БИБЛИОТЕКА  НА  СВЕТЛИНАТА    DOWNLOAD


 

 ДУХОВЕН  ПЪТ

 

   

 

1999 – 2000

 

2009

 

 

 

www.angeli-raja.eu

 

www.andele-nebe.cz

 

www.angels-heaven.org

 

 


 

Извадка от книгата “Том III Разговори с поука от моите приятели от Вселената”

 

Сведение 819 – 847

 

 

 

 

819. Спирала на духовния ръст – схематична таблица.

                                                   (Приел Ярослав П.)     22.–23.9. 1999.    23:45–00:45 часа.

                                                                                                                 Място: Страконице.

 

 

 

 

820. Духовен път – схематична таблица.        (Приел Ярослав П.)               1999.

Място: Страконице.

 

Завъртане – фаза – название

 

а          1. трябва да знаеш

b         2. трябва да искаш

c          3. трябва да посмееш

d         4. трябва да бъдеш тих

e          5. трябва да имаш знак

f           6. осезание - I. етап (7 х 7 месеца)

      1. степен на вяра и смиреност

      2. степен на подготовка

      3. степен на напредък

      4. степен на действие

      5. степен на почивка и хармония

      6. степен на самостоятелна работа

                                          7. степен на посвещение

 

g         7. дума          -   II. Етап (7 сезона х 7 години)

 

1.   сезон на усъвършенстване на даровете на духа

2.   сезон на постепенен развитие в съответствие с  прилагането на даровете на духа

3.   сезон на началото на много активни дейности с използване на дарбите на духа

4.    сезон на началото на подготовка за просветлението и активно използване на дарбите на духа

5.    сезон на първи опити с високовибрационно съзнание като подготовка за просветлението

6.    сезон на усъвършенстване на преходите на съзнанието във високовибрационни състояния

7.    сезон на крайната подготовка за превибриране и просветление на човешкото същество.

 

 

821. Духовен път.                        (Приел Ярослав П.)            20.-21.10.1999.   23:20-00:10 часа.

Място: Страконице.

 

“Поздравяваме те отново след дълго време при това вечерно писание ние, вашите космически приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас. Виждаме ,че си достатъчно подготвен за записването на нашите телепатични съобщения за Духовния път на вас, земните хора, в своите материални тела, по този начин втелени на вашата и нашата мила планета Земя. Това е учение за Духовния път давано на вас точно в този час, защото така реши самият Първичен Сътворител на нас всички и всичко. Случва се сега, защото точно сега беше завършен обрата на глобалното съзнание на всички хора живеещи сега на вашата планета Земя и също защото сега ние можем да продължим с тази работа от съобщение 709, в книгата “Том II-ри Разговори с поука от моите космически приятели” издавани от нашия скъп Иво Бенда.

 

В съобщението е написано,  как човешкото същество пробужда своето съзнание и жажда да се завърне към най-чистите светлини на Първичния Сътворител на всички нас и всичко. В началото на това писание накратко ще споменем пътя, който се намира в сведение 709 свързано с йерархията на духовните светове на нашия  Първичен Сътворител.

 

Е , добре, най-напред, с нивото едно на духовните светове е свързано с възникване на малко място в съзнанието заобиколено от материално покритие. Второ, с ниво две на духовните светове е паралелно свързано с регенерацията на човешко съзнание, когато неговите мисли започват да излъчват силна бяла светлина към Първичния Сътворител на всички и всичко. С трето ниво на духовните светове е свързано с дарба на имплант за човешкото същество, с четвърто ниво е свързана  тяхната духовна или медитативна работа за останалите човешки същества, с петото е свързана срещата с нас – Космическите приятели, с шестото е свързано дарба на духа от нашия и вашия Първичен Сътворител, и със седмото , последното ниво, което е целта на човешкото същество, е свързано с просветлението , тоест да се достигне до световете на божиите първородни. По отношение на това, да бъдем по конкретни – в светове на божиите първородни – иска да каже подготвителна фаза за влизането в тези светове, което е 13-та степен на ембрионалните райове на правия дух.

 

Това е само въведението към първата част на концепциите, с които ще работим по-нататък изключително много в писането за Духовния път. Сега е времето да споменем втората част, която е неделима.  Ще използваме цитати от частта на текста, който е на страница 64  в книгата “Нови вести от Прага”. За наша нужда ние ще наричаме тези концепции единични фази, както е споменато в тази книга. Сега следва цитат, дума по дума, от този текст за по-добро по-нататъшно разглеждане на тези концепции. Там е написано следното: „Такива хора трябва да бъдат научени , с обръщане на внимание на факти за научаване и разбиране и да знаят как да работят с тези понятия:

 

на първо място всеки един такъв човек трябва да знае

когато знае, той трябва да поиска

когато поиска, той трябва да посмее,

когато посмее, той трябва да бъде тих,

после трябва да има знак,

после осезание,

и накрая Слово.

 

Следващо обяснение за това ще направим за вас, земните хора, следващия път а пък днес още ще кажем нещо как променящото се съзнание на човешките същества ориентирани в правилната посока към нашия и вашия Първичен Сътворител, тук в материално им съществуване във физически тела въздейства върху тяхната преродена мисъл и всъщност напълно пременена чрез такова прераждане. Всичките човешки същества започват да чувстват силна нужда от духовна работа. Тук достигаме до свързването на двете величини,  от които ще създадем въображаема ДИАГРАМА НА СПИРАЛА. Това са величини изразяващи зависимостта на РАСТЕЖ НА СЪЗНАНИЕТО , което е насочено към нашия и вашия Първичен Сътворител, от ДУХОВНАТА РАБОТА. Тези две понятия свързани по такъв начин ще създадат горе спомената спирала, която си приемал от нас телепатично приблизително преди около месец.

Като заключение на въведението е необходимо да съобщим, че НЯМА духовен ръст без духовна работа. Духовен ръст означава само да вземем предвид – променящото се съзнание по посока на най-чистите светлини на Първичния Сътворител на всички и всичко.

Всичко това ще бъде предадено тук за всички земни хора, защото този Духовен път - учение на първичния Сътворител на всички вас и на всичко, е предадено по този начин на тези физически светове, така че тези човешки същества, в техните физически тела,  да могат да крачат по този път, водещ обратно към първичния Сътворител.

Това е вече всичко от нас и днес ти казваме довиждане и също на всички вас. Ние, Космическите приятели ви желаем лека нощ и сладки сънища.”

 

 

822. Духовен път.                                   (Приел Ярослав П.)            21.10.1999.   21:50-23:10 часа.

Място: Страконице.

 

„Поздравяваме те днес отново ние, всичките твои и ваши космически приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас. Днес ще ви върнем, земните хора, на вчерашния увод към писането относно Духовния път, така че постепенно ще въведем още понятия и с това цялата спирала на духовния ръст на съзнанието в зависимост от духовната работа на земните хора, вървящи по пътя,ще бъде изцяло описана и след това веднага ще започнем по-подробно обяснение за всички тези понятия, въведени в началото.

 

Вчера вече стана дума за седемте фази на духовното развитие на човешките същества и също за седемте степени в йерархията на духовните светове, с които също е било свързано пробуждането, тоест разкодирането или припомнянето на човешките същества , така както е публикувано в книгата „Разговори” том II-ри , сведение 709 относно сътворението на вселените.  В това писане за всички вас, умишлено сме номерирали тези понятия според подреждането им и както може да се види, веднага в началото, числото седем постоянно се повтаря и това още не e изцяло обяснено, понеже седмица се среща и при по-нататъшните понятия, които ще станат част от обяснението. Нататък, точно сега е доста подходящо да вмъкнем за тази седмица, че това число е на вашата планета Земя, а също и на вас, земните хора, които сте нейни обитатели, а с това е нейна неделима част. Срамота е , че не всичките обитатели осъзнават това и се държат тук като че ли всичко тук им принадлежи и че те са абсолютни господари. Това не е най-добрия подход към живота , на тази планета, но такъв е изборът на тези хора, не всички са такива като тях. Тези, които търсят и много от тях вече са намерили правилното и пълното с любов отношение към своята красива и обичана Земя, сигурно ще им хареса да прочетат в споменатата по-горе книга, нейното име е „Нови вести от Прага”, където числото седем е споменато като число на планетата Земя. Накрая ще съобщим още за тази книга, че в нея се пише за нас, вашите космически приятели, където е решен въпроса за въздействието на извънземни цивилизации в историята на вашата красива и така скъпа за нас, планета Земя.

 

Най-напред ще преминем към разширяване на вече въведените понятия. Най-напред ще опишем накратко, как е съставена тази спирала на духовния ръст на съзнанието. Тя е така съставена , че всичко изхожда от точка и накрая завършва в точка, която можем също да наричаме блестящата точка. Защо, ще обясним още след малко, сега се връщаме в началото на  спиралата. Започва с точка и тази точка символизира човека, втелен в своето физическо тяло на планетата Земя и напълно зает с привични ежедневни занимания. Такъв човек не само ,че никаква духовна работа не върши, но много често така затънал в материализъм, че не иска дори в мислите да допусне, че съществува нещо духовно и свързаните с него безбройни духовни светове.  Щом обаче такъв човек започне да се интересува от това духовно събитие и щом сам, по свободен избор започне да изучава закономерностите на духа и Бога – Първичния Сътворител, автоматично развърта спиралата на духовния ръст на съзнанието, понеже току що е започнал своята духовна работа, по собствен свободен избор е започнал да се интересува от принципите на Сътворението , произлизащо от първоначалните чисти мисли на Първичния Сътворител на всички и всичко, и сега той се намира на първо завъртане на  спиралата, а с това в първа фаза, която представлява провеждане на духовна работа. След това спиралата продължава със следващо завъртане от 360 °, където се намира въображаемата точка от пътя на човешките същества винаги в една линия след всеки 360 ° и после всичките точки , накрая съединени, графично изграждат ос, или линия на ръст на съзнанието. На края е вече споменатата точка на Просветление, за нея сега можем да напишем това: Достигне ли човешкото същество, втелено в материално си  тяло чак до тази точка, тяхното духовно познание достига до такава висота, че стига до Просветлението и превибрира в духовните светове на по-висшето съществуване.

 

Като заключение към блестящата точка е възможно да укажем още,че нейното равнище може да достигне човешкото същество само тогава, когато премине през цялото развитие по спиралата, което отново може да трае цял земен живот. Това ще бъде разяснено сега, когато идва на ред въвеждането на следващи понятия в това писане. Към седмата фаза на спиралата вървяща винаги по 360 °, сега ще добавим още два етапа, чието разделяне ще представим за по-прегледно тук на колонки една до друга.

 

 

I-ви етап

 

съдържа седем степени , всяка от степените е свързана с времеви интервал от седем месеца, тоест пълнолуния

 

1. степен на вяра и смиреност

2. степен на подготовка

3. степен на напредък

4. степен на действие

5. степен на почивка и хармония

6. степен на самостоятелна работа

7. степен на посвещение

 

 

  

II-ри етап

 

съдържа седем сезона , всеки един сезон е свързан с времеви интервал от седем ваши земни години

 

1. сезон на усъвършенстване на дарбите на духа

2. сезон на постепенен напредък в съответствие с  прилагането на дарбите на духа

3. сезон на началото на доста активни дейности с използване на дарбите на духа

4. сезон на началото на подготовка за Просветлението и активно използване на  даровете на духа

5. сезон на първи опити с високовибрационно съзнание като подготовка за Просветлението

6. сезон на усъвършенстване на преходите на съзнанието във високовибрационни състояния

7. сезон на крайната фаза на подготовка за превибриране и Просветление на човешкото същество

 

 

 

Тук са въведени следващи понятия, по-точно седем степени и седем сезона. Към седемте сезона е необходимо още да прибавим следното: В сезон 5-ти – 7-ми не е споменато горе, какво се прави с дарбите на духа предоставени на човешките същества от нашия Първичен Сътворител на всички и всичко. Да, тези дарби на духа са използвани и по-нататък от човешките същества и функционират вече напълно естествено и автоматично, за това в гореуказания преглед не са споменати, в сезоните 5-ти – 7-ми.

В заключение на това е нужно още да поясним, защо времевият интервал има много силно влияние, който в духовните светове въздейства толкова малко.Така е дадено от нашия Първичен Сътворител на всички и всичко ,че вашето време във  физическата дименсия обвързва всичко и ето защо силно влияе върху хората следващи духовния път. Тяхна светелна задача е да подчиняват времето на своя духовен път, което ги обвързва с материята и накрая на духовния път, винаги вървящи по въображаемата спирала, да станат дух освободен от плен. По такъв начин е направено, защото от това духовно събитие ще отпаднат всички,които не могат да чакат и хора без търпеливост, понеже тези качества са много важни за духовната работа.

За тази вечер това е вече всичко от нас, вашите космически приятели от космическите кораби навсякъде над вас а сега се разделяме и ви желаем лека нощ.

 

 

823. Спирала на духовния ръст  ( Приел Ярослав П.)  22.10.1999.   22:30-23:20 часа.

Място: Страконице.

 

Поздравяваме те тази вечер отново ние, вашите космически приятели от всичките наши космически кораби навсякъде над вас и много сме радостни от това, че отново си седнал с писалка в ръка на масата за писане.

 

Днес се отправяме веднага към вчерашното обяснение за времевия интервал, по-точно казано за неговото общо въздействие на духовния път на човешките същества в материални тела, втелени на планетата Земя. Това въздействие е разделено на два етапа, в първия етап времето въздейства в началото на въображаемата спирала, така че човешкото същество дори не осъзнава как времето има влияние над негово съзнание. Човешкото същество крачи по духовния път и следва развитието по спиралата по единичните и фази чак до определен момент, когато започва да се променя осъзнаването му относно времевия интервал и то като че ли започва повече да усеща своята обвързаност с времето. Този миг е началото на втория етап, когато придобива вече напълно конкретна форма на времева зависимост на още един Духовен път в неговото съзнание Тези два етапа, за които става дума , не са същите етапи като тези от предишното сведение. Този миг е началото на втория етап, когато придобива вече напълно конкретна форма на времева зависимост на още един Духовен път в неговото съзнание ще добавим още, че траенето на тези два отделни етапа е времево нанесено и в нашата спираловидна диаграма. Преходът от единия времеви интервал към втория се извършва много скромно, така че човешкото същество, вървящо по духовния път, дори не го забелязва и когато да се спре след няколко месеца и да погледне назад, моментално ще установи и бързо ще осъзнае разликата във времевото влияние.      angeli-raja.eu

 

По този начин се достига до преход на времева зависимост, както е описано на спиралата около фаза номер пет (на спиралата е), или фаза на знака. От тази точка е вече в действие втория времеви етап и тук настава въздействие на двата етапа, вече въведени във вчерашното сведение.  Тук в петата фаза на знака винаги се достига до този преход, както е написано по-горе.  В диаграмата на спиралата това е показано и отново е изобразено само символично. Никога не е зададен точен момент от време, до който се достига, той винаги се премества било напред или назад.

 

Обаче има различна точка в диаграмата на спиралата ,която е в общата скала. Тя е акцисата или още казано линия на съзнанието, която свързва единични фази , винаги завършващи след завъртане на 360 °.  Ще получите за това по-нататъшно разяснение, когато му дойде времето, защо това е точно така, а никога по друг начин.

Сега започваме с първо завъртане в спиралата , означено с а. Видимо е, че в сравнение с другите фази, нарастването на духовното осъзнаване е много малко. Човешкото същество, втелено в материално си тяло тук разучава, тепърва проглежда и се учи на знания – възможно е да се сравни с дете, когато се учи да говори и тепърва опознава света. След преминаване на второ завъртане b нарастването на духовното познание е по-голямо и отново можем да кажем ,че човешкото същество постъпва в детската градина на духовното познание. След следващо завъртане c нарастването на съзнанието е вече доста голямо, понеже човешкото същество е изявило вече своите добри качества и копнеж за духовно познание и също е преминало през цялото основно училище на духа, за да може отново в завъртане d да изяви още качества важни за негово духовно развитие – скромност и неговото познание да нарасне на следващ етап. Може да бъде сравнено с това, че човешкото същество е преминало през средното училище на духа и постъпило в университета, когато във фаза е нараства негово съзнание и то постепенно започва да обръща внимание на влиянието на часовия интервал различно, отколкото в предишните фази, които обяснихме по-горе. Така човешкото същество е обучавано за самия живот и дейността му става друга, когато неговото съзнание още нараства на завъртане f и също е достигнало ниво на духовна съзряване , но все още не е напълно зряло, неговото съзнание нараства отново и човешкото същество се приближава към последно завъртане g, по време на което неговото съзнание нараства най-много и то в тази фаза преминава в зряла духовна възраст.

 

Днес искахме да разкрием оста на растеж на съзнанието в спиралата и сега вече се разделяме с вас, довиждане и лека нощ ви желаем, вашите космически приятели.”

 

 

824. Спирала на духовния ръст. (Приел Ярослав П.)            23.10.1999.     22:15-23:10

Място: Страконице

 

„Отново сме с вас, вашите космически приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас.

 

Днес ще продължим с обяснението за Духовния път от нашия първичен Сътворител на всички и всичко. Най-напред ще си направим кратка и проста схема, според която ще се води по-нататъшното обяснение  на всички понятия тук, в предишните вече въведени сведения:

 

Ниво на духовните светове   -->   Разговори II-ри   -->   7 основни фази.

