и с кого се свързва. А сега се присъединяваме всички, че точно това, което би си предал на нашата скъпа, така нещо съм си оставила аз, но аз го дадох това, останалите, където бяха тези, които имаха мисъл само за унищожение. А сега ние от космическото пространство, защото аз Ащар по фамилия Шеран те осведомявам ако искаш, и ние горещо ти го препоръчваме, унищожи не само своята литература, където има такива хора и не само хора, но и същества, а ние всички те предупреждаваме, че ако наистина искате да живеете в напълно спокойствие и мир, тогава е необходимо да се унищожи каквато и да е литература, отнасяща се до време на война. Освен това да се отстранят книгите за съобщения от неприятелските същества, не само от хора, но главно от хуманоиди освен Яргиданите, те се миролюбиви хора, но останалото, което се отнася до нашето съобщение си го оставете, ако искате наистина така да живеете, и това е всичко по темата.

 

Не само аз, Ащар, командирът на нашата Голяма космическа флотилия, от своя космически кораб ти го предавам сега от името на всички наши хора, които имаш в списъка тук, но и аз самият командир на Космическата флотилия от Плеядите с име Птаах.

 

 

Сега аз допълвам, аз го направих, всичко унищожих и си оставих само хубавите книжки, и това е толкова необходимо сега, скъпи приятели, да го отстраните и само си оставих това известие на местата от Космическите приятели, които живеят такъв красив миролюбив живот, пълен с неописуема любов, и то не само един към друг, мъже към жени, но също към всички хора, и не само на своите планети, но и по такъв начин, че сега се спускат тук обвити засега със силови полета, но щом приемете този сигнал за внимание, тогава ще се появят тук на планетата Земя, с други думи ще се приземят космически кораби или и такива позлатени, както тук на картинката го имам в книгата „НЛО … и все пак летят“. А моите Космически приятели ще излязат от тях и ще дойдат помежду ни и всичко ще ни покажат, как живеят те, ще донесат филми със себе си, които разказват за техния живот не само на планетите, но и на космическите станции, засега ви изпращам този разказ за техния прекрасен миролюбив живот, но по-късно всичко ще видим със собствени очи. Това е моето жадуване така да го видя и това жадуване ще се сбъдне така, както се сбъдна на г-н Мейер. И после аз толкова ги обичам, толкова се грижат за мен, така любящо щом остане човек сам с това мислене, и затова сега имам способността да приемам това от моите Космическите приятели, понеже това е моето жадуване да имаме единият както другият и всичко само за работата *, и също да живея в красива среда, и следователно жадуването се свързва, тоест мисълта се свърза с мисълта на моите приятели, и те превърнаха тази мисъл с действителност.

 

[*]  следователно да имат всичко, от което се нуждаят, и само за работата, следователно не, че някои крадат, или дори на работното място получават повече пари или пък друг вид поддръжки (служебни коли), които не са заслужили с работата, която вършат. – бел.прев.

 

И затова чуйте ме, моля ви, и го отстранете, което се отнася до всякаква литература, където човек наранява човека, и аз имам такъв лош опит с тези същества, не само хора, но и хуманоиди, че ако не бяха моите Космически приятели, които саможертвено ме охраняваха, тогава не бих била тук, или би ми се случило, каквото се случва на много хора на планетата Земя, което го преживяха, но изобщо не биваше да споменават това, ами да се обръщат към своя Сътворител, както го направих аз, и съм спокойна. При мен сега са моите Космически приятели, защитават ме, и също така ще защитават и бдят над всички хора на планетата Земя. И тук главно работят саможертвено техните лекари, познавам някои от тях. Това са  Ямахама, Ямара, това са мои приятели от Птааховата флотилия. А после също Ащар от Голямата Ащарова флотилия. Със сигурност имате всичко, това ми го изпратихте, но не познавате тези лекари, и те са така жертвоготовни и после всички мои Космически приятели са красиви изящни хора. Толкова ги обичам и тук имате също съчинено някое стихотворение в тяхна чест. Така ги ценя, толкова ги обичам. Това са думите ми по въпроса.

 

               Милослава Дръскова.

 

 

22.  Продължение на думите на моите Космически приятели.      17 януари 1997 г.

 

Разговор.

 

„Милушко, става дума само за тези, които пребивават на космическите станции, защото после те също отлитат у дома, и там те имат същото например както вие у дома, но у нас е такова, че всяко семейство има всичко необходимо като започнем от мебелите, те са много опростени, но също тоалетни принадлежности, това всичко е вече изградено тук, че точно младите, които така се оженят, но ти знаеш как е, но не знаете всичко. Тук, щом младите хора вземат решение да създадат семейство, тогава всичко ще им се покаже, но вече завършено, и те ще влязат там, и то засега е тяхно. И после щом се случи, че намерят в жилището си повреда, ще я отстранят, да, това също се случва, или им се повреди екранът, той е разпрострян по цялата стена, да такива са у нас, тогава всичкото се отстранява, и там у тях се изгражда всичко ново, и така става. Тук нищо не е за пари, само за работата, която така отдаваме в името на цялото общество от хора, тоест самия Сътворител, у нас всичко това се подразбира. Останалите храни, освен плодове и зеленчуци, които всеки си ги отглежда сам, и с много радост обработва своята земна площ, им се докарва всичко от общественото хранене, понеже у нас никой не си готви. Ами нашите биолог-лекари държат строго на това всеки член на нашето общество да има пресни храни, да, това е главната основа, и после у нас няма толкова болести, а ние биолог-лекарите ще успеем да се погрижим за това. Нашите устройства, също нашите лаборатории са така екипирани, че всичко извършат машини, които наричаме роботи, човекът там само наглежда нещата, иначе всичко е така, както е представено в нашата обща книга. Така се вършат нещата при нас, че вещите, от които се нуждаем за всекидневна употреба, така те се докарват там, иначе казано се приземява малък кораб, и човекът, който го обслужва, така той им го складира там в контейнер, и него го има във всички домакинства, понеже всичко се транспортира по този начин тук на нашата станция на нашата планета, и човекът, било то мъж или жена, те трябва да имат всичко под ръка, тоест, никой няма какъвто и да е недостиг, не както у вас, тези магазини, то при нас нищо такова няма и няма да има. Всичко, което си дават хората за вашата Коледа под дървчетата, (но ако при нас това се случеше, всички биха се зарекли, че това е унищожаване на живата природа, така да сечеш), но ние си даваме нещата помежду си и то така, че мъжът или жената намира всичко необходимо, и то така, както го представяме тук ние всички биолог-лекари, че това е провикващо се до небето провинение, че имате пълни магазини, и тъй като ние всички подчертаваме, че парите трябва да изчезнат, иначе всичко, всичкото молене, то наистина за нищо не става, това исках да представя аз, Ащар, и нещо в съобщението се разписахме най-напред аз, Птаах, после нещо моите мили приятели биолог-лекари, но и тези, които кацнаха тук, те също живеят по този начин, да Милушке моя, тоест наша, ти единствена разбра, какво трябва да се опазва *, че това трябва да се доказва, и не каквото се показва тук.

 

Командир на Космическата флотилия от Плеядите с приятели.“

 

[*]  морални ценности, правила на живота (бел.прев.)

 

 

23.  Съобщение.                                                                                 17 януари 1997 г.

 

„Както вече заявих, аз също нямам нищо, що се отнася до имущество, или пък да живеех така, както някои ваши хора, които сте поставили на чело, но ние командирите на космически флотилии имаме само най-модерните оборудвания, над които биха ви изтекли очите. Чудесно оборудване, блестящи големи обществени помещения с екрани на цяла една стена, и после също малки екрани, вградени в нашите малки космически кораби. Всеки член на нашето общество има свое лично пространство, имат уютни, у вас се наричат каюти, но там имат само легло и тоалетни принадлежности, понеже нашите младежи през цялото наше време, на което му казвате ден, са в обществените помещения, където не само се учи, но и също се забавляват, и то така. Но всичко е достъпно за всички. И у нас нашите младежи също така изучават пеене, танци.

 

Командир на нашата Голяма космическа флотилия Ащар.

 

 

24.  Разговор.                                                                                         17 януари 1997 г.

 

Аз също не седя на едно място. Ами вземам си малък космически кораб и летя надолу към вас, на вашата Земя, при нас сега вашата планета Земя като че ли е нагоре, сега сме ние от Птааховата флотилия, където имаме седалище на една от станциите, понеже тези станции изградиха предимно Плеядианците с помощта на най-модерна техника.

 

Ръководител на биологично медицинския изследователски център Ямара.“

 

„И ние се присъединяваме, ако наистина ни обичаш, мила сестро, това съм аз Алена и също Хйларра (чети Хилара) се присъединяваме към нашите мъже, тоест членове на тази изследователска експедиция, за да осъзнаете също, мили хора от тази малка Земя, че тук освен мъжете работим и ние изследователките, че също се стараем, също заедно с мъжете обслужваме тези уреди, но също трябваше да се учим на това, че после така да летим, но трябва да слушаме нашия командир, понеже нашият стар командир според нас е твърде стар, но той все още изпълнен със сила и много ни помага, за да се научим на всичко това, но и вкъщи имаме семейства, после и съпрузи, но трябва да се приспособим така, че все единствен да имаме, но толкова се радваме един на друг, че например аз или Талйда имаме един командир, но го уважаваме във всичко. Иначе имаме всичко, това е естествено. А със сигурност всичко това ти го предаваше нашият командир. Твои сега и преди Космически приятелки, знаеш, как непрекъснато си говорим помежду си, също си приемаме разнообразни песни, и четивото, когато командирът е някъде другаде. Както всичкото се премества, понякога чуваш само нас или Ямара при това сме били на обучение, но тук има и други, но ние искахме да те информираме за това, че не стоим непрекъснато на една станция, непрекъснато сядаме в космически кораби, и непрекъснато се спускаме над Земята, но от другата страна, само по този начин с помощта на телеметрични кораби понякога се свързваме, но не сега, то ние самите си ръководим нещата, командирът ни го позволи.

 

Изследователки Алена с Талйда.

 

 

25.  Съобщение.                                                                                 11 април 1997 г.

 

„Точно днес долетях аз, и след това изпращаме поздрав всички ние биолог-лекари, главно ние младите биолог-лекари, Шикта.

 

„И ние останалите, които сме тук и седим на междупланетарните станции, които вие не виждате, но ги има тук, те са осветени от слънчева светлина така, както гледате Луната, но това също е отразена слънчева светлина, и ние сме тук и на тези планети, с изключение на Юпитер, имаме станции подобни на кръгли постройки.

 

Космически приятели.“

 

 

26.  Съобщение.                                                                                   19 април 1997 г.

 

„Както вече си го предавахме, така сега се представих пред теб и хората, моето име е Ебермашек и съм, както и моите братя, които са тук, от планетата Риддх. Много ти се радваме и не само на теб, всички хора на планетата Земя. Така е необходимо да се живее, както го получи лично от нашите братя от космическото пространство, за да започне да царува и на планетата Земя пълно спокойствие и мир. Аз ти го предавах, както и на останалите добри хора аз, Ащар, понеже те така ни го предаваха, и на теб до изпращаме, и то заради това, че непрекъснато се стремиш да бъдат изпращани в космическото пространство само много чудесни думи и главно песнички и мелодии, а то много е необходимо, би трябвало останалите хора също да предават. Не само Риддхианците, но и ние останалите, които сме тук, и също Кохун с Атхар се присъединяваме към теб, ти наша мила, че непрекъснато така се стремиш.“

 

 

27.  Съобщение.                                                                                       14 май 1997 г.

 

„Що се отнася до нашата военна техника, която имаме тук, изобщо нямаме такава на планетите, понеже там изобщо не е необходима. Само във Вселената е необходима, и то заради вагабонтите, които точно така непрекъснато летят тук, и щом хората непрекъснато имат тази мисъл, или ако непрестанно говорят за това, тогава се свързват точно с тези същества, които мислят по същия начин, и после тук прелитат такива, които все така искат да нараняват, и затова е необходимо хората всичко това да отхвърлят от себе си, тази мисъл, и после също да престанат не само да говорят за това, но главно в средствата за осведомяване, за да се спускаме свободно тук и така свободно да се движим, така както е при нас не само у дома на нашата планета, но и на други планети така е и ще бъде.

 

               Птаах.

 

 

28.  Съобщение.                                                                                     14 юни 1997 г.

 

„Чак като започнете да четете нашето съобщение, то се отнася до нашия живот, понеже аз и моето семейство, моята жена се казва Естер и заедно имаме освен другите деца също и Изак, когото си възпитавам за това, че след моето отпътуване от нашия свят към Сътворителя, да поеме това място щом се държи като мен и щом се стреми към мястото на командир на нашата голяма космическа флотилия. Към това заявявам, че нашето постоянно седалище е на станцията Шаре. Ащар и аз Естер с нашите сестри се присъединяваме към това съобщение, и техният най-голям син Изак.“

 

 

29.  Съобщение.                                                                                     16 юни 1997 г.

 

„Всеки член на нашето общество се учи не само на техника, но и на други науки не само за природата, но също се стремим всички ние да разбираме от изкуството, понеже не само на вашата планета Земя ние също много се радваме на изкуството, а също му се отдаваме, не само работа както вие, ами ние се стремим към изкуството, не само песните за самата любов, но и такива песни си вземаме от вас, но избягвайте изкуството, където се говори за насилие, то ние никога не композираме така, само за любовта или обичаме да слушаме вашите песни за всичко възможно, само не обичаме, че пеете такива, и изигравате вашите съвети за насилие, и също застарели съвети за Исус Христос непрекъснато се повтарят, а ние това не го обичаме, понеже главно вие знаете, който има искрен интерес от това свързване, както го представяме тук, че имате вече множество записи, как трябва да се държите, как трябва да живеете, и е необходимо, подчертавам, необходимо е да се прояви като деяние, не само да се прочете и изобщо нищо да не се прави за това, а то е необходимо, или иначе изобщо не бихме били тук, а само бихте се стремили да живеете примитивен живот, но всичко, което знаете не само за нашите хора, от тях толкова не се интересувате, но от техниката ни, но тя е предназначена само за обществото от хора, което се стремят към постоянен мир и нямат интерес от това тази техника, тоест нашите космически кораби да попаднат в ръцете на такива хора, които искат само за себе си.

 

Аз Ащар и после се присъединих аз Гуетзал.“

 

Моля ви, унищожете всякаква литература, отнасяща се до насилие, и кажете на останалите хора. Всичко, което се отнася до насилие, трябва мигновено да се отстрани, моля ви за това, мили приятели. Изпращам ви всичко най-хубаво, което съм имала, и още имам, и това е засега писменото съобщения за хората.

 

Поздрави                                   Милослава Дръскова.

 

 

30.  Хаатинговото признание в любов                                                      Лято 1994 г.

 

„Аз много пъти слушах

за този малък народ,

който цели столетия е живял в робство.

И въпреки това от този народ,

най-добри хора произлязоха.

 

Хора, които искаха да променят света,

за да живеят всички по-добре в него.

Ние също чакахме с жажда,

докато бъдете свободни.

 

Свободни в мисленето, в словото.

Затова сега толкова летим насам,

че силно се надяваме,

че точно вие.

Предпочетохте да търпите робство,

отколкото да използвате оръжия.

 

Какво виждаме сега.

Както другаде.

Както другаде по света.

Толкова се борите помежду си,

каквото е толкова важно,

не му обръщате внимание.

 

И въпреки това добри хора

измежду вас намерихме.

А между тях

си и ти.

 

               Хаатинг.“  (Произхожда от планета Тасиила в системата Тай в съзвездието Орион, височина 1 метър)

 

 

31.  Поука.

 

Запомнете, времето работи срещу всеки вагабонт, който така се провини. Било то този или онзи. Времето им изтича, и както вече заявих, Сътворителят дава на всеки заслуженото му. Всички вие полагайте усилия за хората, които са най-зле, защото единствено помощта към ближния, това е истинското живеене, иначе нищо. Каквото ви казват тези отгоре, не му обръщайте внимание, по-добре се информирайте относно това, какво има този човек, и какви са неговите цели. Едва след това можете да направите нещо. Но както казах, никога няма да бъдете щастливи, докато думите на човека са решаващи на планетата Земя. Единствено изберете Сътворителя, и то по такъв начин. Тиха молба изпратена в мисълта, тя му е най-милата, отколкото молене в църквата и декламиране от Библията, това напълно е изключено. Ние го правим само ей така, а иначе живеем например като вас, и това е достатъчно. След това биха се сбъднали вашите цели, иначе не. Главно жените не би трябвало да се дават *, защото вие изпълнявате задача, и то най-голямата. Да застанете срещу мъжете, но не с оръжия, просто да не им се давате. Необходимо е да се предпазвате от потъпкване, и то по този начин. Да се поверите на Сътворителя, да изпратите тиха молба в мислите, а после мъжът не би ви посегнал, и би започнал да ви цени. И жената е способна на това и то така. Нежности, любезности на всяка цена и трябва да има непрекъснато сърце, изпълнено с любов към всичко и всички. И това е силата, която би разтърсила тази Земя, и после бавно всичко би се раздвижило. После мъжете биха били други, и биха си ценили жените и майките. И после всички биха работили само за вас. А не както сега.