 

Точно по тази схема ще се води по-нататъшното разяснение на Духовния път на човешките същества, втелени в материалните си тела, тук на вашата мила планета Земя. В схемата са указани всичките понятия , с които работим, за по-добър по-късен преглед.  Сега вече идва ред на самото обяснение на спираловидната диаграма и ще започнем разбира се от началото, когато човешкото същество втелено в материалното си тяло тук на Земята и дори през ум не му минава мисълта за Първичния Сътворител на всички и всичко, понеже човешкото същество е изцяло заето със задължения по своя живот и по този начин е отвлечено от материалното от изпълнението на своята духовна задача.  Нивото на съзнание на човешкото същество все още е същото и не расте.  Другите духовни същества от духовните светове са подготвени обаче и много внимателно наблюдават постъпките на човешките същества, дали няма изведнъж да променят начина си на мислене и дали няма да започнат, по свободната си воля, да учат закономерностите на духа и на Първичния Сътворител на всички и всичко.  Съществата от по-висшите духовни светове са приготвени ВЕДНАГА да помагат на такова човешко същество, което ПРОМЕНИ начина си на мислене. Помощта се състои преди всичко във въздействие на високовибрационно ниво, когато честотата започне да оказва влияние върху протичащите процеси в мозъка на човешкото същество.  Но то не знае нищо за това и следователно зависи единствено и само от НЕГО, дали ще продължи нататък в своя започващ духовен път, или пък ще се върне обратно към предишния си живот, изцяло овладян от материалното.

 

 

Завъртане а – фаза 1-ва ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ

 

Сега стигаме до обяснение на схемата записана в началото на това сведение. Както се знае в духовните светове на първото ниво, тоест луни и планети, душата е подложена на развитие да достигне усъвършенстване на своите качества. В това ниво тя е учена да спазва ЗАКОНА НА ИНТЕТЕЛИГЕНЦИЯТА и да го приема за свой.  Влиянието от духовните светове степен първа на луни и планети достига и до материята тук, на вашата и нашата скъпа планета Земя, когато човешкото същество , което е променило начина си на разсъждение, ДОПУСКА факта в своето материално съществуване, че ИМА БОГ ПЪРВИЧЕН СЪТВОРИТЕЛ НА ВСИЧКИ И ВСИЧКО !  Тук също е демонстрирано въздействието на космическия закон – ЗАКОН НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА от духовните светове, в материалните светове, така както протича според волята на Първичния Сътворител на всички и всичко. Сега ще ви поясним още как тази действителност зависи от първа фаза в спираловидната диаграма на растеж на духовното осъзнаване, означена с буква а.   Вижда се тук също, че за духовното човешко същество крачещо по пътя е необходимо най-напред да узнае, тоест да знае, че без това не може да достигне по-далеч в развитие си. Докато то НЕ ЗАПОЧНЕ да се интересува само от ЗАКОНОМЕРНОСТИТЕ НА ДУХА  и не започне ли трескаво да учи най-разнообразна литература отнасяща се до духовните въпроси, НЕ ЩЕ МРЪДНЕ нито пръст разстояние нататък и непрекъснато ще тъпче на едно място. За това му се притичат на помощ духовни същества от световете на духа на Първичния Сътворител и обратно, и така когато човешкото същество погледне към някакви събития протичащи в неговия живот на Земята, много често не разбира, какво голямо съвпадение тук е повлияло, така че всичко е протекло по определен сценарий и се е осъществило точно така и не иначе.

 

Както вече беше казано, човешкото същество поради това не знае за съществуването на по-висши духовни светове и когато знае, все още се съмнява във възможностите да живеят духовни същества в тези светове. За това има светелна истина,която обаче не е била разкрита до сега пред човешките същества,че случайност е дума произлизаща от вашите светове овладяни от материалното. В духовните светове тази дума не съществува, понеже нищо не е случайност. Всичко така управлява Първичният Сътворител на нас всички и всичко и на всички същества във всички вселени,които съществуват, са на своя духовен прав път, за да се приближат отново към своя Първичен Сътворител.     universe-people.com

 

Нататък съобщаваме още, че времето свързващо материята, тук в тази фаза въздейства  разнообразно. При едни същества това може да трае само няколко години в тяхното материално тяло, докато се справят с първо завъртане по спиралата, при други същества, това трае вече десетки години, а на други ще са необходими още няколко техни инкарнации, или стотици или хиляди следващи инкарнации, докато достигнат до този момент и започнат да работят над своето духовно развитие.

 

Това е вече всичко по тази тема и довиждане и лека нощ ви желаем сега, вашите космически приятели.”

 

 

825. Спирала на духовния ръст.    (Приел Ярослав П.)   25.10.1999.   22:00-23:25 часа.

Място: Страконице.

 

Поздравяваме те днес,след кратко мълчание, ние всички, вашите космически приятели от нашите космически кораби, навсякъде над вас и много се радваме, че днес отново си седнал да записваш. Беше много необходимо да си отпочинеш, понеже силна умора започна вече да ти тежи. Днес вече всичко е наред и за това ще продължим със записването на Духовния път и веднага ще започнем с ниво номер две на духовните светове – планетарни слънца, където душата – астралните тела се усъвършенстват по свободната си воля, за да могат по този начин да крачат нататък по този светъл прав духовен път към първичния Сътворител на нас всички и всичко.  Много е важно да се знае, че свободната воля на тези души е много важна на правия духовен път, понеже където решението не е по собствена воля, там никога няма никакъв духовен ръст. Както е указано в записките за сътворението на безкрайните вселени, във второто ниво на духовните светове влияе вече фаза номер три на вселените – потоци от обекти, а тя ще провери изкусно свободната воля на душите – астрални тела. Сега използваме науката на вашите астрономи, преди да продължим нататък. Записано е във вашата литература по астрология : „ Както на небето , така и на Земята”, което доста добре важи и тук.

 

 

Завъртане b – фаза 2-ра ТРЯБВА ДА ПОИСКАШ

 

Както душата – астралните тела са изпитани на твърдостта на свободната им воля във втора степен на духовните светове на планетарни слънца, също така и космическият закон въздейства върху човешкото същество втелено в своето материално тяло, тук на красивата планета Земя. Човешкото същество постъпва нататък в своето духовно развитие, чак докато РАЗПУКА МАТЕРИАЛНАТА ОБВИВКА свързваща свободното му съзнание и неговите мисли започнат да се отправят към Първичния Сътворител на нас всички и всичко. То трябва да почувства необходимост и неминуемост от правия духовен път САМО, БЕЗ СТРАНИЧЕН СТИМУЛ ИЛИ ЧУЖДО ВЪЗДЕЙСТВИЕ. Щом достигне до светелната еуфория по собствената си свободна воля, веднага се разгъва второто завъртане на спиралата на духовния път, което трае известно време за човешкото същество.

 

Задоволило е страстното си желание за познание и за духовните закономерности на Първичния Сътворител на всички и всичко и напълно е почувствало потребността да бъде част от светелните събития. Към това като заключение ще бъде добавено още, какво е времевото въздействие. Ясно се вижда, че завъртането трае със сигурност по-кратък интервал, отколкото в случая с предишното първо завъртане. То е различно и за всяко човешко същество е разнообразно. На някои нерешителни индивиди може да им отнеме няколко техни инкарнации  в материални тела, най-често обаче човешките същества обикновено се справят за няколко месеца, максимално за една до две години от земния си живот.  Такъв е най-честият случай и преди да продължим нататък, ще направим следната важна бележка:

 

Книгите „Разговори I-ви и II-ри том” и още друга духовна литература,  указана в тези книги,  влияе на човешките същества, които се намират на първо завъртане на спиралата на духовно съзнание, като РАЗКОДИРОВАЧ, помагащ за БЪРЗО РАЗГЪВАНЕ НА СПИРАЛАТА и за духовен ръст на човешките същества, понякога много спонтанен. При много човешки същества може да се случи да се „препънат” и да „стъпят извън” своя духовен път и ще бъдат върнати отново в материалното, по спиралата, но в обратна посока. Това също има функцията на някакво СИТО, за да преминат само тези човешки същества, които ПРИТЕЖАВАТ БЕЗКРАЙНА ЛЮБОВ, СИМПАТИЯ, СМИРЕНОСТ И ТЪРПЕНИЕ В СВОИТЕ СЪРЦА. Отново блика във всички посоки ИСКРЯЩАТА СВЕТЕЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ на Първичния Сътворител на всички и всичко, който с най-чистата си воля управлява и развитието тук, на вашата и нашата мила планета Земя.

 

Днес още ще продължим нататък в нашето разяснение и ще напишем тук за въздействието в духовните светове на трето ниво, където човешката душа – астрални тела се усъвършенстват на ЗАКОНА НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА ,така че да узнават съвършенството и чистотата на Бога – първичния Сътворител и да забравят за своята нескромност или горделивост. Има място  от третото ниво на духовни светове на галактически слънца, където навсякъде кипи живот. Вече и на вас земните хората е известно, че от духовния свят, идват за втеляване на своята душа в своите полуматериални тела, но също така и в материални тела, а точно за това желаем да направим сега по-подробно разяснение.     cosmic-people.com

 

В писанието за сътворяване на безкрайните вселени е записано, че те са носители на зората, втелени тук на вашата и нашата скъпа Земя. Да, всъщност точно така е и сега те не са малко дори. Самата истина е, че на планетата Земя  сега вече живеят 6,3 милиарда души, което за нашия внимателен слушател е нещо много интересно. Защо си мислите , че има такова множество хора ? Отговарям така: „Поради прераждане на планетата Земя. Поради прераждане на глобалното съзнание на всички хора тук на планетата Земя.” Че тук има десет пъти повече хора, отколкото нормалните условията на живот които би могла планетата Земя да предостави, е точно фактът, че инкарнацията на души в техните материални тела е в голяма част по тяхно собствено желание. Душите в духовните светове имат по-голям мироглед, отколкото като дойдат в своите материални тела, поради което виждат напред , в какво могат да участват там,където ще бъдат втелени в бъдеще време. Това също е главната причина, поради която планета Земя сега носи толкова хора. Що се отнася до онези по-горе споменати вестители на зората, от тях на вашата мила и нашата скъпа планета Земя, са се инкарнирали вече доста, конкретно нецял един милярд и на прага на вашето третото хилядолетие перспективно планирано от нашия и вашия първичен Сътворител, че броят на тези хора ще се увеличава и за напред, за да могат да бъдат подготвени добри условия за прераждането на Земята в по-висши дименсии. Първичният Сътворител по такъв начин твори и дава на всички същества, сега и на човешките в материални тела, напълна свобода на решенията. Когато сегашното човечество унищожи планетата си Земя, така че тя стане необитаема, то е само по техен избор и след това сами ще понесат по-нататъшните произтичащи последствия.  Обаче не важи, що се отнася до използването на вашите ядрени техники ! В такъв случай би се наложила много бърза намеса отвън в обичайното ежедневие тук, на планетата Земята, понеже с такова действие би могъл да бъде нарушен по-нататъшен живот в по-нататъшните духовни светове, което космическите закони на нашия и вашия Сътворител не ще допуснат. 

 

 

Завъртане С – фаза 3-та ТРЯБВА ДА ПОСМЕЕШ

 

 

За да можем все пак да приключим с обяснението за духовния път на човешките същества, отново събитието в духовните светове на трето ниво има отражение за творението тук, на планетата Земя. Човешкото същество , което търси по собствена си воля, сега вече е доста жадно за познание и решено да крачи по духовния път обратно към първичния Сътворител на всички и всичко. В земния живот, получава ДАРБА НА ИМПЛАНТ от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, за може да стане по-чувствително към фино-материйните вибрации от нашия и вашия Сътворител.  Това също така символизира завъртане номер три на спиралата на ръста на духовно осъзнаване.  Човешкото същество е принуждавано да се реши, да посмее, да се осмели да крачи нататък по духовния път на правите светлини. Такова човешко същество е също достатъчно подготвено за тази цел и е на по-високо ниво и вече се е усъвършенствало на основния космически закон – ЗАКОНЪТ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА. Първото усъвършенстване на това космическо правило беше, както си спомняте от предишното обяснение, усъвършенстване на души – астрални тела в първото ниво на духовни светове на луни и планети и тогава осъзнаването за съществуването на духовни светове и също Първичния Сътворител в Неговото физическо тяло, което отразява първото завъртане на спиралата на духовно развитие, също наричано познаване или знание за духовните истини.

Като заключение е възможно още да кажем, че третото завъртане по спиралата на духовно познание, за разлика от предишното завъртане, е вече много по-спокойно, когато човешкото същество в светелна еуфория е силно смутено. Също толкова спокойно място има и в четвърто ниво на духовните светове на космически слънца, за което за вас земните хора, чак утре ще напишем още нещо.

 

Сега се разделяме с теб и всички вас , ние всички от космически кораби тук навсякъде над вас и ви желаем лека нощ !”

 

 

826. Спирала на духовния ръст.   (Приел Ярослав П.)   26.10.1999.   22:05-23:05 часа.

Място: гр.Страконице.

 

„Поздравяваме те всички ние, вашите космически приятели, от нашите кораби навсякъде над вас и днес, още преди на преминем към разяснението за четвърто ниво на духовните светове на космически слънца, сега ще допълним още една важна информация към предишните събития.

 

Беше вече написано в миналото съобщение как книгите „Разговори I и II” и още други книги относно духовното знание указано в тях, въздействат като разкодировач върху човешките същества. Тези същества са на духовния си път вече на първо завъртане по спиралата на духовно осъзнаване и чрез влиянието на информации от тези книги при тях се достига до разкодиране и напредване по спиралата с много бързо и спонтанно темпо. Към второто завъртане по духовната спирала искаме сега още да напишем, че човешкото същество се намира в светелна еуфория и много иска по собствена свободна воля да върви по този път. След това второто завъртане трае, когато нейното протичане е спонтанно и по-малко от два месеца, понякога и само две до три седмици и в края на завъртането, човешкото същество работещо в името на  правия духовен път, достига до телепатична комуникация с нас, космическите приятели.     angels-light.org

 

След това е разгънато вече споменатото трето завъртане, тогава човешкото същество е надарено с дарба на имплант от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, което протича в неговото начало, а после човешкото същество е подготвяно за по-нататъшната си духовна задача. Тук вече е нормално използвана телепатична комуникация с нас, понеже така доста се улеснява духовния път на човешкото същество, обаче то трябва винаги да си отваря очите и ушите, за да не пропадне от горделивост и да не се остави да бъде овладяно от собственото его, а с това да си тръгне от своя прав духовен път. Към третото завъртане, в което човешкото същество е посмяло, или дръзнало да върви по пътя на правите светлини от Първичния Сътворител на всички и всичко, остава още да прибавим неговата продължителност в земното време. Тогава неговата продължителност е същата като при завъртане номер две и важи, че ако човешкото същество е било разкодирано от книгите „Разговори” или от указана в тях литература, времетраенето на това завъртане се съкращава само на няколко седмици, както в предходния случай. Беше вече написано, че третото завъртане е вече по-спокойно за човешкото същество, отколкото предишното второ завъртане.

 

 

Завъртане d – фаза 4-та ТРЯБВА ДА БЪДЕШ ТИХ

 

След това обаче продължава в четвърто завъртане, която е отражение, тук на планетата Земя, на четвърта степен на духовните светове на галактически слънца и това е вече много по-спокойна фаза на духовното развитие на човешките същества, втелени в материалните си тела. Сега достигаме до записването относно четвърта степен на духовните светове на галактически слънца. Това е място, където протича както вече се знае, цялостното усъвършенстване на души – астрални тела. Тук душите с всички основни космически закони на нашия и вашия Първичен Сътворител вече трябва да се справят, за да са подготвени съвършено за по-нататъшния си светелен път. Става въпрос за духовния път на човешките същества, тук на планетата Земя втелени в своите материални тела, че след своята подготовка всяко се захваща със своята духовна задача,  която за тях е голяма школа на правия и чист дух. Има задача за човешките същества да работят за останалите човешки същества и то БЕЗКОРИСТНО. В това също има  скрито изпитание за съществата, дали няма да се подадат на жажда за пари и алчност и дали ще изпълнят добре своята светелна задача.

 

Духовната работата е насочена предимно към ТЕЛЕПАТИЧНО ПРИЕМАНЕ на до сега още неразкрити духовни истини пред вас, земните хора, тук на вашата и нашата скъпа планета Земя. Нататък може да бъде СВЕТЕЛНА МЕДИТАЦИОННА дейност, насочена най-вече към помощ на планетата Земя, или на останалите земни хора, нуждаещи се от тази помощ. Накрая е ДУХОВНА СВЕТЕЛНА дейност, отнасяща се до разпространение и подробно разработване на тези духовни истини тук на планетата Земя, така че всяко човешко същество, втелено в материално си тяло, да има възможност да прегледа тези информации и така да пристъпи на правия духовен път към Първичния Сътворител на нас всички и всичко. При духовната работа човешките същества отново са тествани КОМПЛЕКСНО на всичките техни характеристики и ние можем да напишем тук,че става дума за КОМПЛЕКСНОСТ ДОСТИГАЩА ЧАК ДО МОЗЪКА НА КОСТИТЕ. В тази фаза се случва,че голяма част от земните хора ще отстъпят от своя духовен път и са върнати обратно по спиралата и са принудени да чакат новата си възможност дадена от Първичния Сътворител на всичко и всички, от където отново ще се захванат с по-нататъшната си духовна работа. Той вече не протича сам по себе си така спонтанно както в случая описан тук и духовният път е много бавен, за да се справя по-добре човешкото същество веднъж вече напускало пътя. В крайна сметка важи, че бързо не винаги е най-лесно и най-добре.

 

И най-накрая достигаме до самото четвърто завъртане на спиралата, в графа на спирала на духовно осъзнаване означена като d, което за човешкото същество означава нуждата: Да бъдеш тих. По такъв начин се набляга много на най-необходимата нужда на съществата – а именно безкрайна скромност. Има ли човешкото същество достатъчно свойства от този вид, със сигурност ще се справи със своята духовна задача без затруднения и ще достигне по-далеко до по-горните завъртания на спиралата на своя духовен път, за които ще стане дума следващия път. Днес остава още да укажем времевото влияние в четвъртото завъртане. Както беше указано в началото за първото завъртане на спиралата на духовно осъзнаване, същото важи и за четвъртото завъртане, с разликата, че четвъртото завъртане за човешкото същество е границата за отлъчване от неговия духовен път.

 

Написахме вече относно това преди и ето защо ние, всичките ваши приятели от космически кораби навсякъде около вас, казваме довиждане за сега и желаем на всички вас сладки сънища.”

 

 

827. Спирала на духовния ръст. (Приел Ярослав П.) 27–28.10.1999  23:35-00:10 часа.

Място: Страконице.

 

„Поздравяваме те днес в този късен вечерен час ние, твоите и вашите космически приятели от кораби тук навсякъде над вас.

 

 

Завъртане е – фаза 5-та ТРЯБВА ДА ИМАШ ЗНАК

 

Беше вече казано в предишните сведения всичко относно духовния път на човешките същества, вървящи по спиралата на духовното осъзнаване.  Сега достигаме до пето завъртане на спиралата на графа означено като е, от което духовният път започва да става вече по-труден. За петото завъртане ще напишем по-подробно разяснение чак утре, днес ще укажем само толкова,че то завършва със физическа среща с нас, вашите космически приятели. После започва шесто завъртане, а именно f , а после седмо завъртане g, което вече завършва с по-висше изменение - просветление на човешките същества и тяхното превибриране във висшите духовни светове, конкретно в 13-та степен на райовете на ембрионални същества на правия дух, където съществата вече пристъпват, по този начин, към подготовка за навлизането си в световете на божиите първородни.  В съобщение 709 в книгата „Разговори II” е написано следното: „След срещата с космическите приятели, човешките същества ще получат дарби на духа от Първичния Сътворител на нас всички и всичко”. Много опростено е  указано тук, макар че действителността е друга, впрочем много по-сложна. Преди човешкото същество да получи дарби на духа от нашия и вашия Първичен Сътворител, неговото съзнание ще премине през спиралата на духовен ръст цялото шесто завъртане. Това е неговата подготовка за посвещаване на неговата духовна задача, която човешкото същество ще изпълнява нататък.  Да се отдаде на тази задача, човешкото същество постепенно се нуждае да се запознае с факта, как правият и чист дух може да твори тук на нивото на физическите светове. Такова усъвършенстване и учение на новите факти може да трае известно време, обаче твърдо фиксирано време и за това ще напишем по-нататък.     angels-heaven.org

 

За по-голяма пълнота ще укажем, че със започването на пето завъртане на спиралата на ръст на духовно осъзнаване, в зависимост от духовната работа на човешките същества, ще се отместим вече от по-горе указаната пояснителна схема, тъй като в петото завъртане, вече започва да влияе I-ви етап на духовно развитие на човешките същества, което съдържа седем степени на развой и завършва, чак когато човешкото същество премине през цялото шесто завъртане. След него започва паралелно етап II-ри, обхващащ седем сезона и с него завъртането на спиралата на духовно осъзнаване номер седем, водещо чак до просветление на човешкото същество и неговото превибриране в по-висши светове. Тук, на последното завъртане също нараства духовното осъзнаване на човешките същества на най-голяма възможна степен. По време на духовната работа човешкото същество е вече посветено на своята духовна задача и също така изобилно работи за останалите човешки същества в по-голямата част от своя живот и постепенно и отново лека полека е подготвяно за своето просветление, чак до достигане на блестящата точка на своя духовен път, към края на спиралата на духовно осъзнаване. От всичко това се вижда как духовните светове се проектират върху физическите светове. В случая се съдържат 12 степени на светове на ембрионални същества на правия дух в две завъртания от спиралата на духовно осъзнаване на човешките същества, втелени в своите физически тела на вашата и нашата мила планета Земя. Следващо обяснение за всички земни хора, що се отнася до пето завъртане, ще добавим чак утре.

 

Сега вече си казваме довиждане и сме с вас непрекъснато и постоянно с космическа любов. Вашите космически приятели ви желаят лека нощ”

 

 

828. Спирала на духовния ръст    (Приел Ярослав П.)   28.10.1999.   22:10-22:50 часа.

Място: Страконице.

 

Поздравяваме те тази вечер отново ние, всичките ваши приятели от космически кораби тук навсякъде над вас. Днес веднага пристъпваме към записването на вчерашното съобщение, за това послушай сега по-нататъшна информация за пето завъртане е, наричано фаза на знака. В тази фаза човешкото същество е вече изцяло успокоено и продължава нататък по духовния си път в тишина и хармония. Целта на петата фаза е среща с нас, вашите космически приятели, което за човешкото същество със сигурност е много изкусителен факт. По този начин обаче то се впуска в опасността на своето его, което може да бъде бута човешкото същество напред, на всяка цена. За него е добре, когато изцяло се успокои и съсредоточи в мислите си само над светлината на  Първичния Сътворител на всички и всичко. За човешкото същество това е доста труден тест за неговата търпеливост и накрая то започва наистина да жадува за среща с нас, космическите приятели. Сега за малко ще спрем и ще ти разкажем нещо за тази среща.

 

Най-напред, ще разясним факта, че срещата не е необходимо да бъде под формата на материален, тоест физически контакт. Човешките същества, вървящи по духовния прав път, вече имат редица способности, които хората неработещи духовно изобщо нямат, а ето ,че се предоставя възможност за среща с нас на вибрационно ниво, което за нас е по-изгодно, защото тогава няма опасност от груби вибрации за нашите материализирани тела. Срещата после протича изцяло нормално на мястото за контакт, някъде в природата, където човешкото същество ни забелязва и ни наблюдава чрез вътрешното си зрение. Комуникацията протича телепатично спонтанно и при срещата могат да присъстват и повече хора, срещата е била предназначена за тях. Няма правило,че всички тези хора трябва да имат отворено своето вътрешно зрение. Достатъчно е и служи добре, дори когато само един от тях има отворено вътрешно зрение. Обаче важи правилото, че всички тези хора са допринесли за срещата и са подходящо подготвени, намиращи се сега на спиралата на духовно осъзнаване на пето завъртане, наречено знак. Ние обаче използваме този термин без да казваме нещо по-специфично.  Е, добре тогава, защо знак? Човешките същества, намиращи се в тази фаза вече много добре знаят защо вървят, понеже на духовен си път в тази фаза могат да наблюдават и със своето физическо зрение много от нашите пъстри светлини, и блестящо бели. Също така много от нашите прелети са наблюдавани често и не на последно място хората, които имат активирано вътрешно зрение, виждат и нас, вашите космически приятели, чрез вътрешното зрение, макар още някак замъглено.  Образът ще се проясни след личната среща на вибрационно ниво на мястото за контакт в природата. Това е всичко за срещата с нас и петата фаза на знака и остава още да вметнем връзката с  духовните светове на нашия и вашия Първичен Сътворител.

 

С петата фаза на знака е също свързан, както беше вече указано по-горе, светът на духовното слънце, в който е изпробвана безкрайната търпеливост на душата – астрални тела, намиращи се в латентно състояние на духа. На пръв поглед е много очевидно, как духовните светове отново са проектирани върху вашите материални светове и всичките събития отново управлява Първичният Сътворител на нас всички и всичко.

 

На края остава още да допълним времевата зависимост, тук във фазата на знака, че отново следва цяла поредица от възможности, колко дълго човешкото същество ще работи над духовно си развитие.  Времевият период в тази фаза още в началото не е важен за човешкото същество. С течение на времето, човешкото същество ще премине през определен интервал, а после, когато погледне назад към духовния си прав път, ще усети че времето, на което до сега не е обръщало внимание, ще стане за него определящо. То все пак трябва смирено да крачи по своя духовен прав път и неговата задача в по-нататъшния му духовен път е да се издигне над крайъгълния камък на времето и по такъв начин да продължава да работи за Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

Това е вече всичко за днес от нас, лека нощ ви желаем ние всички от космическите кораби навсякъде над вас.”

 

 

829. Спирала на духовния ръст – времева зависимост.

(Приел Ярослав П.)    29-30.10.1999 г.   23:35-00:20 часа.

Място: Страконице.

 

Отново сме при теб сега, ние космическите приятели на вас всички, от нашите кораби тук навсякъде над вас и много се радваме, че отново си седнал да записваш.

 

Днес, още преди да започнем да пишем относно първа степен от I-ви етап от спиралата на духовно осъзнаване, ще се върнем назад към предишното завъртане на спиралата и ще разясним определената времева зависимост, която все още не е била изложена. Отнася се вече до първо завъртане на спиралата, завъртане на знанието. При нея вече беше указано определено времевото въздействие обхващащо също широко разгъване на часовите измерения. Към това сега може да споменем, че времевият интервал също въздейства, макар че има една причина, която след това напълно ще промени времевото въздействие. При второ завъртане на спиралата указахме нейното ускоряващо въздействие, когато на помощ идват книгите „Разговори I-ва и II-ра” и още други указани в тях духовни книги. После човешките същества крачещи по духовния си път достигат до ускорение на духовния път, което преди се е намирало в първо завъртане на спиралата на духовно осъзнаване.

 

Точно това ще допълним сега. Има една възможност за човешките същества, тук на вашата и нашата скъпа планета Земя, втелени точно сега. Има такава възможност, че човешкото същество досега e без духовен път, а с това духовно бездейства, щом обаче точно тези книги пробудят у него силна жажда за познание на правите светлини на Първичния Сътворител на нас всички и всичко, веднага се разгъва спиралата на ръста на духовно осъзнаване на човешкото същество с много бързо темпо и след това човешкото същество преминава първо завъртане дори и за нецяла година, или само за половин година. Това вече е много забързано развитие и човешкото същество крачи нататък така спонтанно в следващите завъртания, означава 2-ро, 3-то, 4-то и накрая и петото – на знака – означено с е, при което още не сме указали неговото конкретно обвързване с времето. За четвъртото завъртане важи отново онова, което за първото и развитието тук е забързано и в случай, че човешкото същество е било разкодирано чрез „Разговори” до първо си завъртане. За разлика от предишния случай, когато е започнало да жадува за духовно познание , без да се е интересувало много за това преди, различава се само по времетраене на първото завъртане, което в случая трае повече време, а то беше вече посочено в началото на съобщението.

 

Петото завъртане е свързано с времето по следния начин: Предимно това е фаза от спиралата, където се достига до ПРОМЯНА на усещането за времево въздействие върху духовното развитие на човешкото същество, вървящо по духовния си път. В петата фаза то само още не осъзнава изцяло прехода или промяната. Времевото въздействие се различава едва по-късно на своя духовен прав път, водещ към светлините на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Конкретното времетраене на петото завъртане е подобно, както при завъртанията едно и четири, щом човешкото същество му било дадено начало на неговата духовна работа от книгата „Разговори”, когато вече се намира на първо завъртане на спиралата на духовно осъзнаване, или изобщо още не е започнало да работи. Това за сега е вече всичко относно времевото въздействие и сега ще напишем още нещо за I-вия етап на духовно развитие вмъкната свободно в спиралата на ръст на духовно осъзнаване в нейната пета фаза.     ashtar-sheran.org

 

Етап I-ви започва по този начин със степен номер едно, наричана също степен на вяра и смиреност. Това развитие отново е важно за всяко човешко същество, крачещо по духовния си път. Също така човешкото същество само разпознава новата тенденция на духовното въздействие, което в началото на тази степен до отличителна мярка му влияе и му създава още мисли, така че да може да бъде подложено на следващи духовни изпитания в тази степен.

 

Това е вече всичко за днескашното въведение относно темата, а сега вече се ви казваме довиждане. Лека нощ ви желаем на всички, ние вашите космически приятели от нашите кораби навсякъде над вас”

 

 

830. Спирала на духовния ръст.   (Приел Ярослав П.) 30.10.1999.    22:40 -23:30 часа.

Място: Страконице.

 

Поздравяваме те тази вечер отново ние, вашите космически приятели от космическите кораби тук навсякъде над вас и днес веднага продължаваме с вчерашното съобщение и ще обясним, как човешкото същество крачещо по своя духовен прав път е изпитано в първата степен на I-ви етап наречен степен на вяра и смиреност.

 

Тук има много силно въздействие на мисловни импулси такива, които доста изкусно проверяват дали човешкото същество има своя вяра в правите светлини на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Дадено е така, че в случая на духовния прав път става дума за тази вяра, чиито градивен камък е любовта. Не става дума за фанатична вяра, която е предназначена в най-добрия случай за егото на самото човешко същество, в най-лошия случай за друго човешко същество, което използва фанатичната вяра за овладяване на своите жертви. Таке е дадено обаче, че не става дума за фанатична вяра, с която протича тук самото събитие. Винаги много строго е спазван космическия закон за свободната воля, или иначе казано така то самото иска да постъпи и по така да изникне от светелната работа и узнаването на следващия космически закон – закон за интелигенцията, понеже човешко същество само разбира много добре, какъв е духовния прав път, а чак до мозъка на костите само ще почувства безкрайната интелигенция на Първичния Сътворител на нас всички и всичко.  После в тази степен отново е водено от нашите наставления, приемани телепатично относно своята главна духовна задача, обаче чак след като докаже, че в сърцето си има права вяра, от чиста любов и заедно с това ще почувства интелигенцията на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Към края на тази степен получава по-нататъшна тема за своята дейност и по-късно достига до лична среща с нас, вашите космически приятели, протичаща според по-горе вече указаните две възможности. С това приключва също и петата фаза от спиралата на духовното осъзнаване.

  

 

Завъртане f – фаза 6-та ОСЕЗАНИЕ

 

и започва шеста фаза f наречена осезание, по време на която постепенно се достига до посвещаване на човешкото същество на неговата духовна задача. Написано е, че човешкото същество ще получи по-нататъшна тема за своята дейност. С това се има предвид отново доста конкретна духовна работа на човешкото същество, така че говорим за трите вида работа:

 

1.  Било то МЕДИТАЦИОННА СВЕТЕЛНА РАБОТА

2. или ВАЖНА ДУХОВНА РАБОТА основана на ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ДУХОВНИ ИНФОРМАЦИИ, които до сега не са предадени на вас хората, тук на вашата и нашата мила планета Земя.

3. накрая е ДУХОВНАТА РАБОТА наричана от нас ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННА, което значи работа с духовни информации, тяхното изготвяне, степенуване и осъществяване на разнообразни възможности за тяхното разпространение, така че да бъдат на разположение след това на всички човешки същества инкарнирани тук на скъпата планета Земя, щом тези същества проявяват интерес към тях.

 

 

Завъртане f – фаза 6-та ОСЕЗАНИЕ:

1-ва степен на ВЯРА И СМИРЕНОСТ

 

От това развитие се вижда, че отново следва точно определена времева линия. Първа степен от I-ви етап на вяра и смиреност вече има конкретно времетраене – именно седем ваши земни пълнолуния и през това време нея човешкото същество е  преориентирано към промяна в неговото усещане за протичане на времето. Тук е завършена също петата фаза на спиралата с това, че се реализира лична среща с нас, космическите приятели. По-горе беше указано обаче, че преходът на I-ви етап на развитие в петата фаза, тоест на знака, е времево сбит иначе казано сгъстен, а щом трябва да се стигне до лична среща с нас, вашите космически приятели винаги на края на първата степен на вяра и смиреност на I-вия етап на развитие, би означавало също, че преходът не би могъл да бъде сбит нито сгъстен, понеже въпросната първа степен на вяра и смиреност има фиксиран времеви период – от седем пълнолуния също както следващите степени на I-ви етап на развитие. Закономерността на часовото сбиване се основава на това, че личната среща с нас, вашите космически приятели, може да бъде и значително по-късно отложена. Беше писано, точно първия вариант казваше, как може да се осъществи. По-нататък срещата може да бъде предвижена във втората степен – на подготовка, или трета степен – на извисяване, а накрая чак четвърта степен на дейност. От тук също произхожда времевото сбиване или сгъстяване при навлизането или прехода на I-ви етап на развитие в пета фаза, на знака.

 

Това е всичко за днес от нас, вашите космически приятели и сега вече ви казваме довиждане и ви желаем приятни сънища. Лека нощ.“

 

 

831. Спирала на духовния ръст – падения. (Приел Ярослав П.) 31.10.1999. 22:05-22:50  часа.

Място: Страконице.

 

„Поздравяваме те тази вечер отново ние, твои и вашите космически приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас и веднага ще продължим със следващото записване за Духовния път.

 

Сега чуй много важна информация за духовното развитие на човешките същества, които са съзрели на своя път към светлините на Първичния Сътворител на нас всички и всичко точно до мястото, където започва да се разгъва шеста фаза на спиралата на духовно осъзнаване – осезание. Човешките същества се намират на прага на степен от I-ви етап на своето духовно развитие и също вече им беше разкрито, с каква задача ще се занимават в бъдеще при навлизането във втората степен.     andele-nebe.cz

 

За човешките същества е най-нужно да узнаят, че навлизат във вече много духовно напреднал път, където важи правилото, че всяка тяхна грешка, било то съзнателна или несъзнателна, ще бъде изкупена в няколкократен размер. Тук, в тази фаза щом човешкото същество направи грешка и пропадне или отстъпи от своя духовен прав път, ще свърши много лошо и значително ще си усложни по-нататъшното своето духовно развитие.