 

               Птаах.

 

[*]  да се поддадат на зли хора, да приемат тяхното зло (бел.прев.)

 

 

32.  Разговор.                                                                                     Декември 1994 г.

 

„Семействата у нас имат всичко и обичаме да работим, винаги го правим главно за себе си с това, че помагаме на другите, това е истинската служба в името на нашия Сътворител, не само да коленичим и да се молим. Трябва да се работи, да се грижим внимателно за всичко живо. Ние обичаме да гледаме, поне на вашите празници виждаме приветливи лица, но какво след това. Същото е, ние имаме празник всеки ден, работата у нас е радост, после се срещаме вкупом, говорим си за всичко възможно, знаеш после що е за живот, когато вместо вашето бесуване на Земята говорим за това и онова, какво е нужно да се подобри на нашата планета, после също, когато се върнем у дома от път във Вселената, какво ново има другаде, и изследванията, това е чудесно нещо, непрекъснато да търсиш нещо ново, знаеш колко научни области има, не само каквото е у вас. От проучване на природата чак до самата Вселена. И така да се учиш да познаваш, как трябва да се приспособим във Вселената. Всичко става, но човек трябва да се учи. На първо място у нас се нарежда духовното учение, едва след като се научим на това, тогава се учим на останалото, но това ти го разказваме, главното е да познаваш законите, които ни е дал самият Сътворител, това е главното, и ние ги спазваме и то с радост.

 

               Птаах.

 

Още нещо ти дописвам, това са първите ми разговори, и така, когато виждам, че се стремиш да поемаш и да го дадеш измежду хората, тогава още вземам от своите, тоест от общите записки, и така ме обучи моят първи духовен учител, и това беше точно командирът на Космическата флотилия от Плеядите Птаах.

 

               Милослава Дръскова.

 

 

33.  За хората от планетата Земя.

 

Това не е самохвалство, мили приятели,

но само истинска любов,

тя ми се обади.

Затова не го написах,

за да не се изхвърлям с това.

 

Аз обичам всичко,

което тук е живо.

Затова силно потрепервам,

за нашата планета Земя.

 

Че непрекъснато давате думата на тези хора,

та те непрекъснато носят страданието.

Те винаги мислят само за себе си,

това разбира се сами го виждате.

 

Затова имам тези свързвания,

и това признание в истинска любов.

Не го пиша само за себе си,

но за вас истинските хора.

 

Които непрекъснато търсите пътя,

как трябва наистина да живеете.

Не по пътя на насилието,

ами за да се посветите на Сътворителя.

 

Така както го направих аз,

затова настъпи тази промяна.

Промяна в моето мислене,

и затова аз познавам тези извънземни.

 

Извънземни от светлите дименсии,

които не се показват пред хората,

но непрекъснато така работят тук,

и то за благото на всички нас.

 

               Милослава.

 

 

34.  Любов.

 

„Вероятно сама ще го откриеш,

какво всъщност е истинската любов.

С времето сърцето само ще ти подскаже,

какво се скрива зад твоята болка.

 

Чак като ти дойде времето,

сама ще го познаеш,

какво всъщност е истинската любов.

 

Това е извор с кристална вода,

това е слънчев лъч,

това е звезда на нощното небе,

това е си самата ти.

 

Не се страхувайте приятели,

не се страхувайте от Истината.

За която сега пишем,

има то смисъл и то само какъв !

 

Разбирането на Безкрайността *,

това би трябвало да знае всеки.

Едва след това ще познаете,

колко е красив живота.“

 

[*]  животът никога не свършва, непрекъснато продължава и има връзка с преди (дори след смъртта на тялото) – бел.прев.

 

 

35.  Разговор.                                                                                           24 юни 1994 г.

 

„Не само страната, тоест държавата, която сега ви диктува, е нападната сега по този начин, но сега и вашата малка страна, не само от хуманоидите, но и от хора, които изглеждат точно като вас, но те се стремят към вас, за да живеете така (негативно, материалистично – бележка на изработилия), както живеете сега, за да бъде обезценено нашето учение. Тези космически хора тук правят точно тези изследвания, но не за доброто на цялото общество, ами си избират вас за бъдещи инкарнации, за да се присъедините към обществото, което живее сега тук не само у вас на Земята, но и в самата Вселена е написан закона, че доброто принадлежи към добро и злото към зло. И тези хора, които в сегашно време летят тук, така се стремят не само в страната, която сега ви диктува, но и тук се движи, тоест прелитат, но вие, които сте така свързани с нашите извънземни станции, може и да се случи, че нашите неприятели ще се опитат да ви привлекат на тяхна страна, и вие да се отвърнете от Светлината, тоест да обърнете гръб на нашия Сътворител, и да се стремите към печалба, което в сегашно време често се случва. И когато се нуждаеш от средства за преживяване, не се осмелявайте да забогатеете от това, или после ще ви бъде зле.

 

Ръководител на биологично-лекарския изследователски център Ямара.“

 

 

Така е необходимо, мили приятели да се разбере, както ми го разкриха моите Космически приятели. Да имам само това, което ми трябва, но не каквото ми се прииска, както го правят останалите, за това аз много, много обичам нашия Сътворител, и затова така се стремим да го дам, нека хората да се присъединят към моите приятели, а останалата литература, която се отнася до съществата от тъмни дименсии на битието, да бъде изхвърлена, повтарям изхвърлена, и това предупреждение да бъде раздадено измежду хората. Всичко, което се отнася до насилие – изхвърлено.

 

Поздрави        Милослава Дръскова.

 

 

36. Преди аз често четях списание Magazín 2000,  и какво ми отговори на моите въпроси моят приятел и първи духовен учител.

 

„Както вече казах, идваме тук от различни краища на Вселената, и така тук работят определени групи от наши хора, и така сама виждаш, че не съм те лъгал. Но има една спънка, с тези отвличания. Това там също го имаш. Че там се меси военна техника. А това е спекулацията, и със сигурност си съгласна с мен, че това не трябва да узнаете от нас. Само ще се случи, че наши кораби претърпяват корабокрушение тук, и после попада в ръцете, да, случи се, но никой от вашите хора не го сглоби, за това ще успеем да се постараем, да за не бъде в по-голяма опасност, отколкото е. Поне от тази страна не грози опасност. Надзиравано е, и затова сега четеш, че не им върви. Човек без вяра няма какво да прави във Вселената, и когато се озове тук, така след време е подгонен или унищожен. Такъв е законът на космоса изобщо. И така го разбери. Доброто винаги е побеждавало и отново ще победи. И макар да имаш трудни първи години, и когато си добра, и всичко така ще познаеш и ще се държиш според него, никой не е способен да те нарани по такъв начин, но този човек е необходимо да остане анонимен, и трябва да бъде по-тих, трябва да върви по пътя какъвто сам си посочил, и да не обръща внимание на други, ако това не е добре. * Всичко, което изпратят хората в Космоса, се надзирава и ще се прави така, но ако хората започнат да се държат по друг начин, тогава ще се намесим, и то строго. Както заявих, чудесни хора сте, и затова много братя и сестри от Вселената имат интерес да съхранят вашето съществуване по всякакъв начин. Аз имам теб и някои наши приятели имат останалите. Единствено този, който обича войните, него никой няма да го забележи, и ако някой го прави, тогава само изпраща известие и стига толкова. Иначе тези хора са следени, за да не пускат в Космоса, каквото не му е там мястото. На Земята нека да си правят каквото искат, когато хората им го позволяват, но тук сме ние. Вселената трябва да се използва за мирни цели, а не за това. Наша задача е да следим за това. Ние знаем, че мнозина умопомрачени хора пишат само за някакви войни между галактиките. Тези безсмислици ние не ги предаваме на хората. Това го предават тези, които също тук се размотават с кораби, и тяхното описание имате в книгата ТАЕН ЖИВОТ (SECRET LIVE, Jacobs – бележка на изработилия). Това са те, а вие ги вкарвате във филмите. Но съществуват и книги издадени от миролюбиви хора, и това е книгата, която имате и вие тук (UFO: ... AND STILL THEY FLY, Quido Moosbrugger). Каквото ние изпратим на хората, то има единствената цел за истински мир. А тези наистина са малко. Но безсмислиците, които излизат сега, просто са от тази страна, където хората знаят единствено себе си (САЩ – бележка на изработилия). Предупреждавам ви за това предимно вас, приятели, от тази малка страна. От обществото от хора, твърди към самите себе си, а вие ги вземате за образец. Единствено богатство там знаят, ала болестите и всичко наоколо, което там има, не го виждате. Да, от една страна човек също трябва да бъде твърд, но само в дисциплината, и то в тази. Трябва да си каже следното. Аз не бива да си позволя нищо, което да не мога, и да не нарани другия, това е дисциплината към себе си, а не да бъдеш теглен от инстинктите си в грешна посока. После от другите ще се изкара това, че другите го ненавиждат, и с това си сбъдват самата своя съдба. Това е истинският закон за деянията, а после ще дойде отплата, понякога след много години, но тогава твърде се чуди откъде е дошла. Но не осъзнава, че над наказанието си сам е работил цели години. Да, най-напред ще бъде почитан, ще има всичко, приятели, но времето ще работи бавно, но със сигурност против него, което вече се случва. После или е убит от други хора, или ще дойде злополуката по време на болест. Това е правилното учение на Духа. Това е законът на Сътворението, но е нужно той да се изучава така, както го предадохме ние на хората. Да живееш по такъв начин, а не да се оставиш да те влачат, кой каквото каже или заповяда, но самият в себе си да изградиш истинската дисциплина както заявих.

 

               Птаах.

 

[*]  да не се остави да бъде повлиян от зли хора, които дават лоши съвети - бел. прев.

 

 

37.  Защо има злодеяния на този свят.

 

Поука.

 

Не се учудвай, че това се случва. Ние знаем, че се учат вкъщи и го получават отгоре от властващите. Знаеш какви машинации има там, с удоволствие ще ти обясня. Това е опасността. Когато се роди дете в такова семейство, което има всичко и живее, тогава после нищо друго не знае, освен това. Самите родители, когато не работят, само пишат хартии, на тях не е препоръчително да се вярва. Техните син или дъщеря, всичко ще им се прости, те после живеят с пълното осъзнаване, че могат всичко, след това ще го кажат на другите и това се разпространява като някаква болест. После не се чуди, че това го имате, всеки прави каквото може, за да притежава, и без работа. Но така не става и ти го разбра, такива хора трябва да се махнат, защото на Земята също трябва да се работи, не само с нос наврян в хартиите. После нищо няма да бъде, имай го предвид, и затова се случва и ще се случва това, което е сега. Ти не се чудиш на това и ние също не. Сътворителят също работи, непрекъснато твори, и би било срамота *, ние го следваме, и това е работа и приличен живот. Природата също работи и отпочива, и така трябва да бъде.

 

               Птаах.

 

[*]  би било зле, ако ангелите не се направляваха от Сътворителя – бел.прев.

 

 

38.  Работник - ръководител.

 

Човек на ръководна длъжност трябва да се грижи главно за другите, отколкото за себе си. Така трябва да мисли правилният човек и да даде на другия повече, отколкото самият иска. Щом човек не спазва това, тогава може да си постави каквато титла иска, и все му е тая. Хората няма да го искат никога, и после чак, когато му дойде времето, тогава самият той ще познае, как е грешил, и трябва да започне отново.

 

               Птаах.

 

 

39.  Защо в моретата има човекоядни риби и акули ?

 

Ти питаш на тази тема. Да, това е така, големите риби са предназначени за това, че да се погрижат за каквото не му е там мястото и каквото ще загине в моретата. А когато човек се намеси по този начин и взема и това, което не му трябва, тогава те по свой начин също разбират, и после се договорят там помежду си по свой начин, и така наказват човека, че с времето се развива видът риби предназначен за наказанието. Чак когато хората станат разумни спрямо природата, тогава никой никога не би ги докоснал, но по този начин – да.

 

               Птаах.

 

 

40.  Тунгуски метеорит.

 

„Знаеш ли какво беше ? Не, то беше точно космическо тяло от неизвестен произход, то се разкъсало над тайгата там. Но то беше изкуствено тяло, не каквото си мислеха вашите, спомняш си за вашите бомби, имам предвид атомната, и то дойде от Космоса, но това си го остави за себе си скъпа, радвам се, че точно ти питаш за онези загадки, и това също. Както заявих, тук се мотаят всякакви, и това се случва също, че космическият кораб така се разкъсва, и помен няма от него. Не беше комета, но така се случи. Когато космическият кораб има авария, знаеш от какъв материал е, тогава се поврежда оборудването, и знаеш от какво е, имаш го също в нашата книга, тогава той после изгаря във въздуха. Достатъчно е лошо да се включи силовото поле е ето ти на. Затова там не бяха намерени дори отломки. Може и при нас да се случи, но и тези вагабонти го имат, и в голяма част на тях ще им се случи. Помни това, така също ги наказва Сътворителят, за техните пакости, които вършат. Както вашите, в повечето случаи имате катастрофа, а това пък се случва иначе. Да, хората виждат различни светлини, и тъкмо сега тук се е мотал някой, катастрофирал, и както описах и го знаеш от нашата книга, и си достатъчно умна, че също имаме катастрофи, да, нужни са и жертви при проучването. Вземаме предвид всичко. Много си добра, мислиш за нас, и аз за теб. Ти наистина изпитваш любов към всичко и към нас. В това си изключителна, и умееш да съжаляваш за всичко, толкова си чувствителна и фина по душа. Аз не знам какво да мисля. Вместо това, което правят останалите жени на Земята, ти непрекъснато разгадаваш всевъзможни загадки, и това много ми харесва у теб. Но това е истина. Също може да бъде такава катастрофа, когато там е имало радиоактивност, и тогава е пътувал влакът-експрес. То се случи още, когато не беше тук, ами другаде. И веднага, щом стана разумна, тогава това започна да те интересува, нали ? Небе, звезди, да, зная, и се възхищаваше на вашите хора, които летяха, значеше нещо за тебе.

 

               Птаах.

 

В този разговор стана дума и за мен, но го изпращам затова, как командирът на Космическата флотилия от Плеядите Птаах цени човека, главно жените, което ми се случи за първи път, който така говори с мен, но най-напред беше Хаатинг, този в стихотворенията, но просто това е демонстрация, как аз ценя моите Космически приятели, а са много добри, за да ги вземат под внимание хората, и как всъщност трябва да разговаря мъжът с жената, така го изпращам, водим непрекъснато разгори и сега. И всички така се изразяват, и така трябва да се научат нашите хора да разговорят заедно по този начин.

 

 

41.  Признание.

 

„Дори това няма да ни позволи

да се срещнем с тези,

които жадуват само за власт и богатство.

 

Само тези, които живеят като теб,

само с тях се срещаме.

Хора, които нямат нищо,

нито щастие търсят,

и само така просто живеят.

 

               Хаатинг.

 

 

42.  На моите Космически приятели.

 

Вие, мои скъпи пътешественици по звездите,

така звучи една касета.

Затова избирам тези думи

от нея за вас,

нали сте такива пътешественици по звездите.

 

Такива како нас на нашата Земя,

които само обичат да пътешестват.

Които изобщо нищо нямат,

само сърцето, изпълнено с любов.

 

      Отговор

 

Ние сме тези пътешественици по звездите,

правилно го отгатна.

Но ние донасяме истинското послание,

за да живеете всички така като хора.

 

Хора, които нямат нищо,

Защото всичко принадлежи на всички.

Единствено сърцето, изпълнено с любов,

това е най-голямото богатство.

 

               Космически приятели.“

 

 

43.  Поука за Вселената.                                                                    Декември 1994 г.

 

„Когато се учих за Вселената, тогава ни казваха това. Вселената не е възникнала от самосебе си, но Сътворителят е дал такъв закон, че всяко космическо тяло само се извайва, но възниква чрез самата любов на нашия Сътворител, той след дълги години, ние не ги отмерваме като вас, но използваме друго нещо, и тогава ти го обяснявам иначе. След дълъг период на възникване на Вселената всичко това се скупчва по ръководството на жива космическа сила и тази сила създава всичко това, и после отново след дълъг период престава да съществува, но на същото място веднага се гради отново всичко ново, и всичко това го прави Сътворителят. А ние само в смирение пред него живеем, когато виждаме прелестта наоколо. Ние виждаме всичко това по друг начин в сравнение с вас. В пътуването във времето, тоест, че всичко виждаш непрекъснато светещо, все тази нашата Вселена, най-скъпия дом. А така сега ще го виждаш и ти. Вечно красива, неостаряваща, пълна с живот на разнообразни планети, някъде ще изчезне, но тутакси отново ще се появи другаде още по-красив, и това е тайната. Безкрайно е, и никога няма да изчезне и няма да свърши. Сътворителят е вечен и така вечни сме и ние. Единствено любовта трябва да ръководи всичко, иначе нищо. И затова самият живот никога не започва и не свършва, само продължава нататък в разнообразни форми на живота. Като свършиш единия, вече започваш другия, и то така продължава нататък. Но помни, само този, който търси истината, на него всичко му разясняваме, но друг, който е мързелив, той все така го вижда, както вашите астрономи, и си мисли, че са натрупали всичкия разум, и считат Вселената за мъртва механична материя, не осъзнават, че някой трябва да построи и да управлява това, и Вселената също не се е направила сама, ами Сътворителят я е създал с всички неща и я управлява.

 

               Птаах.“

 

 

44.  Следваща поука за Вселената.

 

„Виждаш нали, това също е грешка, че във Вселената ще бъде студено и тъмно, но ние знаем толкова, че Вселената се просмуква в Абсолютното Съзнание и отново всичко това ще започне отначало. Но това, което са ви написали и ви учат, е безсмислица от първа степен. Толкова ще ти кажа за това. Вселената ще остане непрекъснато блестяща, вечна, това е самата Безкрайност, както е самият Сътворител, никога няма да започне и да свърши, и във Вселената непрекъснато ще пулсира живот. Понеже всичко е живо, родено от самата любов на нашия Сътворител и ти познаваш тази любов. И тази любов нас непрекъснато ще ни повежда към следващ живот така, както го имаш в нашата книга. Но това е описано чисто от механична гледна точка, ала духът му липсва на това. А сега трябва отново да се научите за космическото съзнание, и който го познае, той ще поучи останалите, как е всъщност.

 

               Птаах.“

 

 

45.  Сьомгите се изтеглят от морето в реката, снасят хайвер, оплождат го и веднага загиват. Защо?

 

Отговор:

 

Сътворителят е дал такъв закон, и рибката има своето предназначено място, и това също е то. Чак като изчерпят своята сила, енергията се пренася отново в потомството, и макар рибата да има толкова живот в себе си, тогава дава всичко на хайвера, и затова те не продължават да живеят, ами предават отново в цикъла на живота, това е преносът, те го знаят, и щом като хайвера е оплоден, така тяхната енергия на живота отива в потомството. Така е устроено изобщо във всички Сътворения, и само човек го знае, но те обичат да го правят, знаят, че няма да изчезнат, и така това става подсъзнателно. Ръководи ги самият Сътворител, само човек има свободната воля, знаеш го. Който изучава по този начин духовното учение, много добре знае, че това е непрекъснато продължаващ цикъл. Всичко се ражда, после изчезва, само душата тук остава вечна, не се променя, и пак отново. Ние го знаем, само този, който се учи прилежно, знае какво се случва в природата, и всичко се случва под ръководството на Сътворителя, и ние така се учехме, и аз много неща ще ти обясня.

 

               Птаах.“

 

 

46.  Как да се държим с другите хора.

 

„Вие вместо да отивате напред, отново отивате назад. Вместо да строите красиви къщички, във всички да има красиви градинки, и то за всички, така се строят готови резиденции, или пък почти палати, и то само за някого, и то е така охранявано с всевъзможни средства. Както знаеш, аз нямам нищо, а само всичко, което ми е необходимо за своя удовлетвореност, имам го, не бих искал повече, какво бих правил с това. Стига ми моят космически кораб, който имам за изследвания, и после също ме чакат вкъщи на нашата планета и там имам само това, което ми е необходимо, нищо повече. Стигат ми моите скъпи и след това много приятели, имаме ги навсякъде, където погледнеш. Където и да встъпиш, там биха те възприемали с любов и би намерила всичко, което би ти трябвало, за да живееш, иначе никой нищо няма и не иска. Толкова се обичаме, че даже не ни трябват армии, нищо такова, а когато нещо сполети някого, тогава знае, че не е сам. На първо място ще дойде духовен учител и тогава останалите ходим при този човек, и така няма да стане това, което е при вас. Тук на Земята си у дома и не си, а когато ти е най-зле, какво правят останалите, ние добре знаем, оставят те, и после човек трябва да страда. Това го поставяме на първо място, да не оставяме човека така самотен, та нали сме хора, а как се държите вие. Чак като почине, съжалявате за него, но не е необходимо. Ние знаем, че е при нашия Сътворител, и той му определя нов живот, и отново се връща при нас, или отива другаде, но помни, човек не умира, единствено преминава другаде. Тялото замира, но нашият дух, той остава, и както ще се държа тук, така отново ще живея. И затова ние си ценим нашето тяло, което ни е дал Сътворителят, и разума, който имаме. Който това го разбере, той знае, що за дар е това, а не така да го захвърли, както правите у вас на Земята. Да се уважавам самия себе си, и то чрез това, че се държа както трябва, главно към другите хора. Да не искам всичко, това не е нужно, само да взема, каквото ми е нужно, и на това трябва да се научите вие. Това е правилното духовно възпитание, а не да си прелиствате Библията и да почитате разни хора, това е позор, че почитате, ала изобщо не се държите според това. Човека, главно духовните учители ние почитаме, така че спазваме техните думи, и за тях това е най-голямата награда, отколкото да правите от тях, каквото правите вие. При нас те са учители, нищо повече. Тъй както имаме учители по техника и други неща, така това е същото.

 

               Птаах.“

 

 

47.  Между хората се твърди, че идва краят на света през 2000 г.

 

Отговор:

 

„Даже и това не е така, както се твърди. Не края, ами планетата Земя трябва също да се пречисти от тези, които я унищожават. Затова имате тук толкова преобразувания, и непрекъснато нещо се случва. Точно това е пресяването, и този, който се учи прилежно да познава самия себе си, той знае Истината и не се страхува. Останалите, които не ще чуят гласовете, които са ги предупреждавали и ги предупреждават сега, а слушат единствено глупави речи, те няма да устоят. Не е учудващо, в днешно време сме го знаели, но виждаме, че хората своята си знаят, и слушат речите на онези, които само искат за себе си. И затова ние сме тук, и ще бъдем, за да помагаме на тези, които са си запазили разума, и се стремят въпреки всичко, което се представя тук, да живеят както му отива. В правилното живеене е вашето спасение, и че ще настъпи гибел, и то от нас, това са глупави приказки. Ние сме тук, които обичаме спокойствие и порядък, вие знаете за нас, но тук са и тези, които също летят тук, имате написано за тях, но и на планетата Земя имате добри и лоши хора, същото е и във Вселената, и така необходимо да се разбере. Но ние сме хора като вас и нищо друго. Само че тези, които имате преобладаващата част с по-големите очи, това са вагабонтите, а ние сме хора като вас.

 

               Птаах.

 

Повтарям, литературата, която хора имат помежду си за хуманоиди и за останалите хора, които искат нещо друго, освен спокойствие и мир, да се отстрани не само каквото хората имат у дома, но и от обществените библиотеки !!!!!

 

 

48.  Духовен свят.

 

Седя с книга в ръцете,

потопена в молитва.

Боже мой, казвам си тихо,

и мисля за този свой свят.

 

Свят без насилие,

в него единствено много любов.

Един към друг сме мили,

само Бог носим в сърцата си.

 

               Милослава Дръскова.

 

 

49От моите Космически приятели.

 

Когато отново бъде чисто небето,

тогава излез вечер навън.

Ние ще те поздравим,

по такъв начин.

 

Когато вдигнеш ръка

и ни помахаш,

тогава ние ще ти засветим

на теб за поздрав.

 

               Космически приятели.“

 

 

50.  Съобщение.                                                                                 8 януари 1995 г.

 

„Аз исках да ти съобщя още това. Да, там при вас в правителството нещо се случва, очаквайте големи промени. Това е групата от хора, на които всичко им е малко, и още повече ще да искат. Не става въпрос при тях за никаква партия, ами само за това, че да живеят добре, тъй както никой друг. Всичко това са получили от вашите държави, които така живеят цели години. Вие го опитахте по друг начин, нещо ви беше добре, но в нещо грешахте, и то е това. Мислехте си, че сте господари на природата, че всичко командвате, и затова настъпи промяната. Помни, че този, който иска да постигне нещо, трябва да живее така, че трябва да осъзнае, че над самия човек има още някой, който е създал всичко, а и човекът от Земята трябва да обърне внимание на този проблем, и затова се правят по света тези изследвания. Вие сте изостанали в тази насока, познах го добре, а способността, която имаш сега, тя се печели на основата, че си се подчинила на закона, нищо повече. Чак като се подчинят повече хора, та дори всички, тогава ще има промяна към по-добро. Всеки човек вече се е родил с определена способност, но голяма част от хората я използваха само за това, че да използват другите.

 

               Птаах.“

 

Допълнение към разговора:

 

Изследванията се отнасяли до хората, които са преживели клинична смърт, и са описвали, но това го имам и у дома, съобщение за Сътворителя, че са видели същество на Светлината. Аз също видях Светлината и това е свързването със самия Сътворител, и това го спечелих чрез това проучване, и после започнах статиите с моите Космически приятели.

 

 

51.  Откровение.

 

И макар никой да не ме учил на това,

разбира се имах усещане,

че сме управлявани от някого.

 

Нашите предци са живели и работили

в името Божие.

Настъпи ново време

никой не си спомня за името Божие.

 

Намерих си книга,

и започнах да живея според неговите закони.

Това се случи през февруари,

яви ми се прекрасно откровение.

 

Беше красива светлина,

и тя течеше към мен.

Аз съм Бог,

когото виждаш сега пред себе си.

 

Питам вечната Светлина,

как стои въпросът

със смъртта и живота.

Красивото откровение ми отговаря:

 

Този, който вечно краде, унищожава, убива,

той ще навлезе във вечна Тъмнина.

Този, който спазва моите закони,

на него ще му дам не един,

ала повече животи.

 

Боже, мой Боже,

само шептя благодарно,

едва сега зная,

как трябва да ръководя живота си.

 

               Милослава Дръскова.

 

 

52.  Разговор.                                                                                      19 август 1997 г.

 

Тук в тази тетрадка ти добавям този разговор, и затова, че не само аз, но и останалите хора са наблюдавани, а тези, които се стремят да живеят както трябва, за тяхното здраве е полагана грижа. Затова непрекъснато съм със спокойни и весели мисли.

 

     Разговор.

 

„Но мнозина хора могат да предполагат, че не можем да установим връзка с другите, но за това имаме строги условия. Сега имаме връзка с теб, засега телепатична. Ти нямаш никакви егоистични цели, само ти беше тъжно, а когато дойде вашият прелом, и вие се отървахте от веригите на робството, знаеш какво имам предвид, едва тогава започна да четеш с голямо желание. При теб ставаше дума за книги и от друг жанр, а у вас от него имаше малко. Колко пъти също имаше такива особени усещания. Мислеше какво е това, ходеше като в транс, беше вън от нещата. Много си пътешествала в природата или си карала колело, непрекъснато беше навън, било то за плодове, но мисловно беше напълно другаде. Нашите хора тайничко те наблюдаваха, и още тогава всички тук постигнаха съгласие, че ти със сигурност ще си различна в сравнение с останалите, непрекъснато се снабдяваше с нещо от природата, чак след това дойде твоят голям момент, и нашият също, че имаме теб.

 

               Птаах.

 

 

53.  Разговор на тема, отнасяща се до църкви и други сгради, където никой не живее.

 

     Поука.

 

„Дори това не е нужно така да се почита, понеже си припомни, на кого е принадлежало, тези сгради трябва да се махнат, и не мога да разбера, защо това се поддържа. Макар да е хубаво, но ще изтече време, ще се променят континентите, и това го очаквайте, и всичко ще си отиде. Ние строим за хората, а не, за да заема мястото на живеещите хора. Ще настъпи катастрофа, ще изравни всичко със земята както Атлантида, и отива в морето. Но Земята в най-близко време отново ще се променя, ще се пречисти от блатото на битието и ще бъде добре. Ще дойде друго поколение, такова, каквото трябва да бъде, и затова са тези големи катастрофи. Всички миролюбиви хора, всички братя от Вселената го знаят, знаеш го и ти. Тогава за какво е това. Да, да построиш къща, и всичко, което подобава, индустрия, която служи само на хората, и а вие се препирате за това, което е извехтяло с времето *, както го виждам аз. Само е нужно да си цените природата, тя остава разкошна, жива, устойчива, нужно е да я обичате, а не тези сгради. Небосклона, звездите, Слънцето, всичко това обичай, но не онова. Трябва да се почита всичко живо.

 

               Птаах.“

 

[*]  хората използват и дават за това своята енергия – работа и пари – и за това, което е остаряло, изгнило, развалено и за нищо не става, което няма вече позитивна функция – бел.прев.

 

 

54.  Поука.

 

„Така с радост също ще ти дам обяснение, то така е устроено в природата, и това го запомни. Сътворителят също е дал закон за това, главно при хищното животно, било то птици или бозайници. Тъй като тези животни са предназначени за равновесие на природата, тоест, че се хранят чрез лов на животни, не е нужно да се съжалява. Но там в този случай също има строги условия. Щом родителите на малките установят, че могат да се грижат за себе си, тогава ги напускат, това е според закона. А те трябва да се погрижат сами за себе си, тоест да започнат веднага на се хранят чрез лов. А това е така при всички създания. Не е необходимо да се съжалява. И след това осъзнай, не е по-добре, че се е случило при теб. Трябваше да се грижиш за себе си, и така това пък носеше добрата страна на нещата. Човек от вашето общество трябва да върви по пътя на мъчения, за да разбере, какво трябва да прави. Но дадеш ли на децата всичко, тогава правиш грешка. А то е опасно тук. И точно, че останалите искат всичко за децата, тогава имате това. Припомни си за себе си, как си започнала и от това се ръководи. Когато обичаш работата, тогава винаги ще се изхраниш, и още ще помогнеш, но само така не на отделния индивид, това не. Това също е закон на нашия Сътворител, непоколебим е, особено при човека. Но когато сама разбереш, ще те обгърне с безгранична любов, и така я чувстваш. И това сме ние от по-горните дименсии на битието. И затова се грижим за теб, че сама си намерила пътя към нас. Ние бихме могли да те водим незабелязано, но решението е твое и така ще бъде занапред. Това е правилното поведение на човека и никакво друго не познаваме.

 

               Птаах.“

 

     Допълнение

Така ме поучаваше моят първи духовен учител и също приятел Птаах. Безкрайно съм го уважавала и още го уважавам, и затова на всички вас, които ще четете това поднасям, и от неговите съветите и от други Космически приятели непрекъснато се напътствам.

               Милослава.

 

 

55.  Любовно докосване.

 

Тази нощ ми беше така добре, приятели,

непрекъснато имах толкова красиво усещане,

все едно някой непрекъснато ме галеше,

и то по цялото тяло.

 

      Отговор

 

„Това бяхме ние, ти, наша скъпа,

за това, че всичко така обичаш.

Вместо ругатни ти предпочиташ

да вземеш книги в ръце.

 

Не даваш лош пример както другите,

ти се стремиш да се интересуваш от нещо друго.

От нещо друго спрямо останалите хора,

затова ти изпращаме нашите вибрации.

 

Това са вибрации на вечната любов,

затова, че да останеш завинаги с нас.

 

С нас с това мислене

според закона на Сътворението.

 

Приятели от Вселената.“

 

 

56.  Тяхното мнение за нашите представители                                     Януари 1995 г.

 

„Вашите правителства се стремят към това, че само да ви ограбват, защото в тях има хора, които мислят само за себе си и за своите любими. Който се показва така тържествено и се оставя да го показват навсякъде, това не са добри хора. Хората работещи под закона на Сътворението, те са скромни и предават на другите всичките си способности, и то без претенция за награда, те знаят добре защо го правят. Но който седи на ръководно място, той трябва да се държи така, трябва да взема единствено това, което му е нужно за живеене както останалите, трябва да работи както останалите, не да взема толкова, колкото на самия него не му е нужно. Това наистина е грубо нарушение и не бих искал да бъда на тяхно място. Не непрекъснато да се извиняват, това го знаем и чуваме на всички страни, но вместо тези приказки, който се изприказват, да помогнат на мизерстващите хора, главно на младите семейства, просто на всички. Ако някой си мисли, че това никой не го вижда, много греши. Ние сме много във Вселената и непрекъснато сте наблюдавани от нас. Хора сме като вас, но осъзнаваме, че трябва да живеем като хора, а не така както живеете вие. После не се чудете, че ще се случи това или онова. Виновни са хората от планетата Земя, че се държите по такъв начин. Вместо да помогнете на другия, трупате за себе си. Вместо да помогнете главно на децата, оставяте училищата на произвол, а какво учите децата, единствено техника, пари а иначе почти нищо. За правилния начин на живот нищо не знаят.