 

В общия случай е в сила истината,че щом човешкото същество е отпаднало от прекалено тежки изпитания на спиралата на духовно осъзнаване в четвърта фаза – бъди тих, неговото пропадане обратно по спиралата не е така дълбоко, както когато това му се случи чак в шестата фаза. Добре е за всички човешки същества крачещи по духовния път, да запомнят това, и да избегнат каквито и да е техни грешки.  

 

Сега можем тук да укажем, до какви грешки могат да достигнат човешките същества по пътя:

(1)

Първата може да бъде например човешкото същество да пропадне от горделивост, че е стигнало далече, после,следва много бързо пропадане назад по спиралата.

 

(2)

Втората и също опасна е да пропадне от алчност и жажда за пари или имоти – отново следва много бързо пропадане назад по спиралата.

 

(3)

Следващата, трета по ред е човешкото същество да започне да си угажда и да се отдава изцяло неподходящо и излишно на удоволствия от светския живот. Трае кратко време, преди да пропадне от своя духовен път обратно по спиралата.

 

(4)

На края е последната четвърта и МНОГО КОВАРНА грешка. Има възможност, такава че човешкото същество се оставя да бъде овладяно от ОВЛАДЯВАЩИ МИСЛОВНИ ИМПУЛСИ ОТ СИЛИТЕ НА ТЪМНИНАТА, които след това му нашепват своето желание. По този начин човешкото същество не крачи по спиралата на духовното осъзнаване, водеща към Първичния Сътворител на нас всички и всичко, но напълно в друга посока, понеже се е оставило да бъде овладяно от нечисти сили. След това то може да запази някои свои необичайни способности (!), въпреки това вече не работи с тях за Светлината и в помощ на останалите човешки същества, ала само за своето благо и могъщество над останалите същества. Това също е най-коварният пример, при който човешкото същество си мисли колко е на високо и как има извънредни способности, при което обаче не наблюдава, как пропада все повече и  повече на контрастиращата противоположна страна на силите на светлината.

 

Нека това вече е всичко относно тези грешки, които бяха така конкретно указани, за да послужи като съвет на човешките същества, крачещи по своя духовен път,  от които трябва да се пазят, за да не отстъпят настрани от своя прав духовен път.

 

 

Завъртане f – фаза 6-та ОСЕЗАНИЕ:

2-ра степен на ПОДГОТОВКА

 

Сега вече ще започнем да пишем увода на втората степен от I-ви етап на развитие – на подготовка. По-горе вече беше написано, че при навлизането в тази степен човешкото същество отново изпълнява още една своя духовна задача. Онзи,който си я изпълни, постъпва нататък в своето познание и постепенно и бавно е подготвян за своята главна духовна задача, на която ще бъде посветен в седмата степен от I-вия етап на развитие. Тук подготовката в чиста фаза е правена само теоретично под формата на телепатични съобщения от нас, космическите приятели. При голяма част от човешките същества също тук, на прага на втората степен започва да се отваря тяхното вътрешно зрение.  Някои обаче вече го имат отворено, понеже са използвали напълно тази дарба на духа от Първичния Сътворител на нас всички и всичко при срещата с нас, космическите приятели, протичаща на вибрационно ниво. При тези същества, които преди това вече са имали своето активирано вътрешно зрение, точно в този момент може да пристигне първи опит с видение от най-чистите дарби на духа, при което например е замислено видение на аурите на дърветата и техните близки земни хора. Това още не е мигът  в който е напълно видимо, обаче е първи опит с тези дарове на духа. Останалите човешки същества непрекъснато работят над усъвършенстването на видението чрез вътрешното си зрение. За да могат после да получат, по-висши дарби на духа, давани им от Първичния Сътворител на нас всички и всички.

 

Това искахме да предадем днес на вас , земните хора, ние , вашите космически приятели и сега ви казваме довиждане на всички вас и дочуване, до следващия път когато отново много ще се радваме. Лека нощ.”

 

 

832. Спирала на духовния ръст.  (Прието от Ярослав П.)  1.11.1999. 21:50-22:25 часа.

Място: Страконице.

 

Поздравяваме те днес ние, вашите космически приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас и сме много радостни, че отново си седнал на масата за записването относно Духовния път от Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

Днес ще започнем с обяснението на вчерашното съобщение относно втората степен – на подготовка от I-вия етап на духовно развитие на човешките същества тук, на вашата и нашата мила планета Земя по този начин втелени в материални тела. Най-напред ще изложим една много важна закономерност, която можете да наричате за тази фаза на духовно развитие – ЗАКОНОМЕРНОСТ НА ЕДИНСТВОТО. Това сега за нас е ново понятие и ние веднага ще го разясним по-подробно. Закономерността е важна, отнасяща се до духовния път на човешките същества, крачещи до момента по спиралата на духовното осъзнаване. Закономерността на единството въздейства едва тук във втората степен – на подготовка на духовния път на всички човешки същества, понеже всичките същества крачат по този път според същите установени за тях закономерности. По-горе беше указано, че на човешкото същество е било вече разкрито, за каква главна духовна задача, щом като издържи на своя духовен прав път към Първичния Сътворител на всички и всичко, ще бъде посветено, обаче това ще започне да се прави в очевидна степен чак от трета степен – на извисяване от I-вия етап на развитие. До момента човешките същества са били подготвяни под въздействие на еднакви за всички закономерности, а за това и закономерност на единството.

 

Това беше обяснението на новото понятие и сега ще въведем следващо понятие, неизвестно на вас – ЗАКОН НА ПОЛЯРНОСТТА. Отново е много важно да се укаже по повод, че човешките същества са вече на доста висока степен от своето духовно развитие и в момента изобщо не предполагат не само как функционира тази духовна действителност, ами че изобщо съществува. Въпреки това се срещат с въздействието на ЗАКОНА НА ПОЛЯРНОСТТА още от своите ранни детски години, понеже този закон се проявава в материалните светове най-много и научава човешките същества на смиреност и толерантност, правият им духовен път е много улеснен. Ще обясним още по-подробно ЗАКОНА НА ПОЛЯРНОСТТА – е изпълнението на космическия ЗАКОН за СПОКОЙСТВИЕ И ХАРМОНИЯ, който всъщност има много силно въздействие в духовните светове.  Космическият ЗАКОН ЗА МИР И ХАРМОНИЯ се проектира в материята по неговата природа, която трябва да води човешките същества към съвършенството. Човешките същества трябва да предприемат необходимо развитие в материалното а трябва да водят човешките същества, чрез техните добри черти на характера, към изпълнение на космическия мир и хармония.     andelenebe.cz

 

Така беше обяснено още едно важно понятие и за заключение към втората степен на подготовка ще укажем и ще подчертаем, че човешкото същество е обучено тук, под формата на телепатични съобщения от нас,  вашите космически приятели , за това как в неговото духовно развитие въздействат тук указаните две закономерности и как при него също в тази степен е активирано вътрешното му зрение, което му служи много нататък по духовния му път, обратно към първичния Сътворител на нас всички и всичко. Това е вече всичко от нас, до чуване, до следващия път, беше ни приятно, всичките ваши приятели от космически кораби тук навсякъде над вас. Лека нощ.”

 

 

833. Спирала на духовния ръст.   (Приел Ярослав П.)   2.11.1999.   21:55-22:40 часа.

Място: Страконице.

 

„Днес отново сме при теб ние, вашите космически приятели от космическите кораби тук навсякъде над вас и днес ще продължим да ти предаваме по този начин още информация относно Духовния път от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, за всички вас земните хора, предавана тук на вашата и нашата скъпа планета Земя.

 

 

Завъртане f – фаза 6-та ОСЕЗАНИЕ:

3-та степен на ИЗДИГАНЕ

 

Беше вече написано за това, как е активирано вътрешното зрение на човешките същества във втората степен – на подготовка от I-вия етап на духовно развитие. След това, разполагайки вече с тази дарба, съществата постъпват в трета степен – извисяване, където ще бъдат надарени с дарби на духа от Първичния Сътворител на нас всичко и всички. В третата степен следователно всички човешки същества крачещи по своя духовен прав път обратно към правите светлини на Първичния Сътворител ще получат конкретни ДАРБИ НА ДУХА. Преди всичко това е дарба за виждане на аурите на близките земни човешки същества, после дарба за взаимна телепатична комуникация с други човешки същества и накрая и дарба на духа за най-висши лечителски способности, дадени по най-чистата воля на Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

Тук се спираме и ще напишем още нещо по-детайлно относно това. За първите две дарби на духа е нужно да се напише, че всички  човешки същества крачещи по духовния прав път ще използват тези дарби. После нещата протичат така, че в третата степен човешкото същество най-напред е надарено с една дарба на духа от по-горе указаните две, от който най-често бива дарба за виждане на аури, много важна за човешките същества на техния духовен прав път. После самият Първичен Сътворител на нас всички и всичко решава дали да надари човешкото същество с още една дарба за телепатична комуникация с други човешки същества или още казано това е единствено и само по Негова най-чиста воля, понеже Той самият най-добре знае, какво е необходимо на човешкото същество.

 

После идва време за получаване на още една дарба на духа – необичайни лечителски способности от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, която обаче е предназначена само за някои човешки същества и се прави според следната идея: Всичките човешки същества крачещи по спиралата на духовно осъзнаване по своя духовен прав път обратно към Първичния Сътворител на нас всички и всичко и всяко едно същество в седма степен – посвещение ще работи над своята духовна задача предназначена за него от Първичния Сътворител. В третата степен – на изгидане ще получи, въз основа решение на Първичния Сътворител на нас всички и всичко, тези дарби на духа, потребни при неговата духовна работа и то според духовните дейности на Светлината, за които по-късно ще бъде посветено, за да може и нататък да крачи по своя духовен прав път. Трите духовни дейности на Светлината са:

 

1. Медитационна работа на Светлината.

2. Лечителска работа на Светлината.

3. Телеинформационна работа на Светлината.

 

От това, колко далече човешките същества вървят по своя духовен прав път, протича за всички тях още една съвместна дейност на Светлината:

Светелна работа за предаване на информации, досега неразкрити пред вас, хората тук на нашата и вашата скъпа планета Земя. Това е БЕЗКОРИСТНА РАБОТА, служеща на всички земни хора, втелени в своите материални тела на планетата Земя.

 

Това е вече всичко за днес от нас и сега ви казваме довиждане на всички, ние вашите космически приятели, довиждане и лека нощ.“

 

 

834. Спирала на духовния ръст.     (Приел Ярослав П.)  4.11.1999.   21:45-23:00 часа.

Място: Страконице.

 

„Поздравяваме те тази вечер отново ние, твоите и вашите космически приятели от нашите кораби тук навсякъде над вас и днес ще довършим писането относно трета степен – на издигане и ще започнем да пишем относно четвъртата степен – на дейност.

 

Вече знаем как човешките същества получават, на техния прав духовен път, дарби на духа според правила зададени от Първичния Сътворител на нас всички и всичко.  В предното съобщение беше вече написано, че самият Сътворител това така управлява и по такъв начин всичко произхожда в светелната йерархия. Да, самият Първичен Сътворител я управлява, въпреки че не взема индивидуално решение за всяко същество, понеже това отново е управлявано от вече обявените преди закономерности на най-чистия дух и ето как:

 

В началото на трета степен – на издигане човешките същества, крачещи по духовния път са надарени с дарба за виждане на аурите на близките си земни хора и виждането има три качествени степени:

 

a) напълно

b) частично

c) основно

 

 

a) НАПЪЛНО

 

Напълно виждане на аурите на близките си земни хора тук ще получат тези хора, които в седмата степен ще бъдат посветени на светелна ЛЕЧИТЕЛСКА работа. Тези също ще бъдат още надарени, в третата степен, със следваща дарба на духа, която е дарба за необичайни лечителски способности.

 

b) ЧАСТИЧНО

Частично виждане на аурите на близките си земни хора ще получат тези човешки същества, които в седмата си степен ще бъдат посветени на светелна МЕДИТАЦИОННА работа, с което е свързано и възприемане на ярки цветове и хармонични тонове. На тези същества във втората фаза на третата степен е дадена дарба на духа за необичайни лечителски способности. Тя обаче цели цялостно хармонизиране и успокоение на материалните тела и души на техните близки земни хора. От това се вижда, че става дума за прилагане на влияние на лечителски способности с използване на хармонизация на мислите на хората и материалните им тела чрез въздействие с успокояващи вибрации, медитация и лекуващи тонове и цветове. 

 

c) ОСНОВНО

Накрая основно зрение ще получат човешките същества, посветени в бъдеще на светелна ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННА работа. Основното зрение е напълно достатъчно на тези човешки същества, понеже те са предназначени за светелна телеинформационна работа, а в този случай за тях е важно само да съзират мислите на близките си земни хора, така че да познаят , как мислят хората в дълбините на своите сърца – или иначе казано какви са те, понеже това, което човек казва сам за себе си или за другите, нищо не разкрива за чистотата на неговото сърце. После във втора фаза на 3-та степен от Първичния Сътворител е предоставена дарба на духа за телепатична комуникация с останалите човешки същества предназначена за тези същества за светелната телеинформационна работа.

 

 

Това е всичко относно обяснението на закономерността за даряване с дарби на духа от Първичния Сътворител на нас всички и всичко и към това сега ще напишем още като заключение нов факт, който ще бъде разяснен щом се върнем към миналото обяснение – за въздействието на ЗАКОНА ЗА ЕДИНСТВОТО. Видимо е, че тук в третата степен – на издигане човешките същества вече са РАЗДЕЛЕНИ  според това, на каква светелна работа по-късно ще бъдат посветени. ЗАКОНЪТ ЗА ЕДИНСТВОТО е въздействал още във втората степен при техния духовен път и тук в третата степен приключва неговото въздействие и започва въздействието на следващ закон – ЗАКОНЪТ ЗА СВЕТЕЛНА ПЪСТРОТА.

 

От третата степен човешките същества крачещи по своя духовен прав път обратно към светлините на Първичния Сътворител на нас всички и всичко са подготвяни въз основа на новия ЗАКОН ЗА СВЕТЕЛНАТА ПЪСТРОТА, когато както беше вече указано, човешките същества са разпределени на три основни групи според това на каква светелна работа ще бъдат посветени. Разнообразието от духовен път и светелна работа на човешките същества е такова, че не е възможно в това писание цялостно да се представи.  Тогава книгата би била много обемна по съдържание, а ние ще представяме и нататък най-важните черти на духовния прав път и ще станат предмет на по-подробно записване следващи отделни съобщения от нас за вас земните хора, телепатично приемани, понеже това е вашата задружна светелна работа.

 

 

Завъртане f – фаза 6-та ОСЕЗАНИЕ:

4-та степен на ДЕЙСТВИЕ

 

 

Сега обаче вече ще преминем към обяснението на следващата четвърта степен от I-ви етап от духовното развитие на човешките същества. Със степента на действие, което дава началото на действията на човешките същества точно от получените даровете на правия дух в научаване на напълно нови принципи. Това не е само учение за работа с предадените дарове на духа, но и за разбиране и усвояване на нови ЗАКОНОМЕРНОСТИ – на СВЕТЕЛНАТА ПЪСТРОТА и на още други по-задълбочени познания и главно усещане на ЗАКОНА за ПОЛЯРНОСТТА, което ще ги води към изпълнението на КОСМИЧЕСКИЯ ЗАКОН ЗА СПОКОЙСТВИЕ И ХАРМОНИЯ  към края на правия им духовен път.     vesmirni-lide.cz

 

Това е всичко за този ден като увод към четвъртата степен – на действие и сега вече се разделяме с теб и с вас ние, вашите приятели от нашите космически кораби навсякъде тук над вас. Лека нощ.”

 

 

835. Спирала на духовния ръст.  (Приел Ярослав П.)   5.11.1999.    21:15-22:35 часа.

Място: Страконице.

 

„Поздравяваме те днес всички ние, вашите космически приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас и много се радваме, че отново си седнал на масата с писалката да записваш нататък относно Духовния път от Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

Вчера в края на съобщението беше написано за това, как човешкото същество втелено в материално си тяло, тук на планетата Земя, се учи на нови закономерности, с които е било запознато. Настъпва подходящият момент за въвеждане на по-подробна спецификация на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ПОЛЯРНОСТТА, за която стана дума в предишното съобщение. Както вече ви е известно, тази закономерност научава земните хора, крачещи по духовния прав път, на смиреност и безгранична толерантност.  В зависимост с това се натъкваме на нов факт, все още неразяснен,  въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ПОЛЯРНОСТТА е видимо, щом само едното същество от тях е на своя духовен път, а другото до сега почива непробудено в материалното. Това е обаче в случая, щом по духовния прав път обратно към светлините на Първичния Сътворител на нас всички и всичко крачи само едно същество, и то, така че е самотно и няма никакъв партньор – принадлежащо към него близко човешко същество дуал. Относно това сега ще представим по-дробно изяснение, тъй като вече тук доста силно въздейства ЗАКОНОМЕРНОСТ НА СВЕТЕЛНАТА ПЪСТРОТА.