 

И все пак ви казвам, никакви партии, ами хората трябва да се сплотят и да живеят като хора така, както ви учим ние. Но истинското учение отново сте го използвали иначе. И само се карате и ето ви сега. Земетресения, нестабилност на времето, наводнения, масови злополуки, това отговорът на планетата Земя за поведението на хората тук. Това грубо нарушение на Космическия Ред, когато се държите така. Имате също книги, така че се образовайте, не да се карате помежду си за това, което ние считаме за излишно. Да, учението за истинския Дух имате вече и вие в библиотеките, така че моля ви, учете се, щом не искате да ви бъде още по-зле. Единствено примерно поведение към самата природа, да я уважавате, това е най-ценното нещо изобщо. Винаги това така изглежда тук, не го ли виждате ? Не да избирате човека, ами Сътворителя избирайте, и то не в църквите, но чрез уважение към живота, да се радвате един на друг, да си помагате, и не само това, но и на природата да отдадете всички сили за това, че да не бъде унищожавана, а тя непрекъснато е. Полята ви са необработени и защо ? Защото навсякъде имате много хора, които само седят и пишат безсмислени заповеди, карат се, и защо за това, което принадлежи наистина само на Сътворителя, и нали ние и вие сме Негови деца. И затова се дръжте така. Нашият закон засега няма да ни позволи да ви помогнем освен със съвет, чак като всички бъдете единни, чак като имате смелост да кажете на тези, които сега ръководят, че давате думата единствено на този, който тук е сътворил това, тогава можем да правим повече. Но трябва да го кажете на всички хора на Земята и да пристъпите към законите на Сътворението, да ги изучавате, да живеете, подчертавам да живеете, и то така, както го представяме тук, едва тогава ще бъдете щастливи, иначе не.

 

               Птаах.“

 

 

57.  Тяхното мнение за нашето здравеопазване.

 

     Поука.

 

„И в това отношение много грешите. Най-добрата грижа имат вашите представители, а човекът, който наистина работи е най-зле. Точно човек, който е получил тази способност от Сътворителя, той трябва най-много да се грижи за здравето на другия. Но между такива хора от тази професия се появиха такива индивиди, които само гледат как единствено те да имат полза от това. И според нас това е най-лошото. Само за това, на което му казвате пари, някои тези хора биха направили всичко. Да това е най-лошото провинение. Ние знаем и за хора по света, които макар и също да вземат пари за това, нищо не може да се направи, но ще успеят също да поддържат вярата и наистина ще помогнат, да има и такива при вас. Но цяла редица се провинява тежко, главно в тази страна, че всички се женят, само за да имат набързо всичко заради това. Да, изнамира се техника от света, да така е, но на кого ще служи сега в тази страна. Човек и след тежка хирургическа операция трябва обикновено да излезе от вашето здравно заведение, но този който притежава, той получава такива грижи, че за които обикновените хора дори не могат да сънуват. Точно нашите хора у нас на планетата, всички те имат право на образцова грижа, всеки индивид е старателно обгрижван и раждаемостта също се следи. Защо ? По-добре е също да имаш по-малко деца, отколкото да имаш много, както имате тук на Земята. На една страна например празнувате, когато на майката се родят повече деца наведнъж, а на друга страна страдат деца от различни болести и също има области на вашата Земя, където има глад, и кой прави всичко това ? Единствено вашите представители, на които ръкопляскате и си ги поставяте на чело, а после те само използват хората. Докато всичко това бъде така, и не се вслушате наистина в гласа на разума, не приемете истинската вяра *, тогава никога няма да бъдете добре на Земята. Запомнете тези думи.

 

               Птаах.“

 

[*]  това са информации от ангели от Небето, но и от собственото духовно сърце

 

 

58.  Тяхното мнение за проституцията и еротиката.

 

     Поука.

 

„Човек, главно жената, би трябвало да се грижи най-вече за себе си, а то тук на Земята е такова грубо провинение, че за средствата, които наричате пари, правят най-лошото. Но ние ги наблюдаваме в градовете и по пътищата, как такива красиви млади жени се захвърлят, а с това се опозоряват, и то как. Това е най-лошото. което може да направи едно цивилизовано общество, така да се опозори пред много хора. Жената и главно майката трябва да се грижи за себе си, трябва да запази непорочността си. Нашият Сътворител им даде на всички тях най-красивата задача, и това е майчинството. Но колко жени, че даже всички, само някоя съблюдава тази задача и се грижи за каквото трябва. Тук на Земята е наистина грозно. Не си мислете, че никой не ги вижда, обаче ги вижда, и това сме ние от Вселената. Ами децата, как така ги учите с такъв пример, че имате много безсмислени новини и вашите средства за осведомяване са пълни с тях. Би трябвало да се срамувате за това поведение въобще. У нас всичко, което правите тук е най-лошото провинение, и затова пък тук имате много болести, майките се чудят, защо са им болни децата, и то защото нарушавате реда, който представих, и така ви съветвам. На първо място трябва да бъде любовта, уважението към самия живот, да се обичате един друг и главно да сте със съзнанието, стига само съзнанието, че всичко ви е дадено на заем от нашия Сътворител, и да се грижите за всичко живо. После чак като го правите според съветите, който ви даваме, тогава всичко би се уравновесило бавно, разбира се би траело дълго, но вашите потомци не би трябвало толкова да преживеят както сега. Понеже най-изключителния дар е самият живот, който ни е бил даден, и ние си уважаваме живота въобще, а човек разбира се е съвършено същество в Сътворението въобще, и така го разбираме, и затова имаме такива способности, на които се удивявате. И защо ? Защото ние почитаме закона на Сътворението и живеем, работим за благото на цялото наше човешко общество, и то не само на нашата планета Ерра, но и другите, които долитат тук така се държат и искаме да ви помогнем само, това е нашата задача, каквато сме си възложили, но трябва и вие да пристъпите към нея, и трябва да приемете закона, както заявих.

 

               Птаах.“

 

 

59.  Как виждат нашето въоръжаване.

 

„Това изобщо е най-лошото нещо, което изобщо съществува, и още се хвалите с него. Не ви стига всичкото нещастие, ами още си добавяте, та дори се гордеете с това общество. На това му казвам падение на цивилизацията, въобще да се държите така. Затова тук сега сме по-многобройни в сравнение с минали години, и непрекъснато трябва да държим под надзор вашето вилнеене по такъв начин. Не сте сами тук във Вселената, най-накрая го осъзнайте, че други планети също са населени, и то наистина с мирни хора, и ако имаме нещо, имаме го наистина единствено за опазване на реда, нищо повече. И вагабонтите ни се мотаят тука, вие знаете за тях, и още повече ги имате на картинки в някои книги. Те обичат да се показват, но ние истинските хора не. Само в единични случаи при нашата работа върху изследването на Земята се срещат хора с нас, иначе не. Но всичко е истина. Тук сме и ще бъдем тук. Аз имам най-голямата задача. Командир съм на космическата флотилия от Плеядите, но имам само това, което представям тук в това известие, а после имате издадена наша обща книга, която беше написана в Швейцария (НЛО: И РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ЛЕТЯТ …, Хесеман, издателство Етна, Чехия – бележка на изработилия). Там имаме наш човек, също верен на нашата работа за благото на цялото земно човешко общество. Сега имаме и тук в малката чешка страна. Затова ще ни видите тук често, понеже сме ви познавали като миролюбиви хора, а както се случи сега. Най-лошото си избирате, и после ще плащате сурово за това, щом не ви дойде разумът. Не оръжия в ръцете, ами книги за истинския Дух не само във вашите ръце, но и на вашите деца принадлежат. Да не мислите за това, какво на кого да направите, ами да си помагате. Що за помощ е това, когато веднага събирате нови армии, това не е нещо, с което да се хвалите, ами голям позор за хората, които се наричат хора. Хора в истинския смисъл на думата трябва наистина да живеят така, както представих тук. А който само ви подтиква към това, аз сам ще го разкажа, единствено тези, които седят, нищо не правят, само имат за цел разкошен живот, и нищо друго не знаят. Аз за това общество бих потънал от срам, и повече не бих се мярнал пред очите на хората, така би ме било срам, за онова, с което се гордеете. У нас на нашите планети това го няма. Там има истинско спокойствие и мир в прекия смисъл на думата. Не изнасяме речи, ами се учим и работим, нищо повече.

 

               Птаах.“

 

60.  Още съвети от моя първи духовен учител.

 

„Както вече заявих, и ви давам още тези съвети. Трябва наистина да действате, и всичко това, което е написано тук, да дадете с бързо темпо измежду хората. Трябва наистина да действате и да не слушате речи. Не демокрация, ами в ново робство отивате, не го ли осъзнавате? Защото само си го сравнете с преди, какво цели години едни имаха тук само бъхтене заради други *.

 

[*]  следователно част от хората усърдно и много работят заради друга част хора, които не работят по този начин и ограбват работата на първата част хора. С други думи едни хора робуват на други хора, а самите те нямат почти нищо. – бел.прев.

 

А днес не е ли така ? Да, така е, скъпи приятели от планетата Земя. Наистина е така. Какво възнаграждение имате за вашата работа ? Почти нищо. Аз виждам всичко, как живеят мнозина хора. Млади семейства в караници по цели дни, на другата страна се строят луксозни почти палати и се отнема всичко. И то единствено за тези, които уж имат право на това според вашите закони. Какво после ще остане на мнозина хора, нищо. Не работа, ами направо бъхтене. От сутрин до вечер този, които наистина нищо няма трябва да търчи и после, какво има за това, нищо. И непрекъснато е същото. Все в кръг се въртите, един път този човек е нагоре, втори път друг и все страдате. И то единствено заради това, че непрекъснато се уповавате на човека. Но ако искате да живеете като хора, тогава трябва да го направите като нас. Единствено доброволна дисциплина, такава, каквато наистина имаме ние, тоест никой нищо няма в повече. Храна, жилище, вещи за всекидневни нужди, едва тогава това е живот. Живеем щастливо в тази дисциплина, понеже никога не искаме така да се случи с нас. После у нас се раждат хора, които са полезни за обществото. Едва, когато това е у нас, тогава нашата техника се развива, така че после летим и по този начин във Вселената. Но вие сте го приели наопаки. Да, изследване във Вселената също е необходимо, но чак след това, чак когато има порядък на самата планета. Така можем сега и после да летим. Нашите кораби са устроени подобно на дискове, не такива, каквито сте пуснали вие. Всичко трябва да бъде така устроено, че нищо да не унищожава, и после главно при цялата тази работа и проучвания се държим, така че вършим всичко със смирение. Колкото повече човек е смирен, слуша самия себе си, толкова повече знае. Така трябва да се живее правилно в съответствие със Сътворението, и да Го молите за съвети, нашия Сътворител, и винаги се е намирало решение. Това учение сме го донесли тук ние още отдавна, преди столетия, но хората от Земята го оскверниха. И Исус Христос беше само един от учителите на това учение и нищо повече. И останалите, които познавате, и вие направихте от тях идоли, а това е грешка. Затова аз ви обяснявам всичко това, че е така. Сътворителят не е човек, както всички смятате, но това е светлинното естество на живота въобще. Това е самата Светлина, която изпълва цялата Вселена, и много хора Я познават. А този Дух на Светлината е истинският Отец на всички нас. От него всички произхождаме, и после се връщаме при него. Това го знаят вече редица хора на Земята. И той определя следващия живот на всички нас според нашите деяния. Това е матурата на живота, нещо като в училище. Изкарваш класа и получаваш свидетелство, понякога добро, понякога лошо. А това е такава матура, че човек в последния миг, на което му казвате смърт, това е преходът към друг живот. Който се държи добре, той например ще премине към нас, тоест в такова общество от хора, където се чувства добре и защо ? Защото си го е заслужил. Друг, който е лентяй, не иска да живее така, както Той нареди, тогава после в следващия живот трябва да страда. Това е справедливостта, а не това, което ви учат. Че ще дойде някой спасител и ще спаси човечеството, това е такава безсмислица измислена от хората. Написал го е някога някой хитрец и вие така сте се хванали, както се хващате сега. Както и да го наричате, така никой от тези хора няма да ви помогне. Единствено ще ви помогне, каквото ви предадох, тези думи, сами ще се убедите. Сега на Земята има група от хора, които се учат усърдно, и после имат впечатляващи свойства, например като тази жена, че може да приема мислите ми, които излъчвам, и го прави не за пари, но за вас, хората, тя за такъв живот жадува цели години, и затова самият наш Сътворител ѝ го даде. Никакво чудо не е това, вярвайте ми, но мнозина хора го използваха, и после бяха също наказани. Поставяте се в ръцете на различни хора, но единствено тиха молитва и копнеж, искрен копнеж за мир и спокойствие за Земята така ще зарадва нашия Сътворител. И то всекидневното тихо слово, например изпратено в мисълта, напълно е достатъчно, а не вашите идоли, храмове и подобни. Да живеете със смирение, както заявих, достатъчно е и после всичко само ще ви потръгне.

 

               Птаах.“

 

 

61.  Разговор, част.

 

„Нашите вибрации, които излъчваме, са истински и оздравяващи, но ги даваме единствено на хора, които търсят и ще разберат пълната Истина, това е точно човек, който много е преживял, няма тук никаква любов, нищо, и затова си те поемаме ние, и то е така е и така ще бъде. Останалите хора се поддават било то на тълпата, но големците са точно под влияние на расата Гизех, или други същества, а тях добре ги познавате. Те обичат да се показват, имате ги във филмите, но ти си разбрала добре, че навсякъде трябва да се слуша. Ние така ръководим младия народ, учим ги, а те впрочем получават своето, но слушат, и така трябва да бъде и ще бъде. За послушание по този начин се дава награда. И ето. Който напълно се отдаде на Сътворителя, и помага на останалите хора, дава всичко в услуга на цялото, поемаме го ние, учим го, и му помагаме поне за такова здраве, каквото само е възможно, и също този човек го очакват такива награди, че другите дори не могат да сънуват за това, но човекът трябва да остане анонимен, и все така да помага цели години. Останалите, които злоупотребят с дарбата на Духа, която са си развили, тоест щом като Сътворителят му даде също възможност да помага на хората, но той се отвърне, и започне да мисли за себе си, така както правят вашите представители, тогава отново се дадат такива награди, че вече са наказани за живота, тоест ще ги повали болест и после отново заминаване в тъмнината и започва живот като човек, който е в най-лошото човешко общество, и това е така и така ще бъде. Това е истинският закон на Сътворението на Земята и сега е време да учите този закон, иначе ще ви бъде зле тук с тези, които не го приемат.

 

От името на всички изследователи ти предава това твоят Космически приятел, изследовател биолог-лекар

 

               Ямахама.“

 

 

62.  Разговор.                                                                                                      1995 г.

 

„Нека всички да се поучат нали, да, нещо преувеличиха, но много истина има там, нали, този ад тоест, времето на война, което сега тук толкова се проявява, донесоха го тук вашите предци и нещо е от онези вагабонти, които непрекъснато доста даваха от това тук, нали, и това е така. Но малцина хора бяха засадени тук, нещо за наказание, да, но малко, или пък самите те го искаха, нали, да имат спокойствие от претехнологизирания свят, и това се случва, нали, но после съжаляваха, но не можеше нищо да се направи, нали. И затова старите култури тук бяха от нас или от другите, нали. Някой също толкова е обичал природата, че давал предимство, че така искал да живее, нали, и така то беше и е така, както ти пътуваш от града за лятната вила, то е така, така се случи също, нали, но това е така. После, като се смесило, тогава загубили връзка с Вселената, останало им само в паметта, че тук са били богове. А то така си беше и е така, а всъщност ни казваха, нали, че тук е имало главно хора от Малона, нали, и те трябвало да започнат изцяло отначало, нали, и там разказвали Космическите братя на другите, нали, и така си е. И сега скъпа моя знаеш, то е такова, че отново ги има и тези промени ще бъдат към по-добро, и то единствено за този, който вярва в по-добро бъдеще, и ти ще го имаш.

 

               Птаах.“

 

 

Бележка,

 

От космическите станции тук на планетата Земя непрекъснато политат надолу със своите кораби, хора с изящно лице, облечени в бели или пъстри или пък бежови комбинезони. Ще се приземяват тук, и ще минат измежду нашите хора, и всичко ще им покажат, и нашите хора ще бъдат взети в техните космически кораби и всички ще пътуваме заедно не само тяхната станция, но и други планети ще разгледат. Скъпи мои от планетата Земя, приемете тяхното послание на неизразима любов, спокойствие и мир, и главно е нужно да се вземе на сериозно тази поука.

 

Аз ги обичам, моите Космически приятели.

 

               Милослава.

 

 

63.  Разговор.                                                                                               юли 1995 г.