 

Вече знаем, че целта на тези човешки същества е да извървят духовния прав път по спиралата на духовно осъзнаване към ПРОСВЕТЛЕНИЕТО – БЛЕСТЯЩТАТА ТОЧКА. Щом крачат по духовния път две човешки същества, които са ВЗАИМНО БЛИЗКИ, това е в случая, когато техния път минава по спиралата на духовно осъзнаване, описана тук и щом тези същества съзреят по пътя чак до просветление в материалните си тела, после ще се окажат, след дуалното си сливане, в 13-та степен на Райовете на ембрионални същества на правия дух. Щом обаче едното същество крачи по духовния си прав път, а другото е приспано от материалното, тоест човешкото същество крачи само, без партньор-дуал, започва силно да въздейства ЗАКОНОМЕРТНОСТТА НА СВЕТЕЛНАТА ПЪСТРОТА, която също ще промени духовния път на тези същества, а то ето как. За крачещите съществата са в сила още две ЗАКОНОМЕРНОСТИ:

 

1.  ПРОДЪЛЖЕНИЕ

 

ЗАКОНОМЕРМНОСТТА въздейства върху духовния път на човешките същества от първа фаза чак до пета фаза, когато постепенно започва въздействието на 2-рата ЗАКОНОМЕРНОСТ. Постепенно тя приижда поради това, че в петата фаза на спиралата на духовно осъзнаване навлиза I-вият етап от духовното развитие на човешките същества носещ своите 7 степени. Как въздейства тук течението на времето и приключването на петата фаза, беше вече указано в предишното обяснение. Към това още ще допълним факта, че под въздействието на тази закономерност при вървящите по духовния прав път човешки същества отделните фази протичат за много по-дълъг времеви интервал, отколкото беше указано при обяснението на спиралата на духовно осъзнаване в началото на това писание. За колко голям часовия интервал става въпрос няма да споменаваме, тъй като това отново е доста индивидуално.

 

2.      СМЕСВАНЕ

 

ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА СМЕСВАНЕ започва да въздейства чак в пета фаза – на знака на спиралата на духовно осъзнаване на човешките същества, а главната светелна задача е да се изложи нагледно тук въздействието на тази закономерност при духовния път на човешките същества така крачещи усамотени към Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Тази закономерност започва да въздейства върху духовния път на съществата, винаги от третата степен – на издигане от I-ви етап на духовното развитие на човешките същества, понеже тук започва да въздейства също  ЗАКОНЪТ ЗА СВЕТЕЛНА ПЪСТРОТА. Времевият интервал от седем пълнолуния обаче е спазен тука, а така и в предишните две степени. Въз основа на въздействието на ЗАКОНА ЗА СВЕТЕЛНАТА ПЪСТРОТА в тази степен се достига до смесване на всичките три степени, понеже човешкото същество, крачещо по духовния си път в цялото събитие е само и няма да получи никаква помощ от ближния си човек-дуал, понеже той не е с него на духовния прав път, тъй както е самото то. ЗАКОНЪТ ЗА СМЕСВАНЕ по такъв начин още задълбочава въздействието си, щом човешкото същество се навлезе в следващата степен – четвърта – степен на действие, където въздейства върху него ЗАКОНЪТ ЗА ПОЛЯРНОСТТА и то отново няма никакъв близък човек, с когото би могло да изучава смиреността и толерантността, плодове на този закон. Това отново влияе на човешкото същество чрез още по-голямо взаимно смесване на всичко с всичко, отколкото дотук, въпреки това Първичният Сътворител на нас всички и всичко помни всичките човешки същества, крачещи обратно към него, по своя свободна воля и на всичките същества, които усамотено крачат по духовния си път, изпраща такава светелна помощ, че след изтичането на необходимото време, което е точно седем пълнолуния, човешките същества постъпват в пета степен – на спокойствие и хармония, където на всички същества е помагано също и от нас – съществата на Светлината във всички вселени, които съществуват и така те могат вече да крачат самостоятелно и по-нататък по своя духовен път по спиралата, водещ чак до тяхното просветление.

 

Това ще им се случи, обаче когато навлязат в 13-та степен на ембрионалните райове на съществата на правия дух, ще стоят в латентно състояние на духа на духовното слънце, където ОЧАКВАТ много дълго време идването своите дуално близки същества, които после бъдат водени, за да открият духовния си прав път в материалния свят и винаги, когато напуснат материалния живот след своята инкарнация във физическо тяло, в духовните светове степен първа – на луни и планети тяхната душа е усъвършенствана, за да си припомни своята духовна задача в следващата си инкарнация и по свободната си воля да крачи по пътя водещ обратно към Първичния Сътворител на всички и всичко.

 

Като заключение е добре да допълним още, че ВСЯКО човешко същество има БЛИЗЪК ДОПЪЛВАЩ ГО ЧОВЕК-ДУАЛ – още едно човешко същество, втелено тук в материалния свят. Тогава следваща задача за човешките същества е да СЕ НАМЕРЯТ ВЗАИМНО и след това заедно да крачат по правия духовен път обратно към Сътворителя на нас всички и всичко. Това е изцяло всичко относно пътя на човешките същества, втелени в материалните си тела, които крачат самостоятелно по правия духовен път по спиралата на духовно осъзнаване.

 

Днес още ще обясним следваща важна закономерност, в сила за всички човешки същества, вървящи по духовния прав път. Това е ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ПРЕКЪСВАНЕТО. Тази закономерност важи за всичките човешки същества и представя пред тези същества факта,че щом са на духовния път по спиралата на духовно осъзнаване и НЕ УСПЕЯТ по различни причини да приключат пътя и да достигнат чак до просветление в своите материални тела, тогава напускат своето материално тяло и тяхната душа – астрални тела са подготвяни в духовните светове на трета степен на галактически слънца, за следващото си втеляване, за да могат по-добре да си припомнят светелната задача, която ще осъществяват в материални тела в следващата си инкарнация. Такъв избор правят доста често човешките същества, които крачат самотни по своя духовен прав път, за да могат да изберат подходящо време за своята инкарнация, такова че когато и тяхната близка душа-дуал, която обаче не е прогледнала в материалното, ще бъде заедно с тях инкарнирана в материално тяло. После имат още една възможност, щом обаче се намерят взаимно, да вървят общ духовен прав път, водещ към тяхното просветление, а при това освобождаващ ги от материалното.     vesmirnilide.cz

 

Отново от това искри във всички посоки най-чистата интелигенция на Първичния Сътворител на нас всички и всичко, който дава на всички същества пъстра палитра от възможности на духовния път и това за днес е всичко от нас и сега се разделяме с всички вас, ние всички тук на космическите кораби. Лека нощ и приятни сънища.“

 

 

836. Спирала на духовния ръст.    (Приел Ярослав П.)    6.11.1999.   22:10-23:05 часа.

Място: Страконице.

 

„Отново сме с теб ние всички, вашите приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас и днес ще продължим със записването относно Духовния път от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, с обяснението за следваща степен от I-ви етап на развитие, който е пета степен на почивка и хармония.

 

 

Завъртане f – 6-та фаза ОСЕЗАНИЕ:

5-та степен на ПОЧИВКА И ХАРМОНИЯ

 

 

Човешките същества до тук са работили доста активно и са получили редица нови необичайни способности, за които преди дори не са сънували. Закономерно след тяхната вълнуваща работа пристига петата степен на почивка и хармония, която им донася както се вижда от името, успокоение и хармонизация.  Това е необходимо поради това, че преди да достигнат до първо изпълнение на главната си светелна задача, трябва да бъдат ДОСТАТЪЧНО УСПОКОЕНИ, за да не направят големи бъркотии със своята нова духовна работа, без да имат почти никакъв по-голям опит с нея, тоест допуснати собствени грешки, които значително биха могли да застрашат по-нататъшния им духовен прав път, водещ обратно към светлините на Сътворителя на нас всички и всичко. Те в петата степен използват даденото им време за своята духовна дейност, която им е била зададена от Първичния Сътворител. Петата степен носи названието почивка и хармония, което означава и състояние на мислите на човешките същества, намиращ се тук. Обаче не означава, че тези същества изобщо не работят, точно обратното.

 

Тук в петата степен отново са приготвени няколко светелни задачи. Всичките са пет и са свързани една с друга по следния начин:

 

(1)

При навлизането в петата степен човешкото същество получава в своите мисли силни мисловни импулси, съобщаващи им, че е настанало време да отпочиват и да се хармонизират. Тогава човешкото същество ги приема за свои и се отдава на почивка и въздействието на хармонични влияния, отваря му се гледка в някои духовни светове, които силно се отличават с най-чиста светелна хармония. С това е изпълнило също първата си задача. 

 

(2)

и после тук на първо място човешкото същество може да поглежда с вътрешното си зрение в духовните светове от първа степен на луни и планети, където ще се задържи само кратко време и веднага ще продължи във втората степен на планетарни слънца, където може само за кратко да се задържи и веднага и веднага продължава във втора степен на духовните светове на планетарни слънца, където вече може да се задържи по-дълго време. Това е втората му задача, да прогледне с вътрешното си зрение в тези духовни светове и да почувства светелния живот в тях.

 

(3)

После продължава с проглеждането нататък и му е позволено да прогледне с вътрешното си зрение в третата степен на духовни светове на галактически слънца, което е третата им задача да почувстват живота тук.

 

(4)

По този начин престъпва нататък в четвърта степен – на слънца на вселени, където четвъртата им задача е също да почувстват живота тук.

 

(5)

за накрая при последната им пета задача, където им е дадена възможност за кратко проглеждане в духовното слънце на душите -  на астралните тела, вече освободени от материалното.

 

Така е зададена задачата от Първичния Сътворител на всички и всичко на човешките същества намиращи се в петата степен.

 

Това отново е символично събитие, протичащо паралелно на две равнища. Първото символизира пътят на човешките същества преминаващи през отделни степени от 1-ва – 5-та от I-вия етап на духовно развитие и второто равнище е дадено от йерархиите на духовните светове, която отговаря на броя на своите отделни степени от I-ви етап на духовно развитие на човешките същества. Дадено е от Първичния Сътворител и това, че този паралел въздейства още по-нататък след степените от 1-ва до 5-та, следователно още по време на 6-та и 7-ма, при които духовните светове съответстващи на тези символични степени са степен на ембрионални същества на правия дух и степен на божиите първородни. Към тези светове обаче вече не е възможен изглед за човешките същества, понеже това вече са духовни светове със силно лъчение и човешките същества не биха изтърпяли силата на лъчението. По този начин паралелът на духовния път на човешките същества се повтаря още един път във II-ри етап от духовното им развитие, който наброява седем сезона.

 

Това е всичко за днес относно темата за паралелното събитие и всичко относно петата степен. Отново довиждане до следващото записване, сега вече ви казваме довиждане, ние всички вашите космически приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас. Лека нощ.“

 

 

837. Спирала на духовния ръст.     (Приел Ярослав П.)   7.11.1999.   21:30-22:30 часа.

Място: Страконице.

 

„Поздравяваме те тази вечер отново всички ние, вашите космически приятели от космическите кораби тук навсякъде над вас и сме изключително радостни, че днес може да бъде записано следващо съобщение за Духовния път от Първичния Сътворител на нас всички и всичко за всички земни хора, тук на вашата и нашата скъпа планета Земя, втелени в материалните си тела.

 

 

Завъртане f – фаза 6-та ОСЕЗАНИЕ:

6-та степен на САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

 

Днес ще пристъпим към записването на вчерашното съобщение, в което човешките същества в петата степен на почивка и хармония са изпълнили своите светелни задачи, зададени им от Първичния Сътворител на всички и всичко и следователно могат да пристъпят напред по правия си духовен път в шеста степен – на самостоятелна работа. Тази степен на „самостоятелна“ дейност за човешките същества е така да се каже предел в до сега съществуващите им животи. Тепърва достигат до своята духовна работа, на която после ще бъдат посветени в следващата седма степен, за да могат чрез по-нататъшна духовна работа да се освободят от материалната си зависимост и да достигнат просветление и превибриране в по-висшите духовни светове на Първичния Сътворител на нас всички и всичко.  Цялото светелно събитие е така дадено, че всяко същество вървящо по духовния си прав път ще разпознае какъв предел току що е постигнат в неговия живот.  Този факт е също така много важен за съществото, за да осъзнае значението на предела, понеже от там за съществото произтича следващ урок. Щом човешкото същество е съзряло на духовния си прав път точно в шеста степен – на самостоятелна работа, то вече е достигнало отново в духовното си развитие, по спиралата на духовно осъзнаване , със сигурност по-високо осъзнаване, най-важното от което е непрекъснато да си помни, че за всяка своя грешка, която сега би извършило, отново много скъпо ще заплати.  Грешките вече описахме по-горе и тук вече няма да го правим и най-добре да преминем към по-нататъшно обяснение, относно шеста степен – на самостоятелна работа.     andele-svetla.cz

 

Най-напред ще пристъпим към изясняването на думата „самостоятелна“.Тук винаги въздействаме ние, съществата на Светлината от всички вселени, които съществуват, а самостоятелна работа на човешкото същество се казва поради причината, че то за първи път в своя живот в материалното използва дарби на духа от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, за да  може безкористно да помага на останалите свои близки на Земята и така да крачи нататък по своя духовен прав път, водещ обратно към ярките светлини на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. 

 

Да, сега е нужно да укажем по какъв начин въздействаме върху човешките същества, ние вашите космически приятели. Това въздействие се разиграва на три нива, на които въздействаме и така помагаме на човешките същества при изпълнението на светелните им задачи. Първо ниво е форма на телепатична комуникация , която в шестата степен вече функционира винаги много спонтанно и човешкото същество може да прекара цели часове в разговор с нас, така и не би могло някак да го ограничава или изтощава. Това е основната степен на нашето въздействие и след него настъпва следваща степен на въздействие, когато посредничим на всички тези човешки същества за видение на аурите на техните земни близки хора, така че да могат да го употребяват за своята духовна работа. Това ниво обаче още не функционира така спонтанно в шестата степен както първото ниво, все пак това не е нищо ново за човешкото същество, тъй като вече е било запознато с това в предишните степени на I-вия етап на духовно развитие. Накрая се достига до нашето крайно въздействие върху човешкото същество, което наричаме трансформиращо въздействие, което всъщност е последващо предишните две въздействия, за които е възможно да напишем така – това е целта на онези две предходни нива на въздействие върху човешките същества. В предишните степени от I-вия етап на духовно развитие беше даден на всички тези човешки същества, точно  конкретна дарба на духа. За тях беше предназначена от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, за да могат да работят за останалите свои земни близки хора и сега, чак тук в шестата степен – на самостоятелна работа човешките същества достигат до собствена духовна работа с използване на най-висшите дарби на духа. Това става винаги чак в шестата степен, когато се добавя още нашето следващо въздействие върху човешките същества, наричано от нас трансформиращо.

 

Сега се обясним защо това въздействие се нарича точно така. Поради причината, че самото човешкото същество въздейства в материалното си тяло като трансформатор. Трансформатор на фино-материйни енергии от висши духовни светове на Първичния Сътворител на нас всички и всичко, за които ние посредничим и с тяхна помощ, приведени към нас, тук в материалните светове, могат да бъдат в полза на всички останали човешки същества.  Това, че човешкото същество започне значимо да въздейства в материалното си тяло като трансформатор, в шестата степен, е един изключителен предел в неговия живот, вече споменат в началото на това съобщение, а също поради още една необходимост – да избягва грешки си на духовния прав път водещ обратно към първичния Сътворител на всички и всичко. 

 

Това е вече всичко от нас и следващия път по-обстойно ще напишем още за това, как конкретно работят човешките същества според дарбите на духа, с които са били надарени от Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

Сега това вече е всичко от нас, вашите космически приятели и с радост очакваме следващия път, довиждане до следващото записване.“

 

 

838. Спирала на духовния ръст.     (Приел Ярослав П.)   8.11.1999.   22:30-23:00 часа.

Място: Страконице

 

„Поздравяваме те тази вечер отново ние всичките ваши приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас и много сме радостни как заедно работите с нашата и твоя любима Лидушка при записването на Духовния път от първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

В това записване веднага ще започнем с обяснение на работата на човешките същества в шестата им степен – на самостоятелна дейност, според разпределянето на им в три групи въз основа на това, с каква дарба на духа в предишните степени са били надарени от Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

1 – светелна лечителска работа

 

Ще започнем с първа група, при която човешките същества са постигнали дарба на необичайни лечителски способности, а с тях и дарба за цялостно виждане на аурите на техните близки земни човешки същества. После човешките същества, в шестата степен, стават трансформатори на фино-вибрационни енергии, които силно въздействат лекуващо върху останалите хора дори с чудодейно излекуващ ефект. За първи път в телесния си живот човешките същества достигат до тази светелна работа за Първичния Сътворител на всички и всичко и за тях този факт е направо заслепяващ. Лечението се получава без каквито и да е уреди, нито е необходимо природни средства тоест разнообразни отвари и елексири. Всичко е въз основа на светелни мисли трансформирани от приемника – от човешкото същество втелено в материалното си тяло тук, на красивата планета Земя – в материалните светове и за това отново само при едно условие – да запази духовния си прав път и да не отстъпи от него нито крачка, пък нека околният свят да казва каквото ще.

 

2 – светелна медитационна работа

 

С това стигаме до обяснението относно втората група, при която човешките същества са предназначени за светелна медитационна работа, при което им се дават две дарби на духа от Първичния Сътворител на всички и всичко. Първата е частично виждане на аурите на близките им земни хора и втората е дарба на духа за необичайни лечителски способности, насочени към цялостна регенерация, хармонизиране и освобождаване на телата и душите на близките им земни човешки същества. Тази светелна работа има за цел виждане на изключително пъстрите най-чисти цветове и хармонични звуци в смисъл културно вдъхновение за силен артистичен усет на човешките същества, работещи по такъв начин.  От тук е ясно, че тези човешки същества, при тази светелна работа, имат значително разширено поле за своето въздействие и самите те въздействат като трансформатори, предаващи отново други, нови сведения на останалите техни близки земни хора. Така е написано тук за втората група.