 

„Сега аз ще ти дам обяснение относно нападението на кърлежи върху хората. А това е също, каквото се случва сега. Така както навсякъде по целия ваш свят, така сега всичко в природата постъпва срещу вас, хората. И това е така. Когато човек, предимно от вашия град се вдигне и отиде сред природата само за храна, но иначе не я обича, когато търси какви плодове да бере от нея, които тя отдава по време на зреенето си, тогава тя постъпва по този начин. Затова много хора са нападнати от дребното зверче и така са наказани, че после няма да припарят до нея. Но който я обича и гледа на нея с любов както ти, обичаш да слушаш птичките през пролетта, възхищаваш се на цветчетата на дърветата и навсякъде по поляните, и ти харесва в нея при всякакво време, тогава тя няма да те нарани, тя пази такива хора, разбираш ли, ти отиди където искаш и в нея си у дома, така като цяло нищо няма да ти стане, понеже Сътворителят ръководи всичко, и само народа, който наистина няма нищо и това е единствената му храна, тогава дава, но този народ наистина я обича, другите не. И затова всичко това се случва, дали ще го имаш във моретата ви или на сушата, навсякъде е същото. Избухват ли войни между хората, последват суши, наводнения и всевъзможно катастрофи, и хората пак се държат по същия начин, и затова тя върви срещу тях. Това добре го знаем ние и виждаш как се придвижваме безопасно тук, нас нищо не ни наранява, имаме техника за това и ще бъдем тук. Към теб ни привлича твоята безкрайна любов, иначе ние не говорим с хората, само нещичко, и то според това, как човек мисли и се държи, и това е така. Ако в мислите вече си повече сама и хората нищо не ти казват, не ги питаш за нищо, тогава можем да ти отговаряме така ние, понеже така вече си повече наша, и времето е точно подходящо, и знаеш защо, и напълно си се покорила на нас, защото разбираш, че нито един човек на света няма да те убеди в техния закон, и напълно разбираш, че няма друг изход.

 

Изследовател биолог-лекар   Ямахама.“

 

 

64.  На моя Космически приятел.

 

       Образ.

 

Беше един път през нощта,

аз имах някакво видение.

Някаква глава изплува,

и се загледа в мен.

Беше глава на мъж,

приятно ми беше при това.

 

Той ме погледна,

с красиви очи.

С очи, изпълнени с любов,

признавам си без преувеличение.

После образът изчезна,

аз бях толкова тъжна.

Кой беше това, казвам си.“

 

      Отговор.

 

„Това бях аз,

наша скъпа.

Аз ти вмъкнах този образ.

За да познаеш,

също друг човек.

Човекът от Вселената.

 

    Твой Космически приятел

               Птаах.“

 

„Както видя веднъж в просъница, тогава аз ти вкарах образа на нашия човек, а точно тогава ми го предаде Ямара, и то аз, но тогава го правех аз, а сега и останалите, то така не само на теб, но и други хора така ще ни виждат, но само тези, които се стремят към това съобщение, за да останем ние в мислите ви, и който ни приеме така, най-напред ей така, и после ще ни види и лично, и го потвърждавам от името на всички наши изследователи аз самият Птаах.“

 

 

Не само през нощта или към сутринта, но и когато съм будна, тогава зърнах космически кораби, възможно е да се видят, когато човек се съсредоточи, тогава в самите му мисли ще му се покаже толкова прекрасен свят, и след това вижда със собствените си очи така, както виждам със собствените си очи техните станции, какво ми показват сигналите, които все ми дават с бели светлини, после пътя до Прага, и всичко това, нали, скъпи приятелю, е истина. . Даваш всичко на хората, и затова непрекъснато записвам и макар да е по-стара информация, но имате поуката, и както разговаряме помежду си, така трябва да разговарят хората помежду си.

               Милослава Дръскова.

 

 

65.  Признание.                                                                                       Август 1995 г.

 

Как сега имам прекрасни нощи,

когато все някой ми разказва.

За такава красива любов,

за такава нежност, и ме учи,

как човек трябва да обича.

 

В това вече не съм се съмнявала,

само за това поне съм мечтала.

Мечтах си за своята приказка

за тази красива връзка.

 

И гледай ти, човек, който се е обърнал към Бог,

и е започнал да живее според Неговите закони.

Така едва сега познавам

къде се скрива сега истинската любов.

 

   Отговор.

 

„То сега аз те уча,

и тук не съм сам,

тук са и моите другари.

 

Ние произхождаме от Вселената,

ние живеем според закона.

Според закона на Сътворението,

и така тук живеем всички.

 

Всички, които почитаме закона,

и никой нищо няма да промени в това.

Ние изживяваме тази любов,

и също помагаме на другите тук.

 

Вие на планетата Земя,

сте живели дълго в страдание.

Сега идва Нова епоха,

затова тук толкова летим.

 

Обаче ти знаеш, животът не е един,

че после Сътворителят те съди.

Съди те според твоите постъпки,

и после те очакват много животи.

 

Така, както се редуват годишните сезони,

така се редуват и начините на живот.

Ние добре го знаем,

и слушаме своя Сътворител.

 

               Птаах с Космически приятели.“

 

 

66.  Разговор.

 

„Гледай, точно това предадохме на хората, нали, то има точно стойността, и то тази, защото нашият закон го казва ясно, всичко трябва точно така да се печели с почтена работа, но щом обществото, нали, така го е устроило тук, но каква цена се плаща точно така, а това го имаш в разнообразните ваши съобщителни средства, а това точно е дълга, който човек трябва да заплати, и то така. Или отдаваш работата на обществото, стремиш се към това, после в следващия живот, та още сега човекът ще навлезе помежду ни, който така го разбере, вярва ни, и добросъвестно се стреми, това е най-голямата награда, която човек сега плаща. После ако живееш прилично, но се грижиш за семейството, помежду си се обичате, тогава човек отново живее този живот. Но искаш ли за себе си, и ограбваш ли всички останали заради своите скъпи хора, тогава за това идват най-големите наказания, които после Сътворителят налага върху човека, и то под формата на страдание, че непрекъснато е преследван от други хора, и то само заради неговата алчност, нали, и това е законът на Сътворението.“

 

               Космически приятели

 

 

67.  Поука.

 

„Взаимоотношението между мъже и жени вие тук на планетата Земя така сте го осквернили, и то по такъв начин, че сте издали тези печатни материали, но това е такова оскверняване, а сега ти ще го избягваш внимателно. А това, което имаш написано тук, това е истинската любов, която ние изразяваме към обичаните същества, и от други хора от планетата Земя, която сега е ваша. Но разбирай тази любов като истинско признание, понеже е признание и такова ще бъде. И така се изразява правилно отношението между мъжа и жената, разбирай го и като задача от Сътворителя, понеже се стигна до това духовно свързване, и ти записваш всичко за хората, за да разберат красивото отношение, и да го върнат там, където му е мястото, в личното пространство, където са само те двамата, или пък по начина, както е например при Плеядианците, но там те наистина се обичат, и посвещават своето време на духовното развитие, и така се прави на всичките планети, за които отговарят тази редица от специалисти, и няма да се случи това, и ако се случи, разговаряме с тези хора, но така пестеливо, че така да не са засегнати, но трябва да се научат отново как да се държат, това е волята на нас всички хора, които живеят и работят под ръководството на самия Сътворител, това е предимно да опазим основата и към страната на сексуалността. Жената не бива никъде да се разкрива така, при нас това е голямо провинение, и после използването единствено на културни думи, да Любов моя, така живеем тук. И затова то беше подчертано във всички духовни науки, но вие започнахте да създавате правилници и подобни безсмислици, това разбира се е такава грешка. Просто вашата страна е живяла естествен живот, и е стигало, само ви е било необходимо да допълните нещо, и готово, но това, което тук имате сега, прекалили сте отново, и ей ви на сега. Навсякъде е нужно да се запази чистота, у нас машини вършат всичко, да така е, но при вас това се спазва само някъде, но тези, които нямат къде да живеят, има го и другаде по света, тогава то така ще свърши, и затова са болестите, но човекът сам си е виновен, понеже тук на планетата Земя се е забравило главното, че трябва да бъде запазена чистотата на цялата планета.

 

Ръководител на биологично-лекарския изследователски център

 

               Ямара.“

 

 

68.  Разговор.

 

„Гледай, ние също летяхме тук преди, и ви наблюдавахме, но че живеехте общо взето спокойно, така че го считахме за излишно, само тук-там имаше нещо, но хората бяха доста подплашени и изостанали, и който преди идваше да говори за това, смееха му се, разбира се в онези години, които помниш ти, доста се говореше за това, но после го отхвърлиха, където е имало граждански войни, но при вас не. И също излизаха у вас други книги, и от писателите от бившия Съветски съюз. Той за малко време беше на най-предна позиция, но после се намесиха властите, и беше много зле. Там ние също изпратихме импулси на хората, и ти знаеш какви. И после, нали, този народ от източните държави беше по-добър, но отново прекалиха иначе, и затова всичко падна, нали, но точно сега този знак до даваме навсякъде, нали. Понеже точно настъпва такова зло време, и то точно от грозното заробване на човечеството, и то навсякъде от злото, което е навсякъде, то точно приижда към вас от страната, която сега ви диктува, нали, и от тук-там се спуснаха също и съществата, които там се движеха доста, понеже у вас нямаше какво да правят, но сега имат. А вашата религия е грозна, за която ви казахме, че няма аналог във Вселената, и затова имаш задачата, да кажеш на хората, нали, че точно нашето разкритие тук има връзка с духовното учение, нали ?

 

               Птаах.“

 

 

69.  Мои приятели.

 

Колко пъти вечерно време,

ще седна навън, премислям.

Стремя се да се съсредоточа,

истински приятели да поздравя.

И сега чрез моите приятели,

са тези, които все летят тук.

В летящи чинии,

а хората само се смеят на това.

 

Аз знам, че тези същества,

са хора като нас.

Хора с по-добър разум,

летят тук само за изследване.

Летят, за да се поучат тук,

как ще им върви,

ако живееха по този начин.

 

Ако се държаха като нас,

тогава нямаше да могат да летят във Вселената.

Но че се направляват от Божия закон,

сега цялата Вселена е тяхна.

Ако приемехме Божия закон,

едва след това биха ни показали всичко.

Но че мислим само за себе си,

не знаем какво всъщност е рай.

 

Не знаем, каква красота има навсякъде,

когато на Земята непрекъснато се воюва.

Не знаем, какво е истинска Вселена,

когато единствената ни жажда е за власт и богатство.

 

 

70.  Поздрав от Вселената.

 

Отново е сутрин,

но аз вече не спя.

Защото слушам този познат глас,

това е гласът на моите приятели,

тези истинските от Вселената.

Летяха близко покрай нас,

и ми изпращат поздрав.

Поздравът е изпълнен с любов,

от моите Космически приятели.

Не бой се наша сестро,

отново ще бъде добре на Земята.

 

„Това е преходно време,

за да разберат хората,

кого е нужно да почитат.

На кого е нужно да помагат ?

Не на големите за власт,

но на своята Земя трябва да помогнат.

За да бъде отново така прекрасна,

както се е създала.

 

За да се строят къщи

вместо оръжия.

За да се обичате,

вместо ненавиждате.

След това бихме ви взели

в своите кораби.

Бихте летели с нас по Вселената,

бихте видели, колко красота има там.

Бихте видели всичко, което и ние,

това е нашето послание.

 

               Космически приятели.“

 

 

71.  Разговор.                                                                                  26 ноември 1996 г.

 

„Гледай, по-многобройни сме тук, но помни едно, и искам да ти го съобщя аз, командирът на космическата флотилия от Плеядите, че никога не сме и няма да бъдем доволни от човек, който така мисли, че когато има богатство, и построи някаква рампа *, имаше го в книгата с вашите мистерии, дори останалите братя от космическото пространство няма да познават такива хора, не че не биха ги обичали, то е така, но трябва всичко да дадат в полза на хората, а не да си мислят, че те ще бъдат първенците тук, че ще се срещнем с тях, но срещнем ли се с хора, трябва да се стремят да работят за останалите хора по такъв начин, за да имат всичко и останалите, а не само някой, в многобройните съобщения всички така го получиха, със сигурност, случвало се е и така, че наши братя са претърпели катастрофа. Но тези хора после така си го избраха, понеже братята си пожелаха там да ги доставят, и ние всички го искаме, но непрекъснато тези хора се стремиха към това, че тази работа, тоест съобщенията, да ги получат и други хора. Да ти наша мила, и ние младите хора, братя и сестри от нашата Голяма космическа флотилия, ти благодарим много за милото развеселяване, с това имам предвид не само забавното четене, но и музиката, която си пускаш там, ти със сигурност ни чуваш, нашия командир, неговия мелодичен глас, да така е, и познаваш нашите гласове, това е истинският звук, тоест както си го пускаш там, тази музика, с други думи нещо ни разказваш, така може да се обясни, нали, както вие имате най-модерните телевизионни приемници, така ние също имаме такова оборудване, но така съвършено конструирани, че го насочваме чрез нашия специално изработен за целта излъчвател, и така всичко си поемаме, всяко цивилизовано същество в космическото пространство го носи у себе си, само вие хората от планетата Земя ни липсвате в бройката, защото и макар техниката да отива някъде напред, но какво става с хората! Това не ви пречи.

 

               ова ти предавам аз Ащар.“

 

[*]  Някои хора са построили някакво летище за приземяване на извънземни. Когато някой има пари в повече, би трябвало да ги посвети на ползотворни цели, най-добре чрез дарение. – бел.прев.

 

„Всички сме се събрали на една наша обща станция на Птааховата флотилия, и после тук е събрана група с нашия командир на нашата голяма Космическа флотилия от станцията Шаре, върви ти, и също, когато сме на нашите космически кораби предимно по двама, или пък се изпрати и телеметричен диск, той записва всичко, но предимно идва от Птааховата флотилия.

 

Аз предпочитам да се стремя, не само аз, но и моите хора лично в космическите ни кораби, където всичко ни е изградено, такива уреди, макар да не си ги виждала със собствените си очи, но уредите са толкова фини, че долавят всяка човешка мисъл, и сега нашите хора като бъдат тук и извършват различните измервания, тогава намерихме с последователно търсене, колко хора са се подчинили на злото, но също има места, където хората се учат усърдно, но бъркотията, която ще настъпи, но ми е жал за вас, и така поне се стреми да го подадеш на хората, че сме и ще бъдем тук. Тук имате свои приятели, и братя, които са над вас, който иска да се учи, и ще се завърнете при своя Сътворител, тогава непрекъснато ще стоим до вас, и ще ви помагаме, за да можете да достигнете до нас, който също познава закона за инкарнацията, тогава това са небесните светове, да така е, и това сме точно ние, хората от най-висшите дименсии на битието, било от флотилията на командира от Плеядите, или пък нашата голяма флотилия, а тя вече също е описана, чакаме ви братя и сестри от Земята, за да бъдете натоварени в решаващия час. Но единствено тези, които така се научат, свързват се със своя Сътворител в себе си, и после това общество ще бъде натоварено, в решаващ момент, на големите космически кораби и ще бъде отнесено от тази, залята с мъка, планета, да, нужно е ѝ да се пречисти, в това не грешим ние братята и сестрите от Космическото пространство, но така както се отделя зърното от плявата, да, така го нарекоха, така трябва и това човешко общество, за да бъде разделено, което се случва в настоящия момент. И така го вземете предвид, скъпи приятели, и от тази малка страна.

 

Командир на нашата Голяма космическа флотилия Ащар.“

 

 

72.  Как възникнаха астрономическите наименования на съзвездията ?

гр. Яромнерж, Чехия, 24 август 1997 г.

(Задава въпрос Иво Бенда.)

 

„Много наименования са впрочем от нас, но също и други наши братя и сестри ги дадоха тук, и то така, че когато наши хора слязоха от корабите тук, тогава те имаха всичко на разположение, и после също това, което си разправяте там, всичкото е изпратено от нас, но много хора още не са го осъзнали, и затова, че астрономите между тях се брои и Григар, те си мислят, че само те са ги открили, но не е така, всичко, което вие узнавате от тези хора, всичко така е продиктувано от наши хора, които са се учили по такъв начин цели столетия, понеже те са се родили с това съзнание, за да узнаят останалите хора за тази система, тоест за строежа на цялата Вселена, но това е само незабележим участък, понеже цялата Вселена никой няма така да я види, това е само незабележим участък, единствено самият Сътворител, той знае цялата Вселена.

 

               Птаах.“

 

 

73.  Как да осъществим контакт с приятели във Вселената ?

гр. Яромнерж, Чехия, 24 август 1997 г.

 (Задава въпрос Иво Бенда.)