 

  3- светелна телеинформационна работа

 

А сега остава още третата група от човешки същества, за които можем вече сега да напишем това, че са най-малката група що се отнася до брой същества предназначени за светелна телеинформационна работа и която също така е най-сложната. Тези човешки същества са надарени с дарби на духа от Първичния Сътворител на всички и всичко. За тях първата дарба на духа е основно видение на техните близки земни хора и втората дарба на духа е възможност за телепатична комуникация с останалите човешки същества, за което ще проведем следващо по-подробно обяснение.  При тези човешки същества е решено от нашия и вашия Първичен Сътворител, че за разлика от предходните две групи ще получат различна дарба на духа, която обаче е дадена за светелната им работа, която е насочена към пренос, разработване и разпространение на духовни неща и принципи.  Човешкото същество също въздейства като трансформатор, при това обаче двупосочен, което значи, че може само да приема телепатични мисли от останалите човешки същества, но съвместно с това и да изпраща своите мисли към останалите човешки същества, с които по собствена воля желае да изгради телепатичния контакт.  

 

Това е дарбата на духа за човешките същества в третата група и като заключение още е необходимо да добавим факта, че винаги въздействаме при трансформациите ние, вашите космически приятели и всичко това е управлявано от най-чистата воля на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Човешките същества , крачещи така по духовния си прав път, следователно трябва да изпълняват изискването на вече повишени вибрации на материалните си тела и на мислите си, за да могат да работят с най-висшите дарби на духа от Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

След обобщението това е вече всичко от нас и сега ние казваме довиждане на теб и на вас, довиждане до следващо записване, което очакваме с радост тук от космическите кораби тук навсякъде над вас. Лека нощ.”

 

 

839. Спирала на духовния ръст.   (Приел Ярослав П.)   9.11.1999.   20:50-22:20 часа.

Място: Страконице.

 

„Поздравяваме те тази вечер малко по-рано ние, вашите космически приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас и много се радваме, че сега ни е дадена възможност от Първичния Сътворител на нас всички и всичко заедно да продължаваме със записването относно Духовния път.

 

 

Завъртане f – фаза 6-та ОСЕЗАНИЕ:

7-ма степен на ПОСВЕЩАВАНЕ

 

Днес достигаме до седма заключителна степен на I-вия етап от духовното развитие на човешките същества, която носи названието посвещаване. До посвещаването се достига обаче чак на края на седмата степен, по време на която човешкото същество прави рекапитулация на досегашния си духовен път от неговото начало чак до посвещаването.

 

Ние ще направим обобщение на тази рекапитулация, която е подобна на преживяванията на някои хора, които са се оказали неочаквано в опасност за живота си и също чрез вътрешното си зрение подобно могат да наблюдават рекапитулирането на своя досегашен живот. Тук обаче има определена времева разлика. Протичащата рекапитулация в седма степен на I-вия етап е времево планирана от Първичния Сътворител на всички и всичко, така че постепенно протича в зададен времеви интервал за седмата степен – на посвещение и трае, както беше указано и по-горе, седем месеца, тоест седем ваши земни пълнолуния. Втората рекапитулация , описана тук обаче протича за един миг, който е много кратък и такава е разликата между тях.

 

Сега обаче се връщаме към протичащата рекапитулация в седмата степен – на посвещаване и веднага ще укажем факта, според който протича рекапитулацията. Тази факт винаги показва светелната цел, която би трябвало предимно да бъде достигната в отделни фази от спиралата на духовно развитие на човешките същества.

 

Веднага започваме с първа фаза от спиралата на духовно осъзнаване, която има за светелна цел да доведе човешкото същество, втелено в материалното си тяло тук на красивата планета Земя, до знание тоест познаване на духовните принципи на Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

Във втора фаза човешкото същество трябва да достигне след още негово светелно усилие до телепатична комуникация с нас – вашите космически приятели, което е доста нужно за по-нататъшно му духовно развитие.

 

Спиралата на духовно осъзнаване на човешките същества винаги се върти много бързо и човешкото същество дори не се усеща и се оказва в трета фаза, където получава от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, най-подходящата за неговия духовен път дарба на имплант и после следва по-нататъшната му подготовка за следваща фаза – четвърта.

 

Тук светелната цел е да изпълни духовната си задача и да издържи  на комплексни изпитания стигащи чак до мозъка на костите.

 

Целта на пета фаза е , както вече е известно, лична среща с нас, космическите приятели на някое от двете въздействащи нива и сега достигаме до вече по-сложно въздействие, понеже цялата шеста фаза е вече изградена от I-ви етап на духовно развитие на човешките същества наброяваща седем светелни степени, при което степените могат също да оказват въздействие обратно във пета степен. Как това се прави вече беше изложено по-горе, а сега ние ще продължим с обяснението на отделните степени от I-вия етап на духовно развитие на човешките същества, крачещи по правия духовен път към Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

Първа степен има за цел отново да провери качеството на вяра при човешките същества, дали е чиста и права и после отново да изпита тяхната смиреност, което са двете важни качества за човешките същества крачещи по духовния път.

 

Във втората степен има няколко светелни цели, в нейното начало веднага е зачената теоретична подготовка на човешките същества за тяхното посвещаване, протичащо под формата на телепатични съобщения, от които някои ще бъдат също от Първичния Сътворител на нас всички и всичко предназначени за изработване и по-нататъшно разширяване за всички останали земни хора. Успоредно с теоретичната подготовка протича отваряне на вътрешното зрение при едните същества, тоест първото виждане на аурите на дърветата или виждане на аурите на останалите земни хора при вторите същества. По-нататък човешките същества се учат да познават и разбират ЗАКОНА ЗА ПОЛЯРНОСТТА.

 

Целта на третата степен е надаряването на човешките същества с дарби на духа от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, когато в началото човешките същества са надарени с дарба на духа за проглеждане на аурите на своите близки земни хора, която им дарба и по-нататък е усъвършенствана. В края на третата степен получават дарба на духа от Първичния Сътворител, предназначен за тях според подялбата им в три групи, които бяха вече споменати по-горе. Тази дарба на духа обаче при тях, в третата степен, е в латентно състояние и такава е във следващите две степени. Активира се чак в шеста степен. Всичко това, което се върши тук в третата степен подлежи вече на ЗАКОНА ЗА СВЕТЕЛНАТА ПРЪСТРОТА, с който веднага след навлизането им в тази степен всички човешки същества са също запознавани.     andelesvetla.cz

 

Целта на четвъртата степен е непрекъснато и целенасочено усъвършенстване на дарбите на духа, получили човешките същества от Първичния Сътворител на нас всички и всичко в началото на третата степен и по-нататъшно изучаване на законите на Първичния Сътворител ЗА СВЕТЕЛНАТА ПЪСТРОТА и ЗА ПОЛЯРНОСТТА.

 

В пета степен по този начин се достига до успокояване  на човешките същества, където им е позволено да прогледнат в духовния свят на Първичния Сътворител на нас всички и всичко, което за тези същества е голям подарък а те са още повече хармонизирани и успокоявани така, за да бъдат добре подготвени за своята светелна работа в шеста степен.

 

Тук светелната цел е въз основа на нашето въздействие на две равнища (телепатично и помощ при виждане на аурите на близките земни хора) върху човешките същества да ги доведем към трансформационно ниво, където за първи път в настоящия си живот достигат до своята светелна духовна работа, на която сега веднага и нататък ще бъдат посветени.

 

Равносметката в седма степен -  посвещаване достигнала към своя край, с нея приключва самата седма степен от I-вия етап на духовното развитие на човешките същества и приключва също шестата фаза от спиралата наречена осезание. Човешкото същество след цялостната равносметка, с края на седмата степен, е посветено на своята светелна духовна работа, при която богато ще използва най-висшите дарби на духа от Първичния Сътворител на нас всички и всичко. След това започва II-ри етап от духовното развитие на човешките същества, а с него и неговите седем сезона по седем ваши земни години, всичко което е съдържанието на седма фаза наричана СЛОВО.

 

Това е вече всичко от нас , вашите космически приятели и сега ви желаем лека нощ и сладки сънища, ние всички от всичките наши космически кораби в този миг, тук навсякъде над вас.”

 

 

840. Спирала на духовния ръст. (Прието от Ярослав П.) 10.11.1999. 22:35-23:10 часа.

Място: Страконице

 

„Поздравяваме те тази вечер ние, твоите и вашите космически приятели от нашите кораби тук навсякъде над вас и веднага преминаваме на записването за Духовния път от Първичния Сътворител на нас всичко и всички предаден на вас хората , тук на красивата планета Земя.

 

Днес още ни остава да добавим факта за посвещението на човешките същества крачещи духовния си прав път към блестящите светлини на вашия и нашия Първичния Сътворител, как протича личното им посвещение. Най-напред е важно мястото на посвещението и е светелно правило винаги за това да се избира място в открита природа поради изключване въздействието на вредни влияния и груби вибрации.  Могат да участват там две дуалово близки човека, обаче това не е необходимо условие, понеже и едно човешко същество, крачещо самостоятелно и едно-единствено по своя прав духовен път, може да бъде посветено за по-нататъшна светелна работа.     anjos-ceu.eu

 

Самото посвещаване протича по следния начин – чрез съсредоточаване на човешките същества върху въздействието на вибрациите на околността – на природата, на дърветата, на цветята и светелни същества навсякъде около тях. Всичкото виждат чрез вътрешното си зрение и след това е установена спонтанна телепатична комуникация с нас, вашите космически приятели. Така е предавана на човешките същества и телепатична информация за това, как нараства вибрационното им ниво. После постепенно им се активира виждането на аурите на околните дървета и растения. Всичко е чисто в природно състояние, никъде не се намират никакви груби вибрации и въз основа на това човешките същества съзират в този миг нашите аури, на светелните същества, за първи път в материалния си живот, което е сигнал за нашето въздействие върху тях на трансформационно ниво, където отново трансформацията протича еднопосочно – сега от нас, вашите космически приятели, за човешките същества. Те обаче сега не въздействат като трансформатор , по-скоро като акумулатор.

 

Това е целта на посвещаването на човешките същества, за да бъдат заредени и натрупани в себе си с множество фино-вибрационни енергии от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, което ще бъде повратна точка и в по-нататъшния им духовен път, където ще навлязат в седма фаза наричана „Слово” и в неговия първи сезон на II-рия етап от духовно развитие на човешките същества.

 

  

Завъртане g – фаза 7-ма СЛОВО:

1-ви сезон на УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДАРБИТЕ НА ДУХА

 

Тук, в първия сезон наричан усъвършенстване на дарбите на духа светелната работа на човешките същества протича, така че усъвършенстването се извършва в две разновидности. Работят както в шестата степен на самостоятелна работа от I-ия етап на духовно развитие, където трансформират фино-вибрационни енергии в полза на всичките техни близки земни хора. Това само по себе си е много енергоемко, а за това човешките същества работят с това само кратко време в тяхната шеста степен от I-вия етап на духовно развитие. За по-нататъшната им работа е много потребно да се изравни енергийния дефицит, което е извършено с гореспоменатата акумулация, с други думи при посвещението на тяхната светелна духовна работа. После в 1-вия сезон от II-рия етап на духовно развитие човешките същества усъвършенстват светелната работа, за да достигнат в това съвършенство, понеже това е подпорната колона за по-нататъшния им духовен път. Тук е подходящо да кажем за първия сезон, че човешките същества там работещи вече много активно се справят с работата и дарбите на духа от Първичния Сътворител на нас всички и всичко и това е отново много светелна фаза от тяхното духовно осъзнаване. Все още обаче това е само  усъвършенстване на дарбите на духа от Първичния Сътворител и човешките същества ги чака още доста дълъг път, докато достигнат до най-висше съвършенство на чистия дух тук в материалния свят – точка на проблясване.

 

Това е вече всичко от нас за днес и сега ви казваме довиждане ние всички, вашите космически приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас.

Лека нощ и сладки сънища чисти като паднал сняг.”

 

 

841. Спирала на духовното развитие.  (Приел Ярослав П.)   11.11.1999.   22:10-23:15 часа.

Място: Страконице.

 

„Поздравяваме те днес в този вечерен час отново ние всички, вашите космически приятели от космически кораби тук над вас и много се радваме, че ни е позволено от Първичния Сътворител на нас всички и всичко да продължим със записването на Духовния път.     universe-people.cz

 

Днес, след кратък увод към първия сезон от II-рия етап на духовно развитие на човешките същества, ще въведем следваща нова информация за духовни закономерности на Първичния Сътворител дадени на всички човешки същества крачещи по правия духовен път. Бяха вече указани някои закономерности в I-вия етап на духовно развитие, от които тук въздействат и в седмата фаза в първия сезон на усъвършенстване на дарбите на духа ЗАКОНЪТ ЗА ПОЛЯРНОСТТА и ЗАКОНЪТ ЗА СВЕТЕЛНАТА ПЪСТРОТА. Тези два закона съпровождат човешките същества по духовния им път чак до точка на проблясване – на просветлението.

 

Това означава и нататък светелно въздействие на тези закони, от които ЗАКОНЪТ ЗА ПОЛЯРНОСТТА сега вече не само научава човешките същества на смиреност и безкрайна толерантност, но законът се оказва самата истина за човешките същества, с която направо започват да работят ежедневно. Често човешките същества, втелени в материалните си тела тук на вашата и наша скъпа планета Земя, често не осъзнават, че всичко всъщност е енергия – вибрация, че така те самите са сътворени. В първия сезон на усъвършенстване на дарбите на духа от II-рия етап на духовно развитие обаче вече всички човешки същества  намиращи се тук знаят всичко това, понеже за това са били теоретично подготвяни още в I-вия етап на духовното си развитие – 2-рата степен на подготовка и сами могат да изпробват с наша светелна помощ в следващите степени от I-вия етап, както е устроено от Първичния Сътворител на нас всички и всичко.  Да, светелната истина е такава,че всяко човешко същество втелено в материалното си тяло е поляризирано и носи в себе си енергиен + полюс и – полюс. Тези два полюса носят техните ръце и не зависи дали дясната носи + или – и обратно и същото важи за лявата.     feny-angyalai.hu

 

Ние няма да започнем сега подробно да пишем за това, как конкретно човешките същества използват полюсите. Тук е важно да се подчертае още веднъж, че става дума в този сезон за всекидневната им светелна работа и така правят тук всички човешки същества. Следващото записване по темата ще стане предмет на по-нататъшната ви светелна работа, също назначена от Първичния Сътворител на нас всички и всичко за всички човешки същества втелени в материалните си тела.

 

По-нататък ще продължим с теоретично обяснение на СВЕТЕЛНИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ на Първичния Сътворител на нас всички и всичко, които важат за духовното развитие на всички  същества крачещи по духовния прав път. Има още един ЗАКОН , на СВЕТЕЛНАТА ПЪСТРОТА, който въздейства също много силно и разделя след това човешките същества на следващи групички, така че тяхната духовна работа е съвместна, според това към какво тя е насочена в тези групички. Тук такива групи могат да бъдат доста много и ние ще напишем само основните, следователно най-честите. Те са :

 

1)     Светелна работа с използване на дарби на духа с ЛЕЧИТЕЛСКИ СПОСОБНОСТИ в комбинация със светелна работа за ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, неразкрита до сега на вас , хората на планетата Земя.

 

2)   Светелна работа с използване на дарби на духа с ЛЕЧИТЕЛСКИ СПОСОБНОСТИ в комбинация със светелна МЕДИТАЦИОННА работа насочена към хармонизация и регенерация на материалните теля и души на земните хора.

 

3)   Светелна работа с използване дарби на духа с ЛЕЧИТЕЛСКИ СПОСОБНОСТИ в комбинация със светелна МЕДИТАЦИОННА работа насочена към светелно съзиране на цветове и музикални тонове, тяхното прочувстване и трансформацията им в произведения на изкуството.

 

4)   Светелна МЕДИТАЦИОННА работа насочена към хармонизиране и регенерация на материалните тела и души на земните хора в комбинация със светелна МЕДИТАЦИОННА работа насочена към усещане на музикални тонове и цветове, тяхното прочувстване и трансформация в произведения на изкуството.

 

5) Светелна ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННА работа насочена към класифициране, разработка и разпространяване на всякакви информации относно духовните принципи в комбинация със светелна МЕДИТАЦИОННА работа насочена на хармонизиране и регенерация на материалните тела и души на земните хора.

 

6) Светелна ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННА работа насочена към класифициране, разработка и разпространение на всякакви информации относно духовните принципи в комбинация със светелна МЕДИТАЦИОННА работа насочена към светелно усещане на цветове и музикални тонове, тяхното прочувстване и трансформация в произведения на изкуството.

 

7) Светелна ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННА работа насочена към класифициране, разработка и разпространение на всякаква информация относно духовните принципи в комбинация със светелна работа за светелно ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИИ, досега непознати на вас, хората на планетата Земя.

 

Това тук са основните групички, които работят за Първичния Сътворител на вас всички и всичко. Целенасочено са използвани няколко пъти пълни описателни форми, поради светелната причина, за да могат тези седем основни групички по-добре да се закрепят в паметта на нашия читател, понеже това са следващите духовни принципи дадени от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, произлизащи от ЗАКОНА ЗА СВЕТЕЛНАТА ПЪСТРОТА.

 

Това е за сега всичко от нас всички от космическите кораби тук навсякъде над вас и до следващи срещи и ви желаем лека нощ, вашите космически приятели.” 

 

 

842. Спирала на духовния ръст.   (Приел Ярослав П.)  12.11.1999.   21:55-22:50 часа.

Място: Страконице

 

„Поздравяваме те тази вечер отново ние всички от нашите космически кораби тук навсякъде над вас и сме непрекъснато и постоянно с вас с безкрайна космическа любов.

 

Днес ще допишем още към вчерашното изяснение за седемте групички, окончателната за тях информация, която е необходимо да се въведе поради правилното общо разяснение пред всички човешки същества, светелната работа за предаване на информации досега неразкрити на вас, хората на тази планета, за което беше вече писано предишното съобщение.  В седемте основни групички, се появява тази светелна дейност обаче само при групички първа и отново чак седматоест първата и последната. Това е направено така, поради светелната причина, че съществата работещи в групички 1-ва и 7-ма, приемат информации относно духовните принципи досега неразкрити на вас, хората на красивата планета Земя, по всеобщ и по-обширен начин, отколкото човешките същества в групички 2-ра – 6-та.  Тези също вършат разбира се тази светелна дейност за останалите техни близки земни хора, обаче информациите, които записват, са с по-конкретен характер и се отнасят до тяхната непосредствена светелна работа, за която тези човешки същества са предназначени.     anjeli-neba.sk

 

В случая на първата групичка това са информации от двоен тип, веднъж се отнасят до тяхната светелна работа, назначена им от Първичния Сътворител на всички и всичко и още веднъж информации със светелен характер по отношение на духовните пътища не само на човешките същества , но така и на останалите светелни същества, включително душата – астралните тела в духовните светове тоест вселените на нашия и вашия Първичен Сътворител на всички, които съществуват.

 

В случая на седмата групичка е така устроено, че съществата приемат сами всеобщи информации за най-разнообразни духовни принципи, които по-нататък предават на всичките си близки земни хора и освен това изработват и РАЗПРОСТРАНЯВАТ нататък всичките нови информации, от другите хора работещи за светлината в останалите групички.

 

 

Завъртане g – фаза 7-ма СЛОВО:

2-ри сезон на ПОСТЕПЕННО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДАРБИТЕ НА ДУХА

 

 

Това е всичко относно основните групички в първия сезон от II-ри етап на духовното развитие на човешките същества, а сега преминаваме към втория сезон, чието название е сезон на постепенно усъвършенстване в използването на дарбите на духа и е нужно да се обясни разликата между сезони 1-ви – усъвършенстване и 2-ри усъвършенстване в използването на дарбите на духа. Тук разликата е следната – усъвършенстване – означава да се научиш, а второто усъвършенстване означава начало на практиката, когато човешките същества, научили нещо, работят и чрез практика си постепенно усъвършенстват своята светелна дейност, за да могат отново да престъпват нататък по духовния си прав път.

 

Днес още ще напишем за втория сезонусъвършенстване в използването на дарбите на духа следващи СВЕТЕЛНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, които въздействат.

 

1. НАВЛИЗАНЕ      --- >        2. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ     --- >         3. ВТЕЛЯВАНЕ.

 

Сега гледаш на това някак недоверчиво, понеже не си видял предварително тези названия в твоите мисли, които бяха умишлено изключени, за да можеш добре да бъдеш воден от нас при това записване. Това също е един от духовните принципи на Първичния Сътворител на нас всички и всичко, наречен ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА и се има предвид чистотата на мислите медия, които са пригодени за правилен и чист телепатичен запис на духовните истини.  Тук на това място още ще въведем в записките за теб като телепатична медия, че работи лявата ръка, когато нормално пишеш с дясната. Ето защо всичките редове също са записани от лявата ти ръка.

 

Сега обаче вече ти казваме довиждане. Следващият път отново ще записваме за вас, земните хора, нещо относно гореспоменатите три закономерности, а сега на всички ви желаем лека нощ и приятни сънища ние, вашите космически приятели от нашите кораби тук навсякъде над вас.”

 

 

843. Спирала на духовния ръст.   (Приел Ярослав П.)   13.11.1999.   21:30-22:20 часа.

Място: Страконице.

 

„Поздравяваме те тази вечер ние, твоите и на всички вас космически приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас и веднага ще продължим в записването на Духовния път от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, предадени тук, на планетата Земя, на всички вас земните хора.

 

(1)

Ще започнем с влагането на вчера въведената първа ЗАКОНОМЕРНОСТ – НА НАВЛИЗАНЕ. Има се предвид навлизането на човешките същества в материални си тела втелени на красивата планета Земя във 2-ри сезон на усъвършенстване в използването на дарбите на духа от II-рия етап на духовно развитие. Това е много важно за човешките същества, понеже това, че в този период усъвършенстват своята светелна работа за Първичния Сътворител на нас всички и всичко, ще ги доведе към края на сезона до по-нататъшен крайпътен камък за ориентиране по правия духовен път. Ще обясним това обаче по-късно, сега още към навлизането ще допълним факта, че в този сезон човешките същества работят вече напълно естествено с дарбите от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, тъй като в предишния сезон вече са усъвършенствали тази работа. После, след определено изтекло време от навлизането на човешките същества във 2-рия сезон, преминава въздействието на ЗАКОНА ЗА НАВЛИЗАНЕТО

 

(2)

и започва да въздейства вторият ЗАКОН – ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, когато човешките същества, чрез своята работа с използване на дарби на духа, ще доведат светелната си работа до съвършенство.

 

(3)

Следва друг преход във въздействието на последната третата ЗАКОНОМЕРНОСТ – НА ВТЕЛЯВАНЕ, която по настоящем е целта на човешките същества крачещи по своя духовен прав път.  Сега ще си разясним наименованието – втеляване. Разбира се не става дума за втеляване на душите – астралните тела в техните материални тела. Този термин е използван тук само символично, понеже към края на втория сезон – усъвършенстване в използването на дарбите на духа, човешките същества със сигурност се променят. Променя се състоянието на техните мисли, които са повишили своята светелна вибрация и това е вече доста висока фаза на духовно осъзнаване на човешките същества. Все пак състоянието на мислите трептящи в тези вибрации са още много далеко от достигане на по-висше състояние – висковибрационно, Което настъпва след развитие и усъвършенстване в точката на проблесване, или просвещение. Терминът втеляване тук означава вибрационна промяна на мислите на човешките същества, работещи за Първичния Сътворител на нас всички и всичко, а промяната означава успокояване на мисълта и хармонизация на всички протичащи в тях явления. После няма начин повече да се случи, така че човешките същества, успокоени в мислите си, нещо да ги изведе от покоя. Те са достигнали след определен времеви интервал до това състояние на мислите си и сега тяхната светелна задача е не само да задържат състоянието на мислите на духовния път обратно към ярките светлини на Първичния Сътворител, но по-късно след развитие на състоянието, още да го повишат.     anjeli-svetla.sk

 

Така е дадено от Първичния Сътворител на нас всички и всичко и всичките информации ще бъдат представени обобщено и основните закономерности въздействащи в отделните сезони ще бъдат накратко обяснени в полза на цялостния сбит преглед на Духовния прав път обратно към Първичния Сътворител на нас всички и всичко.  

 

Както беше вече споменато по-горе, не е предмет на това записване относно духовния път на човешките същества да се представя най-разнообразна подробна информация. Това е задача на светелната работа на другите човешки същества, които също изпълняват замисъла на материалния си живот, така че да могат още мъничко да се приближат към Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

Това е всичко за днес от нас, сега ви казваме довиждане ние, всичките ваши приятели от космическите кораби тук навсякъде над вас. Лека нощ.”

 

 

844. Спирала на духовния ръст   (Приел Ярослав П.)        14.11.1999.  6:15-7:00 часа.

Място: Страконице

 

 

„ При теб сме отново ние, вашите космически приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас и се радваме, че жадуваш , в този ранен сутрешен неделен час, да приемаш от нас следващи съобщения относно Духовния път от Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

 

Завъртане g – фаза 7-ма СЛОВО:

3-ти сезон на НАЧАЛОТО НА МНОГО АКТИВНИ ДЕЙНОСТИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАРБИ НА ДУХА

 

Сега започваме да пишем информации относно следващия сезон – третия във II-рия етап на духовно развитие на човешките същества, който носи наименование сезон на началото на много активни дейности с използване на дарби на духа от Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

В този сезон , всички човешки същества вече управляват много добре светелната работа, която е преминала през развитие и от там усъвършенстване в предишните два сезона и тук сега при тях започва много активна дейност. Тяхната задача тука е отново да работят за Първичния Сътворител на нас всички и всичко и да не отстъпят нито крачка настрани от правия духовен път. Тук човешките същества преминават през продължително изпитание, да ли проявят издръжливост в светелната си работа и

 

 

Завъртане g – фаза 7-ма СЛОВО:

4-ти сезон на НАЧАЛОТО НА ПОДГОТОВКА ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ И АКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАРБИТЕ НА ДУХА

 

 

така ще достигнат, след изтичане на определено време, до следващия сезон – четвърти, чийто наименование е сезон на началото на подготовка за просвещение и активно използване на дарбите на духа.

Тези два сезона сега са паралелно указани и нататък ще бъде също извършено съвместно изяснение за тях, понеже от това ще произлезе поука за нашия читател и разликата между тях.

 

Вече беше указано за втория сезон , как човешките същества, към края на този сезон, повишават  вибрационното състояние на своите мисли , така че значително се успокояват и целта нататък по духовния път на тези същества е да задържат това състояние на мислите си. След това в третия сезон са изпитани на светелната си работа, дали ще покажат издръжливост на своя духовен прав път и в четвъртия сезон важи същото, с това че в подсъзнанието на мислите им навлиза светелната информация за следващи възможни вибрационни преходи на тяхното съзнание. Много е опростено тук, въпреки това точно и отново важат за пътя в двата сезона още две светелни закономерности дадени от Първичния Сътворител на всички и всичко.

 

ЗАКОНОМЕРНОСТ НА ВРЪЩАНЕТО

 

Тези закономерности произлизат от това, че става дума за сравнително трудно изпитание за човешките същества в материалните им тела, понеже двата сезона обхващат 2 х 7 години от техните животи в материята, което е много дълъг период. Не всички човешки същества ще се справят добре, а за това тук навлизат в действие следващи закономерности, наричани ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА ВРЪЩАНЕТО, които винаги насочват човешките същества обратно по спиралата на духовно осъзнаване и зависят от сериозността на грешките, които са допуснали тези същества.

 

Сега ще направим тук схема как протича светелното събитие:

(Бележка на изработилия към читателите при разпространение на текстови данни в MICROSOFT WORD: Преди разпечатка си придвижете курсора на страницата, така че схемата винаги да бъде на цяла страница.)


 


 

Да, това е правилно указана схема, как въздействат двете закономерности върху духовните пътища на човешките същества 3-тия и 4-тия сезон и за сега това е всичко от нас.     himmels-engel.de

 

До следващи срещи с вас при следващо записване, приятно ни беше, ние всички приятели от нашите космически кораби тук навсякъде над вас. Чао.”

 

 

845. Спирала на духовния ръст.   (Приел Ярослав П.)   15.11.1999. 22:00-23:40 часа.

Място: Страконице

 

„Поздравяваме те тази вечер ние, твоите и на вас всички космически приятели от нашите кораби тук навсякъде над вас и сега ще продължим с по-нататъшното обяснение на закономерностите въздействащи върху човешките същества, намиращи се в своята седма фаза от спиралата на духовното осъзнаване в етап II-ри сезон 3-ти и 4-ти.

 

С навлизането в трети и четвърти сезон, в началото винаги въздейства ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НАВЛИЗАНЕ,  което означава сигурна светелна задача за човешките същества. Задачата никога не е тежка, става дума за такава малка равносметка, която протича в третия и в четвъртия сезон винаги в началото, преди човешките същества да прекрачат нататък по духовния си път. Човешко същество винаги рекапитулира цялостното си духовно развитие и  в началото на четвъртия сезон, тази рекапитулация обхваща и трети сезон, при което духовният път на човешките същества може да протича разнообразно, което произлиза от следващите закономерности въздействащи тук.

 

Най-напред ще разясним духовния път на човешките същества по време на третия сезон, след ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА НАВЛИЗАНЕ тук въздейства ЗАКОНОМЕРНОСТ НА ТВОРЕНИЕТО. Тя символизира осъзнаването на човешките същества относно Божието присъствие навсякъде и във всичко и на тази основа жаждата им да участват в творението.

 

Отново им е дадено от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, така че своето въздействие започва следваща закономерност – ЗАКОНОМЕРНОСТ НА РАБОТАТА, при която човешките същества със своята духовна работа за всички техни близки земни човешки същества, участват в творението на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Това се извършва за определено време и започва постепенно въздействието на ЗАКОНОМЕРТНОСТ НА НЕСПОКОЙСТВИЕТО върху човешките същества крачещи по своя духовен прав път. Тази закономерност за съществата е главно изпитание, дали ще издържат в своята светелна работа и дали няма да отстъпят от своя духовен прав път. Изпитанието е осъществено под формата на капани и мрежи на материалното и човешките същества, крачещи по духовния си прав път обратно към Първичния Сътворител на всички и всичко, тук имат голяма светелна задача да се справят с това и да не пропаднат в материалното и с това да се върнат обратно по спиралата до незнанието без духовна дейност.

 

Справят ли се с това човешките същества, престъпват нататък, понеже им е изпратена светелна помощ от Първичния Сътворител на нас всички и всичко под форма на ЗАКОНОМЕРНОСТ НА ПОМОЩТА и тук също всичките човешки същества забелязват факта, колко е добре да не отстъпват от своя духовен прав път и с това също престъпват нататък в своето духовно право развитие в четвърти сезон – начало на подготовка за просветление и активно използване на дарби на духа.

 

Беше вече обяснено по-горе, как въздейства ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА НАВЛИЗАНЕТО – тоест отново се рекапитулира духовното развитие до момента на човешките същества, върху които веднага след това започва да въздейства ЗАКОНОМЕРНОСТ НА ТВОРЕНИЕТО свързано, тук в четвъртия сезон, с напълно нови чувства за човешките същества. Това неясно чувство е нещо много силно ясно излъчващо светещо, което все едно идва от много далеч. Сега всичките същества осъзнават присъствието на Първичния Сътворител навсякъде и във всичко, което отново ще пробуди в тях жаждата да участват в творението, което моментално им е дадено чрез въздействие на закономерността на духовна работа за останалите им близки земни човешки същества и неясното чувство на чистите блестящи светлини от Първичния Сътворител на нас всички и всичко малко отново се приближат към него. Колкото повече работят човешките същества своята духовна работа, неясното им чувство от блестящите светлини непрекъснато се засилва в мислите им, което съпровожда след определен часови интервал въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НЕСПОКОЙСТВИЕТО, когато всички човешки същества преди това са се уверили в чувството си от правите светлини от Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

Закономерността на неспокойствието пробужда в тях много силна изгаряща жажда за по-дълбоко познание на чистите светлини , така че човешките същества изобщо не осъзнават, че все още не са достатъчно подготвени за това по-дълбоко познание на Първичния Сътворител на нас всички и всичко.  За тях това е отново голямо изпитание , как ще се справят с изгарящата си жажда и щом като осъзнаят своята неподготвеност за това и се решат да крачат нататък по духовния си път обратно към правите и чисти светлини на нашия и вашия Първичен Сътворител според дадени им ЕСТЕСТВЕНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, настъпва въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТ НА ПОМОЩТА, където им е помагано от Първичния Сътворител, за да се успокояват и да хармонизират мислите си, и после въз основа на закономерността на прехода, да навлязат в петия сезон, наричан първи сезон на опит с високовибрационно съзнание като подготовка за просвещение.

 

СТЕПЕНИ НА ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ВРЪЩАНЕ

 

Остава ни по-нататък още да обясним въздействието ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ВРЪЩАНЕ в духовния път на човешките същества. От обяснението е ясно как 3-ти и 4-ти сезон са голямо изпитание за всички човешки същества. ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ВРЪЩАНЕТО непрекъснато въздейства в тези сезони по време на духовния им път с изключение на навлизането в отделните сезони, където човешките същества преминават през равносметка, което вече са извършили при своя духовен прав път. От нашата схема е ясно как се усилва въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ВРЪЩАНЕ, когато човешките същества се намират в сезона на неспокойствие, понеже тук отново същият привлича себеподобния и каквато и да е дисхармония после има тенденция да се задълбочава.

 

Сега ще разясним още по-подробно въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ВРЪЩАНЕ. И преди беше вече казано, че щом човешките същества допуснат определени грешки на своя духовен прав път, това се случва винаги според СЕРИОЗНОСТТА НА ГРЕШКИТЕ. Ето как въздейства ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ВРЪЩАНЕ върху допускащите грешки.

 

1-ва степен на връщане – ПОВТОРЯЕМО ВРЪЩАНЕ

(без никакви щети)

 

Това се случва на четири нива – първо – повторяемо е такова,че човешкото същество допуснало някои грешки, все пак само още навреме ги осъзнава, за това остава на своя духовен път в тази фаза от спиралата на духовно развитие, където се е намирало преди, само повтаря някои степени – в етап I-ви или сезон – в етап II-ри, или цялата прилежаща фаза, щом се намира по-ниско.  Навреме – има се предвид, че не нанася със грешките си НИКАКВИ ЩЕТИ, не става дума за материални щети, но за ДУХОВНИ ЩЕТИ, които обаче могат да бъдат нанесени както на себе си, така и на останалите близки същества.