 

„Ако искаш, скъпи братко, да имаш такъв контакт, тогава си извади от своите записки съобщенията, и за расата Гизех, но и за останалите същества, които на планетата Земя донасят това, което сега много се пропагандира тук, и остави си единствено съобщения не само за нас, с това искам да кажа от Ащаровата флотилия, но и за другите миролюбиви хора, с други думи за нашите братя и сестри, и наистина така е нужно да се направи, тоест всичко да се премахне що се отнася до нашите неприятели, аз впрочем не обичам го употребявам, понеже точно се включих аз самият командир на космическата флотилия от Плеядите Птаах, понеже тези същества и след предупреждения, и едва тогава вземаме тези мерки, че когато не чуят, тогава са елиминирани (дематериализирани – бележка на изработилия), и това е справедливостта.“

 

 

74.  Възможно ли е да са заснемат или да се направи филм за корабите на нашите Космически приятели ?

      (Задава въпрос Иво Бенда.)                    гр. Яромнерж, Чехия, 24 август 1997 г.

 

„Иво, ако го мислиш искрено, чак като излезеш навън някой път, тогава вземи със себе си било то камера, ако имаш някаква или свестен фотоапарат, ние бихме ти се разкрили, за да имаш снимки на наши кораби, но трябва непрекъснато да излъчваш за нас мислите, че ни обичаш, и ще имаш нашите космически кораби, да, и това така ти го допълвам аз Гуетзал, че наистина имаме желанието така да ти го предоставим, за да имате и вие нашите космически кораби на нашите фотоапарати, с други думи не снимки заснети от г-н Мейер (от Швейцария – бел. прев.) или от други хора, но вие да имате заснети и изготвени от вас снимки.“

 

 

75.  Как се казва планетата на Атхар и Кохун от съзвездието Кентавър ?

       (Задава въпрос Иво Бенда.)                     гр. Яромнерж, Чехия, 24 август 1997 г.

 

„Да, нашата планета се нарича Зетор.

               Атхар, и още се включвам аз Ахар, братът на Атхар.“

 

 

76.  Откъде произхожда Хаатинг, приятелят с красивите стихотворения ?

       (Задава въпрос Иво Бенда.)             гр. Яромнерж, Чехия, 24 август 1997 г.

 

„Планета Тасиила в съзвездието Орион, върти се в системата Тай.

 

Около едно наше слънце се върти нашата планета и впрочем това е слънчева система, но в тази слънчева система се въртят други 3 планети, и една от тях е точно нашата малка планета, и тя е нашата, тоест моята.

 

               Хаатинг.“

 

 

77. Как се казва планетата, от която са дошли „блондините“ да предложат на президента на САЩ Айзенхауер нов световен ред без глад, без войни и насилие в летищната база Muroc AFB (сегашната Edwards AFB) в САЩ в деня 20.2.1954 г., и са били отхвърлени ?

      (Задава въпрос Иво Бенда.)                    гр. Яромнерж, Чехия, 24 август 1997 г.

 

„Планетата Ейса.

 

 

78. Как да се обърнем към Космическите приятели ? (Пример – образец.)

      (Задава въпрос Иво Бенда.)                      гр. Яромнерж, Чехия, 24 август 1997 г.

 

Скъпи Космически приятели, толкова обичани от мен, не преставайте да се снижавате в космическите си кораби на планетата Земя. Под докосването на вашите вибрации хората от планетата Земя ще се пробуждат всекидневно с по-добри мисли, и ще бъдат все по-добри и по-добри.

               Милослава Дръскова.

 

Благодарим ви, мили приятели за отговорите.                  Иво Бенда.

 

 

79.  Разговор.                                                                                       Ноември 1995 г.

 

„Всеки човек сега, който достигне космическото съзнание, и вярва в извънземни същества, тоест, че хора живеят не само на Земята, но и във Вселената, тогава е свързан така с нашата станция.

 

В миналото впрочем хората го усещаха, но нямаха такива възможности както сега. И затова сега си ръководена и поучавана от нас. Но докаже ли човек, че си цени това приятелство, и остава занапред добър и скромен човек, и така може да стане, че в него ще се влюбят най-добрите хора, които тук въобще ръководят групите от тези работници, и после този човек получава най-добри грижи, които могат да му се предложат, а после след време човекът ще се срещне с тях, и ще бъде отнесен завинаги от тази планета, за да доживее живот в такава блаженост, и в абсолютно спокойствие да замине след това при своя Сътворител и с обичания човек. Но има дадено условие още тук на Земята. Трябва напълно да се повери на нас, трябва всичко да подава на хората тук на планетата Земя правдиви информации, и не бива да се повлияе от други хора, какво ще му кажат, било то да или не, понеже това учение е доброволно, и не бива изобщо да се натяква на хората. Единствено да го предадеш и да си тръгнеш, и от вас хората зависи, какво ще си изберете. Това е желанието ни на всички нас тук, братя от Вселената, понеже помощта ни е доброволна, но единствено е нужно да осъзнаете, че след този живот се живеят следващи животи, и то такива, каквито човек си заслужи със своето поведение. Ние го знаем, и затова най-напред помагаме ей така скришом на хората, които вярват в Сътворителя, ала иначе нищо. Но който вярва така, че Вселената е населена, обаждаме се за това, и повече го учим да познава, как всъщност се живее на различни планети под ръководството на нашия Сътворител, тоест. Цялата планета и нейното природно богатство принадлежи на всички и трябва да я стопанисват редица специалисти. На първо място са духовните учители, на второ място специалисти биолог-лекари, които се грижат не само за здравето на човека, но и на самата цяла планета, че се определя после къде какво трябва да се изгради, и как, за да не унищожава главната основа, тоест природата, при технически напредък, който също е необходим, тогава трябва да бъде запазена поне в такова състояние, че на нея да се родят и живеят здрави хора, и то е задача на нас биолог-лекарите. И затова и ние също работим тук, но все още не се е намерил човек тук, чак досега, който да записва тази работа с нас биолог-лекарите, понеже както споменах, така тук летим и ние, понеже вашите груби вибрации застрашават и животите на нашите планети, особено в последно време, и затова всичко ви го предаваме посредством човека, който няма намерение за нищо друго, освен спокоен и доволен живот не само на своите деца, но и на останалите хора на планетата Земя, и който напълно осъзнава, че на първо място е точно думата любов.

 

Ваш Космически приятел, ръководител на биологично-лекарския изследователски център Ямара.“

 

 

80.  Груби вибрации.                                                                       15 ноември 1995 г.

 

„Още допълнение към думите груби вибрации, а това означава, щом непрекъснато имате в мислите си завистливи и властолюбиви думи, искате ли да наранявате други хора, извиквате ли думи за това, че трябва да се вдигнете на оръжие, да, това са грубите вибрации, и това се чува и до нас в космическото пространство, и затова сега тук работим ние, тоест изпращаме или предаваме тези думи не само на този човек, но ги получиха и други тук на планетата Земя, и това са думи, и си ценете тези думи ако искате, за да намерите отново пътя към нас, също обратно към нашия общ Сътворител. И това е всичко.

 

Това ви предаде самият командир на нашата Голяма космическа флотилия Ащар.“

 

 

81.  Част от разговор.                                                                              Август 1995 г.

 

„Ще направя своето, но имам уреди за голямо разстояние, така непрекъснато ще държим връзка, нали, всичко това го имаме, но Гуетзал работи тук на земните станции и във Вселената сме, и така тук при мен се събират на една станция, отново се разпръскват, разлитат се на всички посоки, и така се редуваме тук, нали, но аз отговарям за такава флотилия, нали, що за наблюдение е това, но имам всичко за целта, така само давам указания, и всичко върви само, нали. За целта също имаме роботи, знаеш го от нашите книги, но иначе се свързваме с хората сами. И нашите хора сами лично с помощта на превод, нали, се свързваме с хората.

 

               Птаах.“

 

 

82.  В днешно време мнозина млади хора застават на водещи позиции у нас, и затова ми беше предоставена следната поука на тази тема.

 

       Поука.

 

„Ще ти разкажа нещо за това. Точно тук не е за това, че млад човек толкова млад да застане на чело, само старши работник, който цели години така работи под ръководството отново на най-старшите, тогава после е поставен на чело било като командир на флотилии, или ръководни работници, това наистина е преходът, но у вас си мислеха, че точно младият човек нещо ще постигне, но това не е така, те непрекъснато трябва да се учат, и те с радост ни се подчиняват, и когато имат своето, то е навсякъде, но който работи така на станции извън своите планети, където са се родили, тогава трябва, ама наистина дълго така да работи, непрекъснато да се учи, преди да достигне този пост, той има такава отговорност, но каква дисциплина също трябва да имат, а такава вашите хора нямат. Със сигурност, ще се случи и това, което преживя ти, но то е нещо друго, но става ли въпрос за работа за хората, за помощ, то засега го имаше, но ако младите хора приемат така всичко, тогава и ние младите хора се ще свързваме по този начин. И то аз Хаатинг, Шикта а и ние от Ащаровата флотилия.“

 

„Щом става дума за дъщерите на Птаах, той си ги ръководеше сам, а с него Гуетзал, това също го знаеш, единствено така се прави, но тук също бяха други, те се присъединяват точно към тези командири, защото станциите, тоест нашите големи кораби-майки, някой трябва да ги управлява, а за това отговарят основно командирите на тези флотилии, а после и ние, аз също трябва доста да работя, но главно да зная. Не е както у вас, че хората главно по-възрастните се радват, чак като приключат с работенето и се пенсионират, това го приех от вас, но у нас най-напред се започва да се живее, тепърва разбираш защо всъщност живееш, и после работиш така за хората, после в тази пълна душевна дейност се осъществява преходът от живот в живот, да, така е, моя Любима, но по този начин, както вашите хора само за себе си в градинките, това е такава грешка, но щом се работи за обществото, тогава не се работи тежко, да така е, но работа непрекъснато се отдава на обществото, и затова имате това тук, но това ти го предадох, как се отнасяме към работа у нас, но и самата любов, тя важи предимно тук, и главно вяра, човек не бива да я губи, и то вяра в себе си, и да се държи така, като истински човек.

 

Ръководител на биологично-лекарския изследователски център, Ямара.“

 

 

83.  Разговор.                                                                                              23.2.1996 г.

 

„Всичко това ти го предаде правилно нашият човек, обаче ни нанесоха тук много щети и при г-н Мейер *, какво са вършели там, имат техника, но какво правят с нея, затова сте така подкрепяни, по време на заплаха от тези нехранимайковци, става дума точно за хуманоидите, аз нищо друго нямам за тях, нито нашият стар командир Птаах, той би им дал, поне се убеди, каква работа пишеш, това е също част от поуката, при Мейер нещата са по друг начин, той е техник така обучен, но ти гледаш на това по друг начин, и затова ти предаваме това, с нашите специалисти никой не е бил във връзка. Вместо размишления за някаква неистина, вземаш книга в ръце, и непрекъснато се поучаваш. А било то от историята, или пък ще вземеш и модерно четиво, просто всичко умееш, да употребиш мисълта, и затова толкова те харесваме. Това е начинът за плащане у нас, а не само да гледаш към небето, разбира се правила си го също, но само за миг, след това отново книга, но ние отново след теб, така всичко се привлича, тоест настройват уредите и гледат само какво четеш или къде отиваш, по този начин успяваш да ни доставиш удоволствие, и затова си просто наша. Но онези, които биха си заслужили, обаче колко сме ги изпращали у дома, или отвеждали на други планети, а после ако досаждат лошо, тогава просто ги елиминираме, може да се случи, щом не разбират от дума, а то не само хуманоидите, но има и хора тук като вас, но толкова зли, би трябвало да ги видиш, те притежават точно вашите хора, които властват, те така са управлявани от тях, това също го има тук, но главно хуманоидите, това е такава сган. Поне че Птаах ти предаде всичко това, да, искаме хората, но те би трябвало да се чувстват добре, понеже у нас важи следното: Мъж, жена. Мъжът с грижи за жената и нейните деца, и така правим всички, така че у нас няма такава обществена разлика.

 

               Твой Космически приятел Гуетзал.“

 

„А и твоят Иво, ако имаш интерес, но аз вече много те харесвам сега за това, че предаде на нашата мила така поправените печатни материали, за да могат да ги прочетат и останалите хора.

 

               Гуетзал.“

 

[*]  Едуард Мейер от Швейцария – бел. прев.

 

 

84.  Част от разговор.                                                                                 23.2.1996 г.

 

„Главно, че сама подобряваш поведението си, а то основно при нас е решаващо, така се живее при нас, че през деня има работа, така си говорим помежду си, нито една негативна дума. А през деня не само работа, но тук имаме също в станцията обществени зали, където се срещаме след работа, тук също си пускаме това, което и вие имате на планетата Земя, не само музика, имаме я също, обаче имате пример, а после също, когато сега нашата Любима тук на нас, тоест моя, така напълно ни предаде, и също си разказваме помежду си, кой какво е преживял, тоест видял, и някаква шега си кажем тук, но само прилично тук помежду си също се закачаме, но знаете го, какъв майтап сте си правили, но всичко трябва да бъде в рамките на това, че се уважаваме един друг. И после, който има жена тук, отива с нея на уединено място, то така се уважава при нас, че никой нищо няма да си позволи, и така трябва да се живее правилно. Със сигурност, също ще се появи нещо, но предимно тук във Вселената, и затова сме тук, биолог-лекарите трябва да работят тук при тези условия, за да дойдат при нас, когато им има нещо, и ние ще им дадем всичко необходимо, и затова извън тези изследвания се грижим още така за нашите хора, но тези калпазани, така нарекох хуманоидите, които тук правят това и онова, и как се случват нещата, и затова те отиват след вас, но като ви дойде разума, тогава те трябва да се махнат, и бихте имали спокойствие от тях. Тук обаче на нашите планети нямат какво да правят, затова Птаах има задачата да наблюдава тук космическото пространство, а с него неговите хора, но иначе тук се провеждат изследванията, така спокойно живеем моя Любима, и ти сега с нас. Ще бъдете свързани с Вселената, и затова в следващите години тук ще летят все повече различни космически кораби на всяка стъпка, обаче сама знаеш при тебе, където и да отидеш, тогава ще се срещнеш с тях, ти не ги виждаш, но те непрекъснато ще бъдат при теб, нашите хора, наши приятели и братя.

 

Твой Космически приятел, ръководител на биологично-медицински център

 

               Ямара.“

 

Това, което ми написа Ямара, всичко ми се случи, що се отнася до грижите и що се отнася до съпровода, че човек е наблюдаван, и предимно пазен, а и вие всички добри хора ще бъдете от моите Космически братя и сестри.

 

               Милослава Дръскова.

 

 

85.  Поука.                                                                                         3 ноември 1996 г.

 

„Кучета не са необходими, поне в такова множество, каквото вие имате тук на планетата Земя. После всичко ви е замърсено, сами виждате, и за какво са ви толкова. Сега е необходимо да се помогне на хората, а не както в сегашната ситуация отдавате прекалени грижи на тези животни, но много хора и във вашата държава започват да живуркат, и затова е нужно да обърнете повече внимание на проблема, отколкото на тези животни. Ние изследователите от биолог-медицината, видяхме доста в настоящата ситуация през летния сезон, когато тук извършвахме проучванията, вземахме проби от природата, а и се стремихме да помогнем на хората, и затова намерихте тук този знак, та и другаде по света това се правеше и непрекъснато ще се прави.

 

От името на всички изследователи не само от Птааховата флотилия, но и от Ащаровата флотилия ви го предава ръководителят на биологично-медицинския изследователски център Ямара, а и аз се присъединявам, лекарят от Ащаровата флотилия с име Ащара.

 

 

86.  Благодарности.

 

Висш съвете от Петала,

На теб принадлежи моята най-дълбока почит,

защото Вие най-много сте заслужили,

за това мое Познание.

 

Аз най-много ценя това,

че сте ме избрали.

И затова ще се стремя,

към това послание.

 

Желание да живеем като хора,

не всичко да имаме само за себе си,

заедно да работим,

и да поделяме всичко.

 

Да пазим природата,

да я обичаме,

понеже това винаги е било

и моето желание.

 

Също да се радваме един на друг,

и да живеем като истински хора.

А не както сега

само и единствено за себе си.

 

               Милослава.

 

 

87.  На моите мили Космически приятели.

 

Беше отново през нощта,

аз се събуждам ненадейно.

Такъв тих глас ми говори,

и аз го разбирам този глас.

 

Говори за самата любов,

при това винаги ми е хубаво.

И все ще се моля

на нашия Сътворител

да ми даде да позная

истинското приятелство.

 

Приятелство на истински хора,

и то от друга планета.

И макар да не ги виждам,

добре зная за тях.

 

Силно вярвам, че ще се съберем,

ще си подадем ръце един на друг,

ще се погледнем в очите,

аз живея чрез тази надежда.

 

               Благодаря.

 

 

88.  Отговор.

 

„Това бях аз

ти наша мила.

Аз толкова исках да говоря с теб,

защото също те харесвам

и затова ще чуваш занапред

тези наши мили думи.

 

То ние не се срамуваме,

че имаме любов.

Така трябва да се държи мъжът,

когато харесва някого.

 

Аз също вярвам, че ще се срещнем,

чак като изтече определено време.

Но знаем, че ти няма да провалиш,

толкова ни обичаш.