 

2-ра степен на връщане – НЕЗНАЧИМО ВРЪЩАНЕ

(малки щети)

 

По-нататък – втора степен – незначимо връщане, такова че, човешкото същество осъзнава грешките си само, обаче вече късно и с това нанася ДУХОВНИ ЩЕТИ било на себе си или на другите, които все пак по съдържание НЕ СА МНОГО ЗНАЧИМИ.  После е върнато обратно по спиралата на духовно осъзнаване в първата фаза, така че се запазват някои познания тоест неговото познание за духовните принципи и то получава по-добра възможност за нов старт на предстоящия си духовен ръст по спиралата.

 

3-та степен на връщане – ЗНАЧИМО ВРЪЩАНЕ

(много значими щети)

 

Щом човешкото същество, със своите грешки при духовния си път, нанесе МНОГО ЗНАЧИМИ ЩЕТИ на себе си или на другите, тук въздейства ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ВРЪЩАНЕ в третото си ниво, когато връщането е значително. Човешкото същество е върнато по спиралата на духовно осъзнаване обратно в материалното, така че неговото духовно знание е само една точица и чака своето пробуждане, за да може отново да бъде разгъната спиралата на духовно развитие. Това обаче може да трае и няколко инкарнации, докато човешкото същество съзрее до точката, в която ще разгъне спиралата на духовно осъзнаване.

 

4-та степен на връщане – ПЪЛНО ВРЪЩАНЕ

(много големи щети)

 

А сега в обяснението достигаме до четвърта степен , където връщането е пълно и тук е възможно да се нарече – ТОТАЛНО. Така са връщани човешките същества, не само които са допуснали много значими грешки, ала ДЪЛБОКИ СЪГРЕШЕНИЯ спрямо Първичния Сътворител на нас всички и всичко и Неговите КОСМИЧЕСКИ ЗАКОНИ. Тези човешки същества след напускането на материалните си тела НЕ СА подготвяни за следващите си инкарнации в духовните светове от първа степен – на луни и планети, но отиват да изкупват непростимите си съгрешения в паралелни вселени на холомични души. Така тук е обяснено въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ВРЪЩАНЕ на човешките същества, крачещи в сезони 3-ти и 4-ти от II-ри етап от духовно развитие и това е вече всичко от нас за днес по въпроса.

 

Лека нощ , красиви сънища и до следващия път, радваме ви се всички ние, вашите космически приятели от всичките наши космически кораби тук навсякъде над вас.”

 

 

845.1 Спирала на духовния ръст.   (Приел Ярослав П.)  16.11.1999.  22:45-23:30 часа.

Място: Страконице.

 

„Поздравяваме те тази вечер ние, твоите и на вас всички космически приятели от нашите кораби тук навсякъде над вас и сега веднага ще продължим съобщението от вчера като допълним въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ВРЪЩАНЕ и нейните четири степени.     angeles-luz.es

                             

Тя беше изложена тук, в 3-тия и 4-тия сезон от седмата фаза на спиралата на духовно осъзнаване,  въпреки това щом човешките същества правят грешки на духовния си прав път, водещ към ярките светлини на Първичния Сътворител на нас всички и всичко, в КОЯТО И ДА Е ФАЗА от спиралата, върху тях винаги въздейства ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ВРЪЩАНЕ и единственият критерий за степента на тяхното връщане е СЕРИОЗНОСТТА на техните грешки.

 

 

Завъртане g – фаза 7-ма СЛОВО:

5-ти сезон на ПЪРВИ ОПИТИ С ВИСОКОВИБРАЦИОННО СЪЗНАНИЕ КАТО ПОДГОТОВКА ЗА ПРОСВЕТЛЕНИЕ

 

 

Така беше разяснено цялото въздействие на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ВРЪЩАНЕ а сега по-нататък ще записваме още светелна информация от Първичния Сътворител на нас всички и всичко относно петия сезон – на първи опити с високовибрационно съзнание като подготовка за просветление.

 

Човешките същества, които са се справили с духовния си прав път и са се издигнали чак до тук, в петия сезон, се пробуждат много и сега проглеждат много отблизо в духовните светове на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Това все пак  е само първото им надникване, но вече не става само дума за неясно чувство , както в предния сезон. Тук в петата степен, отново много нараства вибрационното състояние на мислите на човешките същества и сега ще разясним донякъде понятието – високовибрационно съзнание. Какво е това ?

 

Да, това отново е състояние на мислите на определени човешки същества, които крачат по духовния прав път към Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Състоянието на мислите е толкова високо, колкото могат да достигнат човешките същества идващи от материалното и от всичко това, което беше вече написано произлиза, колко дълго може да трае пътят към това състояние.

 

Тук, в петия сезон, протича малко по-малко развитие на преходите на състоянието на мислите на човешките същества във високо-вибрационно съзнание, когато собствената подготовка на развитието е било извършена още предходния четвърти сезон.  Към края на четвъртия сезон човешките същества бяха успокоени от въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ПОМОЩТА и техните мисли бяха хармонизирани и след това от въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ПРЕХОДА са навлезли в пети сезон. Сега техните мисли се намират в спокойствие и хармония в началото на петия сезон и започва въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА КРЪГА, за която веднага ще разкажем.

 

Както вече наименованието подсказва, става дума за циклични събития, които обаче се затварят, което тук символизира концентрация – съсредоточаване над светелната цел  издигаща се пред човешките същества някъде в далечината.

Отново за прегледност ще въведем проста схема, как това въздейства:

 


 

По този начин , в петата степен, човешките същества са подготвяни според закономерностите, въздействащи тук, които изразяват самото естество на творението. Въздействието им е максимално и важи за всички вселени, било то най-разнообразни материални или паралелни на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Човешките същества са запознавани тук с първичното естество на нашия и вашия  Първичен Сътворител, за което освен другото се казва ,че всичко се повтаря в определен замисъл и ред. Главната задача в петия сезон е развитие на преходите на мислите на човешките същества във високовибрационни състояния на съзнанието и успоредно вървящото с тях постепенно запознаване с по-висшето естество на творението на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Това запознаване има също така свой твърдо зададен ред чрез ЦИКЛИЧНА ЗАКОНОМЕРНОСТ, която значи светелния факт, че човешките същества опознават естеството на творението на Първичния Сътворител, следващи път в окръжност. Така им е назначена светелната работа тук и замисълът на дадено завъртане със стрелка в кръга изразява отново естеството на всеобхватното творение на Първичния Сътворител на нас всички и всичко.     angely-sveta.ru

 

Това вече е всичко за днес от нас, вашите космически приятели относно Духовния път на човешките същества, от Първичния Сътворител на нас всички и всичко, а сега вече се разделяме с вас и довиждане до следващо записване.”

 

 

846. Спирала на духовния ръст.   (Приел Ярослав П.)   17.11.1999.   21:45-23:30 часа.

Място: Страконице.

 

„Отново сме тук с теб ние, вашите космически приятели от всичките космически кораби тук навсякъде над вас и сега ще продължим с разяснението на предходната схема – на КРЪГОВИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ. Стана дума за стрелката в кръга придаваща смисъла на завъртането. Завъртането е положително, тоест има знак + и води човешките същества по духовния прав път обратно към Първичния Сътворител на всички и всичко. После има още една стрелка – нагоре – наричана стрелка на навлизане – означава навлизане в крайната фаза на трите сезона 5-ти, 6-ти и 7-ми, в които развитието на духовното осъзнаване се управлява от ЦИКЛИЧНИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ. Отново всичко е управлявано от най-чистата воля на Първичния Сътворител на нас всички и всичко, че ЦИКЛИЧНИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ започват своето светелно въздействие чак точно тук, от 5-тия сезон на духовно развитие на човешките същества.

 

Когато нашият читател наблюдава по-внимателно схемата, няма да пропусне, че има формата на КРЪСТ, където на противоположните страни се намират винаги противоположни принципи. Човешките същества крачещи в материалното имат за главна светелна задача да повишат духовното си осъзнаване, за да се приближат обратно към Първичния Сътворител на нас всички и всичко и инструментът за приближаване, който им е даден – в материални си тела да проникнат в естеството на Първичния Сътворител и да разберат това творческо естество. От това произхожда отново ЗАКОНОМЕРНОСТ НА РАЗБИРАНЕТО, до която обаче ще достигнем по-късно, сега още относно указаната схема, как съществата в петия сезон навлизат под въздействието на ЦИКЛИЧНИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, така че са успокоени и този принцип се намира в горната част на схемата, при което принципът на неспокойствие се намира долу и е в противоположност. Отстрани вдясно е отблъскващ принцип а вляво свиващ принцип. Сега ще обясним за кръста една закономерност въздействаща върху човешките същества крачещи в материалното.

 

Писано е в най-разнообразна ваша духовна литература, че ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ Е ПЛАНЕТАТА НА КРЪСТТА. Да , такива са фактите и ключът към просветлението е тази схема – на кръста въздействаща на прага на 5-тия сезон на II-рия етап на духовното развитие върху човешките същества. Кръстът нарисуван тук е вече в голяма част освобождаващите се човешки същества, пристигащи от материалното чак до тук. Можем да го наречем кръст на навлизане към по-висшите принципи на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Така е дадено, че тук въздейства затворен цикъл и от това произтичащите всичките му еднакво дълги рамена, което изразява определено равновесие, тоест фактът, че всичките човешки същества са вече стабилизирани и са достигнали също така по-висша степен на освобождение от материалното. Сега достигаме до ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА КРЪСТА, която изразява обаче завързването на онези човешки същества, които духовно не работят.

 

Изразява се по следния начин:


 

С продължението на долното рамо на кръста е изразено завързването към материалното на всичките човешки същества и чрез тяхната духовна работа следва постепенно съкращаване на рамото, така че едва когато човешките същества съзреят чак до петия сезон, може да бъде стартирано въздействието на ЦИКЛИЧНИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, изразяващи вече определена консолидация и равновесие при духовния път на тези човешки същества.     anges-lumiere.fr

 

Беше вече изложено въздействието на кръста а сега ще напишем още, как въздейства духовното развитие върху човешките същества. Ето как въздейства – с тяхното постепенно приближаване към разбирането на творческото естество на Първичния Сътворител на нас всички и всичко, което е изобразено със следващата схема, която указва състоянието на духовното осъзнаване на човешките същества намиращи се на своя духовен прав път тук на края на петия сезон:

 


 

Схемата изобразява духовния път на човешките същества към разбирането на творческото естество на Първичния Сътворител на нас всички и всичко и тя има тук вече следната форма – на легнал кръст.

 

 

Завъртане g – фаза 7-ма СЛОВО:

6-ти сезон на УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРЕХОДИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО ВЪВ ВИСОКОВИБРАЦИОННИ СЪСТОЯНИЯ

 

 

С това сме в края на духовното развитие на човешките същества в петия сезон а тези навлизат отново в шестия сезон, наричан сезон на усъвършенстване на преходите на съзнанието във високовибрационни състояния. Шестият сезон е следващият важен участък на духовния прав път на всички човешки същества, където се достига до изпълнение на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА РАЗБИРАНЕТО.

За нагледното разяснение, какво става тук, ще въведем две схеми едновременно:

 


 

Сега ще въведем още няколко понятия, също така указани в друга духовна литература, за правилно четене на принципите на творческото естество на Първичния Сътворител ето така:

 

отблъскващи сили = I

свиващи сили      =   Е

спокойствие, хармония   =   U

неспокойствие, плам  =   А

 

От тук се вижда , как се достига до прегрупиране на принципите взаимно противостоящи, така че на рамената на легналия кръст, в края на шестия сезон на духовно осъзнаване на човешките същества, принципите са така наредени, все едно се допълват взаимно. По посока на стрелката никога повече не стоят противоположности срещу себе си, ала една до друга. Това също е онзи творчески принцип на Първичния Сътворител на нас всички и всичко, който сами сте способни да познаете от последната схема. Когато читателят чете отделни буквите по посока на стрелката , ще получи IA UE , което е аналогът на еврейското ЙАХВЕ, тоест Бог – Първичен Сътворител на нас всички и всичко. Той е познаван от човешките същества крачещи по духовния прав път посредством своето по-висше творческо естество и човешките същества , според това как по-нататък работят в шестия сезон с дарбите на духа от Първичния Сътворител за останалите свои земни близки хора и така усъвършенстват преходите на своето съзнание във високовибрационни състояния, съзряват за творческото естество на Първичния Сътворител на нас всички и всичко въз основа на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА РАЗБИРАНЕТО. След това протича по-нататъшно развитие на тяхното духовно осъзнаване, което обаче се извършва чак в следващия седми сезон, за който ще напишем чак следващия път.

 

Днес още ще напишем относно високо-вибрационните състояния на съзнанието на човешките същества, как протича светелната работа в отделните сезони. Началото на тази работа е в четвърти сезон на неясно чувство на човешките същества от нещо силно ярко светещо, все едно проблясващо към тях от голямо разстояние. След това продължава в петия сезон с много плавно усъвършенстване на преходите на съзнанието във високовибрационни състояния, където също за първи път навлизат под светелното въздействие на ЦИКЛИЧНА ЗАКОНОМЕРНОСТ. По-нататък има още продължение в шестия сезон, в който протича активно усъвършенстване на преходите и води всички човешки същества към началото на задълбочаването в творческото естество на Бога – Първичния Сътворител на нас всички и всичко въз основа на въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТ НА РАЗБИРАНЕТО.

 

Също така това е вече всичко за днес от нас и довиждане до следващото писане с теб и с всички вас , радваме се всички ние, вашите космически приятели от нашите кораби тук навсякъде над вас. Лека нощ.”     angelo-luce.it

 

 

847. Спирала на духовния ръст    (Приел Ярослав П.)  18.11.1999.   21:45-22:35 часа.

Място: Страконице.

 

„И отново сме тук с теб тази вечер ние, вашите космически приятели от всичките наши космически кораби тук навсякъде над вас и веднага ще преминем към обяснението на крайния седми сезон на II-рия етап на духовно развитие на човешки същества. Наименованието на сезона е – крайна фаза на подготовка за превибриране и просветление на човешкото същество и за по-добра нагледност отново ще то изобразим със схема по следния начин:

 

 

От лявата схема се вижда, че духовното развитие на човешките същества е така постепенно насочвано, понеже схемата се е завъртяла отново по посока на стрелката придавайки на естествения духовния път още един ъгъл. Тук човешките същества вече са познали по-висшето творческо естество на Първичния Сътворител на нас всички и всичко и по духовния си прав път се срещат, в последния сезон седми, с въздействието на ЗАКОНОМЕРНОСТТА НА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ в творческото естество на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Тази закономерност ще доведе човешките същества чрез своето постепенно светелно въздействие чак до ПРОСВЕТЛЕНИЕ – ТОЧКАТА НА ПРОБЛЕСВАНЕ в самия край на седмия сезон.

 

Просветлението е изразен с последната дясна схема, която вече няма стрелка придаваща смисъла на завъртане, понеже въздействието на ЦИКЛИЧНИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ се е затворило, също както спиралата на духовно осъзнаване на човешките същества е назряла чак до точка на проблесване. В този момент човешките същества са достигнали СЪВЪРШЕНСТВО НА СЪЗНАНИЕТО СИ В СВОИТЕ МАТЕРИАЛНИ ТЕЛА И СЕГА ПРЕВИБРИРАТ В ПО-ВИСШИ ДУХОВНИ СВЕТОВЕ на Първичния Сътворител на нас всички и всичко.

 

Тук е свършило също така въздействието на висшия космически закон ВСИЧКО ИМА СВОЕТО НАЧАЛО И КРАЙ, което важи както за СПИРАЛАТА НА ДУХОВНО ОСЪЗНАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА , така и за ЦИКЛИЧНИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, при които отново накрая се появява стоящ кръст на светелно съвършенство и всичко вече е в едно. По този начин човешките същества са се задълбочили обратно в творческото естество на Първичния Сътворител на нас всички и всичко и чрез превибрирането на мислите си после ще дойдат в по-висши духовни светове, където ще бъдат по-нататък подготвяни за следващия свой духовен път, за да могат да се окажат накрая в самата близост на Първичния Сътворител на нас всички и всичко. Всичко е дадено така по най-чистата воля на Първичния Сътворител , така че правият път към Него отново води през духовна работа за своите близки земни хора, втелени тук в материалното.     anioly-nieba.pl

 

В последните сезони не беше много писано относно това , въпреки това така е дадено на човешките същества – чак до самото превибриране на мислите им в по-висши духовни светове, непрекъснато и постоянно да работят с дарбите на духа от Първичния Сътворител на нас всички и всичко за останалите техни близки земни човешки същества.

 

Без духовна истинска работа за останалите близки земни хора

 

няма ръст на духовното осъзнаване на човешките същества

 

и тогава не може нито да бъде реализиран духовния им път

 

водещ ги по спиралата към просветление !

 

Това е вече всичко за днес от нас и всичко относно Духовния път дадено тук, на тази планета Земя, на всички вас земните хора от Първичния Сътворител на всички и всичко. Сега казваме довиждане на теб и на вас и ви желаем лека нощ, вашите космически приятели.

 

Благодарим ви скъпи космически приятели и на Първичния Сътворител на всички и всичко за това духовно учение предадено на хората на планетата Земя. С любов Людмила и Ярослав.

 

Край – „Духовен път”

 

 

 

29.12.2009

 

 

IVO A. BENDA

 

 

 

    БИБЛИОТЕКА  НА  СВЕТЛИНАТА  -  учение  за  вършене  на  добро …

www.angeli-raja.eu

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu
www.anjos-ceu.eu