 

Твой Космически приятел, изследовател биолог-лекар

 

               Ямахама.“

 

 

Аз толкова уважавам,

Вашите Висши съвети,

и ще слушам

какви съвети ми дават.

 

Защото това са верните хора,

аз все ще живея в смирение.

Да ги уважавам както вие,

и затова искам също да живея под Тяхно ръководство.

 

   В любов и смирение

               Милослава.

 

 

89.  Домът на Хаатинг.                                                                          Лято 1994 г.

 

„В съзвездието Орион,

има една малка планета.

Тя е истинския дом,

на моя приятел Хаатинг.

 

Всеки път, когато се съсредоточа,

за моя дом ми разказва.

Там вече всяко малко дете знае

за своя Сътворител.

 

               Хаатинг

               Планета Тасиила

               съзвездие Орион.

 

 

90.  Хаатингов блян.

 

Цели дни сега

прекарвам в разговор

със своя нов приятел.

 

Винаги ми казваше:

Ти поне се запази

според закона на Сътворението.

 

„Цели столетия сме летели

на планетата Земя,

и разнообразни знаци

сме оставяли тук за вас.

 

Силно сме се надявали,

че хората от Земята

ще се свържат с нас.

Че здравият разум ще победи

над властта и богатството.

„Към разума се присъединява вяра,

да така ще бъде,

ти моя мила.

Ти си между тях,

което също го разбра,

че и Вселената е населена.

 

               Хаатинг.“

 

 

Както вече казах,

първата писмена работа е това,

но Хаатинг ми водеше ръката

и още преди това,

но само слушах,

както ме учеха най-напред устно

и после пишех.

 

               Милослава.

 

 

91.  Насърчение.                                                                          Предпролет 1995 г.

 

„И макар мнозина да не повярват,

на това сега не обръщай внимание.

А непрекъснато по този път

само смело крачи.

 

Обаче ще дойде такова време,

едва след това ще питат.

И вие, които сте вървели по този път,

ще бъдете тяхната надежда.

 

               Космически приятели.“

 

 

Още тези думи изпратени от моите Космически приятели ми бяха и ще бъдат насърчение, и после също грижата им за мен, но също и за други хора, които така приемат това.

 

               Милослава.

 

 

92. От моите Космически приятели.

 

„Ако сега непрекъснато чувстваш,

все едно някой те милва.

Ако все имаш чувство на блаженство,

тогава това сме ние, ти наша скъпа,

които така те милваме през нощта.

 

Ние така награждаваме хората,

които вярват в нашето съществуване.

Които слушат нашите съвети,

и самите помагат на хората.

 

Който усърдно се стреми,

не се ръководи от зли хора.

Който така го съветва,

нека да се отдаде на вътрешното си чувство.

 

Който обаче заобича Сътворителя,

имаме го за приятел.

Така горещо го обичаме,

и също го пазим.

 

Пазим такива хора,

които се стремят да живеят като нас.

Които непрекъснато само вярват,

в много по-добро бъдеще.

 

С такива хора се заемаме,

и продължаваме да ги учим,

за да оставят после на другите

това послание.

 

Послание на истинска вяра,

послание на истинска любов,

и то за всички хора

тук на планетата Земя.

 

               Твои верни Космически приятели.“

 

 

93. Моят отговор.

 

Много ви благодаря приятели,

че някой оцени моите усилия.

Че някой така ме обича,

какво друго мога да си пожелая.

 

Непрекъснато ще се стремя занапред,

да работя за всички хора,

защото сега зная,

че някой ме цени.

 

Че някой ме харесва,

и умее да ми даде такава любов.

Такава, каквато си пожелавам аз,

нищо друго от живота не очаквам.

 

               Милослава.

 

Това е отговорът за моите Космически приятели за това, което ми съобщиха в стихотворението.

               Милослава.

 

 

94.  За моите Космически приятели.                                       Предпролет 1995 г.

 

Вие мои космически пътници,

които неспирно летите между звездите,

изпращам ви поздрав изпълнен с любов,

за вашите заслуги.

 

Вие имате заслуга

за моето възраждане,

и затова за вас всички лети

този мой мил поздрав.

 

Този мой поздрав изпълнен с любов

принадлежи на вас всички според заслугата.

Нека поне един човек на Земята

да ви каже тези думи:

 

               Благодаря.

 

Благодаря.

 

Благодаря за вашата работа,

благодаря за саможертвите,

поне аз тук го оценявам,

и нека Сътворителят да ви пази при това.

 

Пазят ви всички добри хора,

които неспирно тук летят.

Поне аз ще послушам вашите съвети,

нека поне да имате надежда.

 

Надежда, че някой тук Ви чува,

и ще слуша вашите съвети.

За да имате нещо също,

аз винаги ще ви помагам.

 

Ще помагам при тази работа,

за планетата Земя.

Предимно ти, командире

на Космическата флотилия от Плеядите.

 

На теб също принадлежи моята почит,

за твоето учение.

Аз изпращам на всички вас

своето

 

               Благодаря.

 

 

95.  Отговор от моите Космически приятели.

 

„Ти наша мила,

това е нашата награда.

Че някой тук ни чува,

и слушам нашите съвети.

 

Ние тук толкова те обичаме,

та нали отново ще ни почувстваш.

Ти нашата най-скъпа,

от тази малка страна.

 

От тази малка страна,

точно очаквахме това,

че ще се появи човек,

който ще оцени това.

 

Ще оцени нашата любов,

ще оцени нашите заслуги.

Вие от тази малка страна,

сте били най-добрите хора.

 

Затова търсихме така тук,

докато намерихме теб.

Когато приключиш тук наша мила,

Сътворителят ще си те вземе.

 

Ще те вземе и ще те постави между нас,

защото ние те искаме тук.

За твоето добро поведение,

ще те приемем помежду ни.

 

               Твои Космически приятели.“

 

 

         Скъпи Иво,                                                           пристигнало 1.9.1997 г.

 

Да, и ти изпращам няколко стиха, където ще прочетеш, какво им е мнението главно за това, но не става дума само за мен, но и за нашите хора тук от нашата чешка страна, тоест малка, както ми го обясниха.

 

„И ние не се подведохме, понеже тези стихове разбира се са със по-стара дата.

               Космически приятели.“

 

 

96.  Отговор на мое писмо от 26.8.1997 г.

 

       Мили Иво, тоест братко,

 

Аз също не мързелувах, а в понеделник поех пътя с разпечатките, и по пътя ги разпределях, и ги получиха предимно обществените библиотеки в гр.Кладно, гр. Слани, гр.Остров над Охржи, гр.Карлови вари и в гр.Яхимов, където нямаше никого, тогава ги оставих на оставих го на регистратурата. Главните библиотеки ги имат, и нещо също и хората по пътя ме помолиха за тях, те ги получиха. И така се убедих, колко хора имат интерес към това, и така трябва да се действа без да се церемоним, трябва да се предупреждават хората на всяка цена, какво трябва да четат, и главно, че тези библиотеки имат от това, които дават книги за ползване у дома, погрижих се за това, и всичко, което ми изпрати го раздадох на хората.

 

„Включваме се и ние, понеже искаше да информираш за всичко възможно, щом имаш директен въпрос, вземи химикалка в ръце, и се стреми ти самият да се съсредоточиш, и после с радост аз ще ти отговоря, понеже е необходимо директно да се пита за нещо. А сега всички те поздравяваме, и тук желаем не само на Милушка, но и на теб много успехи във вашата работа между хората, но каквото правите вие двамата, каквото сте разнесли, става дума главно за Милушка, подали сте информации между хората, ние всичко знаем, и затова ти го подчертаваме, че ние няма да оставим това само ей така, и после по-късно ще видиш, какво ще се случи, че всичкото, което направите за хората, няма да остане без награда, и в това всички вие ще се убедите, какво ще се случи с вас. После, когато много хора ни изберат, тогава както го потвърди вашата мила, и наша мила сестра, ние ще се спускаме към планетата Земя в голямо множество, и ще можем да бъдем между вас хората, и така после хората няма да твърдят това, което не могат да пипнат, в него не вярват, но трябва да се държат както трябва, и главно повтарям да не се чете негативна литература, а ние това изобщо не го четем, нито нашите деца, те най-напред не го правят, само ей така, като се открие например нова планета населена с хора, например както се запознахме тук с Риддхианците, тях също не ги познавахме, и виждаш какви приятели станахме, понеже и те също се интересуват от вас и от нас, и проявиха такъв интерес към нашето учение, че Ебермах също се научи да управлява нашите космически кораби, а това е ценно нещо, и така можеш да научиш различни неща и ти, Иво, понеже се справяш с техниката, а слушаш ли така внимателно, ще се научиш на различни неща, главно така да се разбираме, да това исках да ти предам така, понеже повтарям ти си ученолюбив млад мъж, и имаш интерес към нашия живот, и главно те привличаше във Вселената, и то така, че ние се учудихме, че имаш жив интерес към астрономията, и то такъв, че се уверихме, че даваш по-голямо предимство на изучаването на астрономия, отколкото например този Григар, и то защото те интересуваме и ние, че Вселената не е само населена само ей така както например планетата Земя, но и други планети са населени, тоест други съзвездия. Например нашата мила, тя би била в друг свят, където например се пише само книга, разказва се история, или се композира песен, или се пишат стихове, от нея зависи, а ние такива хора ги забелязваме най-напред, но нито ти, Иво, ти пък би разказвал за астрономията, тя е такова твое любимо занимание, че така вие го използвате при вас, но при нас щом като дете, например като мен Гуетзал, такъв талант, че имах техническа дарба, приятно ми беше още от детските години, непрекъснато така ходих там, където имаме разнообразни технически оборудвания, тогава веднага бях записан в специално техническо училище, но духовното учение, всички го изкарваме, понеже именно затова сме на такова техническо ниво, че точно духовното училище ни научи, че работата за нашия Сътворител, тоест за благото на цялото общество от хора, тя донася полза, иначе не е възможно така да живеем, после също летенето в Космоса, то също иска своето, но главно духовната школа, тя ни научи на всичко, и тук и моята мила, тя също я познава, и затова сега пише по този начин, и как с охота всичко раздава, сам си се убедил, че способността, която сега има, я използва в полза на цялото човешко общество така, както сега и ти. И това е всичко засега.

 

Най-напред поне една четвърт ти предадох аз, командирът на космическата флотилия от Плеядите Птаах, и после аз Гуетзал.“

 

Да, и на мен ми се изписа нормалната химикалка, взех тази от теб, дано не се сърдиш заради това, но аз цялата тази способност я отдавам в полза на всички хора, имам достатъчно време за това, и после също, както непрекъснато си разговарям сега с моите приятели, и отначалото, когато изпратих въпроси, и тези отговори, напълно ги изписах за хората, обаче това се отнася за тях също, и след това, Иво, много съжалявам, бях на гости при Лида Шубова, тя има две деца, и знаеш нейното момиче иска и пее, и знаеш, за да си изкарва прехраната в този свят, тя изучава маркетинг, но това е най-лошото, също имат моите Разговори с приятели.

 

„Трябва да потвърдя, разбира се също падна голям майтап, но по-скоро беше от незнание, отколкото да се подиграваме, ние така го наблюдавахме, но само навън, седяхме навън, но също се държахме както трябва, че тук нашите скъпи дадоха всичко на разположение както бихме го направили ние, понеже тези хора, те бяха привикнали към това, че така са се населили, и така са се подслонили, но ние го направихме и на Ебермах и на останалите, които се държат добре, той има всичко при нас така, както го имаше Мейер, то единствено хората му дадоха прякор Били, ама ние не обичаме да го използваме, понеже това е такова обръщение към американски фермер, а те не са така гостоприемни, те го създадоха така, но аз и тук моят стар другар беше свидетел на това, че те прогониха такъв човек, че нямаше нищо, само няколко дрипави неща на себе си, и след това, който иска да бъде в Америка, трябва не само да знае английски, но също да умее да познава, кой е управлявал и управлява там, от това те ще си изстрадат, и после и макар ако там дойдеше ваш човек, там не би издържал нищо, понеже те са също напред с техниката, но предимно вашите хора не знаят, как трябва да постъпят там, и затова всичко това ти го поверявам аз, отново с теб за всичко това разговаря Гуетзал, понеже ти жадуваше за тази страна, но ние също я познаваме, и затова след вашата Нежна революция започнахме да кръстосваме тук, понеже това, което ви липсваше, беше свобода на словото, но сега виждаме, че свободата на словото беше отново прекрачена, и то по такъв начин, че се стремихме веднага да се свързваме с различни хора, понеже вие, както се вижда, се стремите да наподобявате всички страни, главно тези, които ви се налагат по този начин, но че трябва да намерите опора в себе си, на никого не му е дошло наум. Така исках да ти го подам, и отново виждаме, че искате да се захванете за доброто, поне някои, а искате ли така, тогава останете при нас Плеядианците, а кой каквото си избере.

 

               Гуетзал.“

 

Така ми го подаваха също моите приятели, че разговаряхме за ситуацията по света, и сега така ти го изпращам, и се стреми да пишеш сам, със сигурност ще ти върви.

 

Засега с поздрави,

               Милослава Дръскова.

 

 

97.  Отговор за Серена Сабакова.                                                               Лято 1995 г.

 

„Скъпа Серено, със сигурност ти усещаш нашето съществуване, но също не знаеш всичко, и затова ти изпращаме нещо ние, точно тези извънземни. Права си, чуват ни и още как. Знаят го само малко хора по света, и затова ти изпращаме отговор точно посредством човека, който се разбира с нас. Със сигурност умееш да предсказваш, добри съвети даваш, но опитай да си отговориш сама на себе си, накъде ще отидеш после ти, когато приключиш тук. Да, то е така, красива Серено Сабакова, човек може да работи така, но също не забравяй за себе си. По-добре се грижи за благото на самия народ, отколкото да предсказваш на хората същински глупости. По-добре предсказвай на хората щастливо бъдеще, и кажи на тези, които ръководят нещата тук, какво ги чака, отколкото да се говори за такива дреболии.

 

Твой Космически приятел, изследовател биолог-лекар Ямахама,

               иначе наричан от хората НЛО.“

 

 

Това беше отговора за една ясновидка и той беше изпратен през 1995 г. през лятото.

 

„Аз добавям към това, че тези хора злоупотребиха с дарбата на Духа, и после какво ще стане с тях, и затова предупреждаваме всички, да не се доверяват на тези хора, понеже единствено служенето, и то така, че ви учим как трябва да се държите правилно, така се стремете да дадете това между хората, което правиш ти, Иво и ти, Милушке, така трябва да се пише и да се дава между хората, а не така както вече веднъж установихме, и то при разглеждането на едно такова списание, където хората питат, и тази жена им отговаряше, но как, а то ние никога не сме се осмелявали така да отговаряме на хората, и дори не търси, Иво, понеже така отговорихме на този човек и достатъчно, понеже между отговорите някой също запитал Серена за нас, и тогава така го съчиних и изпратих, и нашата мила там го предаде, но никога не се грижеше какво се случи с отговора, но никога никой от тези хора не ѝ отговори, вижда се, че мнозина трябва да се научат за познават нашия Сътворител. И затова е добре, вие, които така ни разбрахте, да предупредите останалите хора, за да не забелязват всички тези списания, нито това там да не го печатат, това се отнася за теб Иво, за да осъзнаеш, да точно ти, за да бъде четенето, отнасящо се до списанието, което се нарича Hrom, а и други, както Spirit, да не го четат хората, и по-добре щом искате, впуснете се в четене на нашите съобщения, тоест поуки, но оставяме това на волята на хората, и това е всичко по въпроса.

 

Изследовател биолог-лекар Ямахама.“

 

 

98.  Веднъж хората разговаряха за рака, и аз имам следния отговор на това.

1995 г.

 

„Ти слушаш тук за пагубните болести, и така ще ти кажа нещо аз за това. За това хората сами са си виновни, и то чрез този безнравствен живот, или чрез друго провинение. Всеки човек, който така го изкара или изкарва, има върху себе си определена вина от миналото. При теб то също би било такова, но ти сама търсеше пътя към оздравяването, и то чрез това поведение, и много зависи от поведението към останалите, и болестта може да се излекува, да наша мила, но щом човек така е поучен и щом наистина се даде в ръцете на самия Сътворител, тоест взема ли лекарства от природата и стреми ли се искрено да се свърже със самия свой Сътворител, както го направи ти. И виждаш как премина към Него, тоест изпълняваш Неговите заповеди, и нищо не правиш за своите егоистични интереси, тогава тепърва познаваш Неговото могъщество, и то е това, което чувстваш сега, и особено, когато ни се доверяваш, и то така. А какво правихме с теб ние лекарите, понеже трябваше да бъде, и сега си спокойна. Ние го правихме по този начин, и бихме помогнали на хората, но би трябвало да ни се подчинят, и да бъдат послушни като нашите хора, и после всичко е здраво и красиво. И затова вече си изцяло в наши ръце, защото ти намери дисциплина, и то каква. Който не се подчини, така ще изпитва, да наша мила, и то не само така, но всеки човек трябва да търси пътя и трябва да отдава способностите си за общото, и то без претенции, и затова усещаш голямата любов на нашия Сътворител.

 

Изследовател биолог-лекар Ямахама.

 

Така както моите Космически приятели се грижат за хората, които по този начин търсят пътя към своя Сътворител, така няма да успеят нашите хора, за да помогнат на човека за пълно оздравяване.

 

               Милослава Дръскова.

 

 

99.  Разговор

 

„Тъй както си се стремила и добросъвестно се стремиш самата да живееш хармоничен живот, така несъзнателно си се свързала завинаги с наши хора, тоест с Космическите хора, които долитат тук от други планети, за да проведат тук не само своите изследвания, но също, за да се поучат тук, и също да научат хората на планетата Земя да живеят както трябва според космическия ред. Има много красиви планети с красиви хора в цялата Вселена, която е безкрайна, понеже лично животът никога не е започнал и също не свършва, непрекъснато се обновява и е безкрайно красив, който точно разбере своя Сътворител, който всичко ще му покаже, понеже и ние не сме безгрешни. Ама ние си го признаваме. Че мъжът трябва да се грижи за семейството, с други думи за цялото общество, но това важи само за нас хората от по-висшите дименсии на битието.

 

Но сега настана време, когато и вие така се учите, и ти си един човек от планетата Земя, който отлично го разбра, и затова сега живееш с това мислене. Понеже такъв човек, който го признае, че всичко принадлежи на всички, и само работа трябва да се предаде, и то на всички, тогава човекът ни принадлежи и ще ни принадлежи. Единствено любовта, любов между мъжа и жената има голяма цена, и то не само по телесната страна на въпроса, но главно душевната, че жената трябва да се образова, и после ще получи и двете *, и то така, че щом ти така се стремиш, ще бъдеш толкова обичана, и то не само през нощта, но и през деня, че ще бъдеш така добра, понеже точно нощта трябва да бъде подсилване за човека, която е изпълнена с нашата любов, която ние отново черпим от нашия Сътворител, но трябва така да се мисли за нея, не само заради нагона, но без пречки, без претенция за награда, и която изисквате вие, после това е всичко, и мъжът от нашето общество после дава всичко на своята любима.

 

[*]  ще получи телесна и душевна любов

 

Ръководител на биологично-медицинския изследователски център Ямара.“

 

Не разбирайте това като самохвалство, но така си говорим помежду си. Аз се стремих и се стремя да се държа както трябва, и това е всичко.

               Милослава Дръскова.

 

 

100. Поука.                                                                                              Пролет 1995 г.

 

„Аз изследователят биолог-лекар, който в този момент съм тук, за да се уверя със собствените си очи, как е положението тук, така открих, че точно вие най-много се нуждаете от помощ, за да не бъдете така самотни в боя за по-добро бъдеще. Точно ние никога не сме информирали всичките контактери по целия свят, чак досега, понеже тази жена първа разбра, че е най-важната, че главното е грижата за семейството, а не техническите данни, които искаха да знаят останалите. Да, те също са важни, но сега тук със смайване виждаме, каква опасност носят парите, които сега управляват света. Но сега виждаме, че също тези, които ви стоят на чело, се обогатяват и то за сметка на почтените хора. И вие хората от здравеопазването налетяхте на това и забравихте за клетвата. Не всички обаче. Аз старшият изследовател биолог-лекар мога да ви помогна, и то с това заявление. Няма да бъдете сами в боя за истинското човечество. Имате какво да правите в тази критична ситуация, която настъпи сега и ще трае докато не ви дойде разумът и не кажете на тези, които ви стоят на чело, че искате да работите наистина за всички хора. Но това ви го предаваме, защото силно вярваме, че точно вие в тази малка страна, макар да сте живели на нетехническо ниво, ала сте живели като хора, и макар да се появиха индивиди, но те бяха много малко. Затова ви изпращаме това известие:

 

Научете се да разбирате речта на Вселената, тоест учението на Духа. Не това, което тук сега дават различни групи хора, но само това, което са написали истински хора, било то наши мистици или и други.

С това приключвам заявлението.

 

Чак като се научите на това, ще се свържете с нас, както се случи на вашия човек, и той се казва ЗЕНТРИХ, и неговата книга също е издадена. Аз това го предавах на нашите изследователи, и те отново на вашите хора, които разбраха, как те самите трябва да се държат. Осъзнайте го моля, поне вие хората от здравеопазването, защото ние винаги ще ви бъдем наблизо, и след това можем да ви помогнем и по друг начин освен със съвет. Най-старшият изследовател, който сега е тук и ще бъде, сега съм пенсиониран, но непрекъснато се стремя да помагам на нашите изследователи, например само със съвет. И това наистина е всичко.

 

Най-старшият изследовател биолог-лекар Ятамака.“

 

 

 

109.  Сведение 2.                   (Приел Иво Бенда)                  24.9.1997. 6:30-7:00 часа.

 

"Мили Иво,

 

Сърдечно те поздравява Ащар и ти желае много успехи в твоята работа  за хората.

Имаме много работа с тези хуманоиди, които тук непрестанно летят, но ти не трябва да се  страхуваш, всичко е наглеждано и контролирано.

 

Обичаме ви, и така вярваме ,че ще зачестим нашите контакти в по-голям размер, и то така че, по-често и лично ще разговаряме. Непрекъснато сме готови да ви помагаме така, както вие помагате на хората на тази планета Земя, и както полагате усилия за най-бързо справяне с този труден период, период на преход, който е така важен за вас и нас, понеже ние се чувстваме ваши братя и искаме активно да се присъедините към нас, и то така ,че хората, които чрез този способ се подготвят, ще могат с нас да контактуват лично, а след това ще зависи на тяхното свободно решение, къде искат да живеят. Тази планета е така замърсена от груби вибрации, че е необходимо да се проведе основно прочистване, и то по такъв начин, че сушата и нещата на нея ще отидат под морето, а земята под морето ще бъде отново издигната над морското равнище , така че да може да се засели с тези хора, които това се решили отпреди. Знаем , че тези хора са тук и че те няма да са малко, трябва да се информират и да се поставят в безопасност, за да имат възможност според предстоящите събития да действат и да се приготвят за прехода към Новия век. Знаем ,че ще бъде трудно, но така е дадено,че тук има различни групи от хора, от тях, част ще откажат да преминат на наша страна, и то поради това ,че гледат само себе си, собствения си успех и са материалистично настроени и ориентирани. За това е нужна тази ваша работа, за да могат тези обикновени хора, хора с по-висши духовни ценности, да се информират за нас и сами да се решат какво ще правят в предстоящия период.

 

Обичаме ви, пожелаваме си, да успеете във всичко, и да можете наистина да се издигнете на нова по-висша степен на съществуване, и то ,така че да се присъедините към нас, и да приемате духовно учение и любов към Създателя, който всичко управлява и всичко твори. Искаме да успеете в изпълнението на тези предстоящи задачи, и всичко да е успешно, както трябва, и знаем ,че така ще бъде. Зависи от теб , Иво, как ще се справяш и по-нататък, и следователно така се стараем, че да успееш във всичко.

 

Милушка е вече така напреднала, че с нас непрекъснато комуникира, не трябва да работи, а ти трябва да работиш, знаем го, и така ние идваме до заключение, че ще те срещнем скоро, за да можем да разговаряме повече, и за да можеш с нас по-отблизо да се запознаеш.

 

Това по този начин ти предава самият Ащар , командирът на Голямата космическа флотилия."

 

 

221. Гласът на извънземния вестител – Ащар в телевизия Лондон.

Неделя 26.11.1977 г.  17:05-17:10 часа.

 

Изработил: Педро Романиук (Аржентина).

Телевизия: Southern Television – Звукозапис

 

Педро Романиук – професор, гост на 12-тия НЛО конгрес Wiesbaden/Mainz.

 

Космологичният институт, чрез проф. Педро Романиук, след дълги и трудоемки опити, получи пълния текст на един от най-важните „Електронни феномени” от земната телевизия.

 

Ние имаме предвид интерференция в телевизията на Англия - Southern Television, която се случила в неделя 26.11.1977 г.  в 17:05 часа. Милиони жители в своите домове получили по телевизията извънредна новина. Първоначалният звук напълно изчезнал, образът имал смущение.

 

„Перфектната научна технология” на хората била изключена, фалшивите системи контролирани от компютър чак до най-малките подробности от властимащите от правителството, които държат телевизията под контрол. Милиони домове от Hampshire чак до Reading и от Berkshire и Whitney чак до Oxfordshire, през London, Southampton и други градове слушали гласа. Много силен глас, който никой и нищо не могло да спре, дори след изключване на телевизионните уреди, и който не могъл да бъде заглушен и който абсолютно ясно изричал (на английски):

 

„Това е гласът на командира Ащар. 

 

Аз не съм от този свят. Изпращам ви съобщение от космическия кораб, който лети около Земята. Аз съм упълномощен представител на Галактическа мисия, чиито космически кораби, както вие ги наричате „летящи чинии”, сте виждали в небето много пъти преди.

 

Точно сега е времето да ви кажа, че ние говорим мъдро и миролюбиво. Идваме, за да ви кажем, че опасността, в която са всички хора и целия свят, е близко. Предаваме предупредително съобщение и вие трябва да го предадете на другите нации. И то се отнася до катастрофа, която може да се случи и също би могла да застраши други планети от Слънчевата система.

 

Това е единственият начин да се събудите и да се присъедините към идващата епоха на Аквариус. Това време може да бъде ерата на истинския мир и еволюция на човешките същества. Но това може да стане само ако господарите на ядрени оръжия осъзнават отговорността, която те получиха и опасността, която може да настане. Успокойте се и слушайте, защото може да няма следваща възможност да получите друго известие. Дълги години вашите учени пренебрегваха вземането под внимание нашите предупреждения и те продължиха да експериментират със силата на безбожната ядрена енергия.

 

Ядрените оръжия са способни за една секунда да унищожат цялата планета Земя, нейните жители и съществата от други близки планети. Отпадъкът направен от ядрените системи ще унищожи околната среда за следващите няколко хилядолетия.

 

Ние сме тези, които опитаха ефективния начин за еволюция и ето защо сме сега на доста високо ниво. И поради това трябва да ме послушате. Ядрената енергия винаги ще бъде опасна за живота. Поради това научното проучване трябва да бъде спряно. Иначе винаги ще има опасност от пълно унищожение на цялата планета. Трябва да се отървете от всички оръжия, и от двата вида – ядрени и конвенционални. Времето за конфликти свърши сега ! Расата, от която сте част, получи по-добър шанс, за да достигне по-добри условия за живот и еволюция по много начини, които ще си струват да се направят. Защото няма достатъчно време за това. Вие трябва да научите хората как да живеят в мир и хармония. В противен случай те ще бъдат напълно отговорни за техните действия.

 

Не са мнозина тези, които наистина се опитват да живеят в мир и хармония. И те би трябвало да бъдат показвани за пример на тези, които искат да учат. И това е началото на епохата на Аквариус.

 

Свободни сте в избора да го приемете или да го отхвърлите. Само тези, които се опиват да се учат как се живее в мир, само те могат да влязат в Царството на империята на най-висшето духовно ниво на еволюция на Вселената.

 

Моля, слушайте гласа на Ащар. Тук на Земята има много фалшиви пророци и ръководители, които ви карат да мислите по негативен начин и се опитват да вземат от вас всичката енергия, която разбира се ви принадлежи. Те искат да я използват за лоши и безбожни цели и вместо нея искат да ви дадат безполезен боклук.

 

Те страдат от липсата на осъзнаване. Те първо трябва да се научат да бъдат чувствителни и да слушат вътрешния си глас, който е способен да им каже какво е лъжа и какво е истина, хаос, объркване и зло.

 

Учете се да слушате вътрешния си глас, гласът на истината, който е вътре във всички вас. Това е начинът за позитивна еволюция, който е най-важният и крайната цел на живота.

 

Това е нашето съобщение за нашите приятели. Ние вече ви наблюдавахме дълги години. Същото беше преди с предишните поколения, които наблюдаваха светлините в небето, които сме ние. Знаете вече, че ние сме тук над вашата планета и че има много създания, които бяха отречени от учените.

 

Ние сме много разтревожени за вас, относно начина на вашето развитие, но сме подготвени да направим всичко възможно, за да ви помогнем. Главно от вас зависи, вие трябва да избирате начина си на живот и да се учите от него. Тогава вие самите трябва да изберете пътя към универсалния живот. Не се страхувайте, ние само искаме да живеете в хармония с природата на вашата планета.

 

Ние от командването на АЩАРОВАТА ГЛАКТИКА бихме искали да ви благодарим, че слушахте и ви благодаря за вниманието. И сега ние си тръгваме. Даваме ви нашата благословия на Истинска любов и Истината, идваща заедно с чистия Дух.”

 

Този „тайнствен” глас от Космоса е било възможно да се чуе в продължение на пет минути, преди да могат да го прекъснат земните системи и официалните контроли. От милиони TV приемници в Англия се е чувало това,и довело най-добрите TV техники до ужас и уплаха, защото нито една контрола не била способна да прекъсне интерференцията, която идвала от въздуха по цяла Англия. 

 

Също така министерството на информацията и ръководството на независимите телевизии в Англия изказали мнение, че не е било възможно да бъде изключена, така както се практикува с пиратските излъчвателни станции, което указва, че тук е ставало въпрос за техника, която стои високо над земната електроника.

 

Този необикновен феномен в световната електроника не би трябвало да бъде пазен в тайна от всички държави, напротив, би трябвало да бъде разпространен по целия свят, за да докаже съществуването на извънземни цивилизации, но както обикновено става, щом се отнася до темата извънземни цивилизации, беше умишлено изопачен, отречен и укрит в интерес на земните велики сили, с помощта на контролни организации, които притежават за такива цели.

 

В този пример читателят ясно може да види какво отношение имат средствата за съобщение към Силите на светлината, понеже са несъмнено управлявани от Силите на тъмнината.

 

Хора, събудете се !!!

 

 

270. Ащарова медитация       (приела А.К. 22 години)        Място: Терхова, 19.4.1998.

 

Способ: С любезното Ащарово ръководство съставено интуитивно.

 

„Седни си удобно, в отпусната поза. Нито ръцете, нито краката не се кръстосват. Затвори очи. Съсредоточи се над своя дъх. Спокоен е и равномерен. Сега се насочи към тази визия:

 

Седиш на върха на свещена планина.

Седиш и медитираш.

С всяко вдишване в твоето тяло, през главата, навлиза поток от сияеща Светлина от Вселената.

Чувстваш как тази Светлина се разлива, докато запълни цялото ти същество.

Сега започваш да осъзнаваш постепенно три фази:

 

  1. Аз съм в Светлината – навсякъде около мен е само блестяща Светлина.
  2. Светлината e в мен – блестяща Светлина запълва цялата ми вътрешност.
  3. Аз съм Светлина – сливаш се със Светлината.

 

Започваш да изживяваш абсолютно чувство на Единство и Хармония. Чувстваш, че си Любов. Навсякъде около теб съществува само Светлина и Любов. Тук си у дома. Ти си съставна част от всичко и всичко е съставна част от теб. Осъзнай, че си прекрасно същество, изпълнено със Светлина. Бог е Любов. Ти си Любов. Преживявай за момент това състояние на абсолютно единство.

 

След това започни бавно да се връщаш към тази стая. Започни да осъзнаваш границите на тяло си. Вътре във всяко същество има Светлина на Любовта. Стреми се да възприемаш всеки човек и всичко около себе си като съставна част от тази неповторима същина. Всички сме част от едното цяло. От безкористната Любов. Ти си Любов, Хармония, Мир. И ЕТО ТАКА СЕ ПРАВИ !

 

Сега приключи с медитацията и отново бавно се върни към будно съзнание.

 

Стреми се обаче да виждаш Любовта в живота си, винаги и навсякъде като съставна част на всичко.”

 

 

 

 

*  *  *

 

 

 

 

Повече от 7000 страници текст и 5000 образа на Космически хора
ще намерите на намерите на интернет:

 

 

www.angeli-raja.eu

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

www.200-countries-download.org

 

www.all-the-world-downloads.org

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.czech-quality.org

 

 

www.universe-people.cz

 

www.andele-nebe.cz

 

www.andelenebe.cz

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.anjeli-neba.sk

 

www.anjeli-svetla.sk

 

www.stahuje-200-zemi.cz

 

www.stahuje-cely-svet.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.ceska-kvalita.eu

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

www.andjeli-neba.com.hr

 

www.anjos-ceu.eu

 

www.engelen-hemel.nl

 

www.ingerii-cerului.ro

 

www.cennetin-melekleri.web.tr

 

www.himmelens-anglar.se